2011

Maailmanlaajuinen vetoomus YK:lle huumesodan lopettamiseksi

Lähde: Avaaz.org

Avaaz-verkosto julistaa huumesodan lopun aikojen olevan käsillä ja pyytää ihmisiä allekirjoittamaan vetoomuksensa YK:lle, minkä verkosto toimittaa YK:n pääsihteerille Ban Ki-Moolle miljoonan allekirjoituksen täytyttyä.

Huumesota on sotateollisuudelle suuri tulonlähde
Kallis huumesota on epäonnistunut huumeriippuvuuden kitkemisessä mutta se aiheuttaa lukemattomien ihmisten kuoleman, tuhoaa yhteisöjä samalla tuottaen miljardien eurojen ja dollareiden voittoja väkivaltaisille järjestäytyneille rikollisorganisaatioille.

Asiantuntijat ovat nykyään yhtä mieltä siitä, että järkevintä politiikkaa on huumekaupan julkinen säätely mutta poliitikot eivät uskalla käsitellä aihetta. Lähipäivinä Global Commission on Drug Policy -järjestö – johon kuuluu entisiä valtiojohtajia ja ulkopolitiikan päättäjiä YK:sta, EU:sta, USA:sta, Brasiliasta, Meksikosta ja muista maista – murtaa tämän vaikenemisen ja vaatii julkisesti uutta lähestymistapaa, johon kuuluu dekriminalisaatio ja huumekaupan säätely.

Tämä saattaa olla kerran sukupolvessa tapahtuva käännekohta – jos tarpeeksi monet meistä vaativat loppua tälle hulluudelle. Poliitikot sanovat ymmärtävänsä sen, että huumesota on hävitty mutta väittävät, ettei kansa ole vielä valmis vaihtoehtoon. Näyttäkäämme heille, ettemme ainoastaan hyväksy järkevää ja inhimillistä politiikkaa – me vaadimme sitä. Allekirjoita vetoomus ja jaa sitä muille: jos saavutamme miljoona allekirjoitusta, tulee Global Commission jakamaan vetoomusta maailman päättäjille.

Viidenkymmenen vuoden ajan huumepolitiikka on pettänyt kaikki ja kaikkialla mutta julkinen keskustelu rypee edelleen pohjamudissa pelon ja väärien tietojen takia. Kaikki – jopa YK:n huumetoimisto UNODC, joka toteuttaa YK:n huumepolitiikkaa – ovat yhtä mieltä siitä, että armeijoiden ja poliisijoukkojen käyttäminen huumeita viljelevien maatilojen tuhoamiseen, salakuljettajien jahtaamiseen ja myyjien sekä huumeriippuvaisten vangitsemiseen on kallis virhe. Kaiken tämän päälle tulee vielä suuret inhimilliset kustannukset: Afganistanista ja Meksikosta USA:n huumemarkkinoille saakka laiton huumekauppa tuhoaa yhteiskuntia samalla kun huumeriippuvuus, yliannoskuolemat ja HIV-tartunnat lisääntyvät.

Lievempää huumepolitiikkaa soveltavissa maissa, kuten Sveitsissä, Portugalissa, Hollannissa ja Australiassa ei ole koettu huumeiden käytön nopeaa lisääntymistä, kuten huumesodan kannattajat ovat mananneet. Päinvastoin, näissä maissa on nähty huumeisiin liittyvän rikollisuuden, huumeriippuvuuden ja huumekuolemien vähenevän ja kyetty paremmin toimimaan rikollisorganisaatioita vastaan.

Muutoksen tiellä on vaikutusvaltaisia painostusryhmiä, joihin kuuluu sotateollinen kompleksi, lakivirkamiehistöt ja vankilalaitos, joiden budjetit ovat vaarassa. Poliitikot pelkäävät äänestäjien hylkäävän heidät, jos he kannattavat vaihtoehtoisia lähestymistapoja, koska silloin he vaikuttavat pehmeiltä laki- ja järjestysasioissa. Mutta lukuisia entisiä huumeministereitä ja valtioiden päämiehiä on astunut julkisuuteen kannattamaan huumepolitiikan muutosta ja mielipidemittaukset ympäri maailman osoittavat ihmisten ymmärtävän nykyisen politiikan olevan katastrofi. Uuden ja paremman politiikan hetki on lähestymässä varsinkin niillä alueilla, missä huumesota on aiheuttanut eniten vahinkoa.

Jos saamme luotua maailmanlaajuisen vetoomuksen Global Commission on Drug Policy -järjestön vaatimuksien tueksi, voimme kumota valtioiden selitykset nykyisen politiikan jatkamiseksi. Äänemme ovat muutoksen avain – allekirjoita vetoomus ja levitä tietoa!

Nyt on mahdollisuus lopettaa julma huumesota, joka on tuhonnut miljoonien ihmisten elämän. Maailmanlaajuinen mielipide päättää, voidaanko tämä tuhoisa politiikka pysäyttää vai kaihtavatko poliitikot jatkossakin muutoksia. Kehottakaamme epävarmat poliitikot astumaan epäilyn ja pelon yli järjen puolelle.

Siirry allekirjoittamaan vetoomus tästä.

Vastaa