2011

Kannabis ja skitsofrenia – puolitotuuksia ja propagandaa

Valtamedia on säännöllisesti uutisoinut kannabiksen ja mielenterveysongelmien yhteydestä ja erityisesti kannabiksen väitetystä roolista skitsofrenian aiheuttajana. Ilmiö ei ole ainoastaan Suomalainen: kansainvälinen lehdistö raportoi laajasti viime maaliskuussa tutkimuksesta, jonka mukaan kannabiksen pitkäaikainen käyttö kaksinkertaa riskin sairastua skitsofreniaan. Samanaikaisesti useiden arvostettujen tutkimuslaitosten uudet tutkimukset [1], joiden mukaan kannabiksen käyttö ei lisää riskiä sairastua skitsofreniaan, jäävät poikkeuksetta uutisoimatta. Hämmentävän tästä tilanteesta tekee se, ettei näistä arvovaltaisten laitoksien tutkimustuloksista uutisoida edes suomalaisissa lääketieteellisissä julkaisuissa. Duodecimissa ja Lääkärilehdessä vaikuttanut professori Juhana Idänpään-Heikkilän 1960-luvulla Yhdysvalloista ammentama kannabisvastaisuus näyttääkin olevan edelleen voimissaan.

Schizophrenia Research –lehdessä äskettäin julkaistujen tutkimuksien tulokset jäänevät myös valtamediassa uutisoimatta. Mm. Albert Einstein -yliopiston psykiatrianlaitoksen tutkijat selvittivät aikaistaako kannabiksen käyttö ensimmäisten psykoosioireiden ilmenemistä potilailla, jotka olivat joutuneet ensimmäistä kertaa sairaalahoitoon skitsofrenian takia. Vastoin tiedotusvälineissä laajalti esiteltyjä väitteitä viime toukokuussa julkaistun tutkimuksen [2] mukaan kannabiksen käyttö ei ole yhteydessä skitsofrenian ensioireiden esiintymisen ajankohtaan. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan mm. että ”aikaisempia tutkimustuloksia, jotka liittivät kannabiksen käytön ja skitsofrenian esiintyvyyden toisiinsa, pitäisi uudelleenarvioida ottamalla huomioon tutkimuksessamme löydetyt kannabiksen käyttöön liittyvät uudet muuttujat”.

Erillinen, samassa lehdessä julkaistu tutkimus [3] selvitti kannabista käyttävien skitsofreenikoiden kognitiivisia taitoja verrattuna ei-käyttäjiin. Tutkijat raportoivat kannabista käyttävien potilaiden selviytyvän huomattavasti paremmin verbaalista kykyä, oppimista ja muistia mittaavissa testeissä verrattuna ei-käyttäjiin. Kannabiksen käyttö liittyi myös korkeampaan yleistä toimintakykyä mittaavaan GAF-tulokseen.

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan nykyisen analyysin osoittavan kannabiksen käytön liittyvän parempaan suoristustasoon mitattaessa prosessointinopeutta ja verbaalisia taitoja. Tulokset ovatkin yhteneväisiä aikaisempien raporttien kanssa, jotka osoittavat kannabista käyttävien skitsofreenikoiden kärsivän vähäisemmästä kognitiivisten taitojen laskusta.

Molempien tutkimuksien löydökset ovat linjassa aiemman tutkimuksen [4] kanssa, joka osoittaa ettei useissa maissa lisääntynyt kannabiksen käyttö ole vastaavasti lisännyt skitsofreniatapauksia väestötasolla ja että kannabiksen käyttö liittyy korkeampaan kognitiiviseen suoritustasoon tautia sairastavilla. Lisäksi monet skitsofreenikot kokevat kannabiksen käytön helpottavan taudin oireita. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että nämä uudet löydökset jäävät uutisoimatta suomalaisessa valtamediassa.

Kannabiksen ja skitsofrenian monimutkaista yhteyttä ei toistaiseksi ymmärretä kunnolla, eikä tähän todennäköisesti ole tulossa lähiaikoina muutosta. Tiedotusvälineiden yksipuolinen kannabisuutisointi on omiaan lisäämään Suomessa edelleen vallitsevaa huumehysteriaa. Siinä tiedostusvälineet ovat onnistuneet enemmän kuin hyvin.

Lähteet

Alkuperäinen artikkeli: NORML blog, Latest Research On Pot and Schizophrenia Runs Contrary to Mainstream Media Hype

1. Schizophrenia research magazine: Assessing the impact of cannabis use on trends in diagnosed schizophrenia in the United Kingdom from 1996 to 2005
2. Schizophrenia research magazine: Are cannabis use disorders associated with an earlier age at onset of psychosis? A study in first episode schizophrenia
3. Schizophrenia research magazine: Cannabis use disorders in schizophrenia: Effects on cognition and symptoms
4. Addiction magazine: How ideology shapes the evidence and the policy: what do we know about cannabis use and what should we do?

Vastaa