2010 Uutiset

EU ei aio estää jäsenvaltioitaan dekriminalisoimasta tai laillistamasta

Lähde: ENCOD 8.12.2010

EU:n parlamentissa järjestetyssä julkisessa kuulemistilaisuudessa EU:n edustaja Dana Spinant, joka toimii EU komission huumeiden vastaisen yksikön koordinaattorina, kertoi, ettei EU aio estää sitä jos joku jäsenvaltioista alkaa laillisesti säädellä kannabista tai muita nyt kiellettyjä huumausaineita.

Kuulemistilaisuuden järjesti EU parlamentin kreikkalainen edustaja Michael Tremopoulos yhteistyössä ENCOD:n kanssa. Tilaisuudessa käsiteltiin huumeiden käytön dekriminalisoinnin ja kannabiskaupan laillistamisen mahdollisia taloudellisia vaikutuksia: Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen EMCDDA:n arvioiden mukaan kannabiksen laillistaminen voisi tuottaa 35 – 60 miljardin euron tulot vuodessa.

Tilaisuudessa kuultiin myös, kuinka eri puolilla maailmaa ollaan siirtymässä kannabiksen lailliseen säätelyyn ja valvontaan. Mm. Espanjassa baskimaakunnassa kannabisosuuskunnat ovat osoittautuneet onnistuneeksi ratkaisuksi, jonka viranomaiset ovat hyväksyneet.

Komission huumekoordinaattori Dana Spinant kertoi myös, ettei komissiolla ole valtuuksia avata huumekeskustelua: ”Vastuu tässä asiassa on jäsenvaltioilla ja kannabiksen laillistajien tulee esittää asiansa maiden hallituksille”.

Dana Spinant, Martín Barriuso ja Marc Josemans

Vastaa