alt
2011

Kannabis on 2953 kertaa turvallisempi päihde kuin alkoholi

Lähde: BBC 26.5.2011, Clear 26.5.2011 

alt
Alkoholi on tutkitusti tuhansia kertoja kannabista haitallisempaa
Kaikkialla missä alkoholin käyttö kasvaa, kasvavat myös sen aiheuttamat terveysongelmat, kuolemantapaukset ja mielenterveysongelmat. Britannian terveysvirasto julkisti uusimmat tilastot alkoholin aiheuttamista vahingoista, jotka kasvavat yhtä aikaa alkoholin lisääntyvän kulutuksen kanssa. Ainoa hyvä asia tässä kehityksessä on se, että nyt voidaan luotettavasti arvioida laittoman kannabiksen aiheuttamia terveysriskejä suhteessa yleisesti hyväksyttyyn ja lailliseen päihteeseen.

Vertailu tuottaa armottomia tuloksia: kannabiksen voidaan nyt perustellusti, tieteellisesti paikkansa pitävään vertailuun pohjautuen sanoa olevan 2953 kertaa turvallisempi kuin alkoholi. Tämä luku sisältää myös mielenterveysongelmat: alkoholin toteutunut psykoosiriski on 2% kun taas kannabiksen oletettu psykoosiriski on 0,01%, mutta jota ei vieläkään ole kyetty osoittamaan yksinomaan kannabiksen käytöstä johtuvaksi.

Britanniassa vuonna 2009 alkoholin takia otettiin hoitoon yli miljoona ihmistä, maapähkinän takia 3000 mutta kannabiksen takia vain 750.

Tämän lisäksi kannabis on yhä enemmän käyttömahdollisuuksia tarjoava lääke, mitä alkoholi ei ole, vaikka alkoholilobby näin väittää.

Kannabis lääke AIDS:n sekä alkoholin aiheuttamaan hermostorappeumaan

Lähde: Liberte Online 25.5.2011, AIDS Research and Human Retroviruses, 25.5. 2011 ja Brain, Behavior, and Immunity 1.6.2011

Mm. Turun kaupunki selittää lapsille ja nuorille suunnatussa ”Faktoja kannabiksesta” kampanjan valistusmateriaalissaan, että kannabiksen haitallisuus perustuu sen rasvaliukoisuuteen. Kaksi tuoretta tutkimusta kuvaavat hyvin sitä, miten jonkin aineen vesi- tai rasvaliukoisuus ei kerro aineen toksisuudesta. Alkoholi itsessään on liuotin.

AIDS-potilaat käyttävät kannabista taudin ja lääkityksen oireiden lievitykseen mutta sen käytöstä ollaan oltu huolissaan, koska muiden huumeiden ja päihteiden tiedetään huonontavan AIDS-potilaiden terveyttä ja ennustetta.

Tutkijaryhmä päätti tutkia tätä ongelmaa HIV:n apinaversiolla. Reesusapinoihin tartutettiin apinoiden SI-virusta ja osalle ryhmästä annettiin reilu annos synteettistä THC:tä kaksi kertaa päivässä ja verrokkiryhmälle ei. Tulokset hämmästyttivät tutkijaryhmän siinä, että runsas THC:n annostelu saikin koeryhmällä virustason laskemaan, ruumiin painon nousemaan, tulehdukset laskemaan ja koe-eläimet elivät pitempään kuin verrokkiryhmä. Tutkimus ei itsessään todista, että kannabis hidastaisi HIV:n leviämistä mutta tutkimus osoittaa sen, ettei kannabiksen käyttö AIDS:n oireiden lievittämiseen aiheuta lisähaittaa. Tutkijaryhmä suosittaakin lisätutkimuksia.

Eläin- ja ihmiskokeissa on sen sijaan havaittu, että alkoholi ja HI-virus aiheuttavat aivoissa tulehdusreaktioita, jotka johtavat keskushermoston rappeutumiseen: alkoholi aiheuttaa hapettumisstressiä, tulehdustekijöiden liikatuotantoa, veri-aivoesteen rappeutumista ja glutamaatin laukaisemaa neurotoksisuutta HI-viruksen aiheuttaman tulehdusreaktion lisäksi.

Tässäkin tutkimuksessa päädytään siihen, että alkoholin ja HI-viruksen aiheuttamaa hermoston rappeutumista tulee hoitaa vaikuttamalla CB-2 eli kannabinoidireseptoriin.

Kannabis ja psykoosi – miten lapsuusajan traumat muuttavat yleistä käsitystä?

Lähde: Psychological Medicine 18.4.2011

Virallisessa huumevalistuksessa on viime vuosina oltu hyvin huolissaan lasten ja nuorten mielenterveydestä varsinkin kannabiksen käytön osalta. Kuten alun raportti osoitti, liittyy alkoholin käyttöön tieteellisesti pätevästi osoitettu psykoosiriski ilman, että huumevirkamiehemme olisivat siitä lainkaan huolissaan edes lasten ja nuorten osalta.

Tämä tutkimus tuo esille sen, että kannabiksen käyttöä ja psykoosien ilmenemistä on tutkittu vain ns. kahden muuttujan menetelmällä eli kansanomaisesti mitään muuta ei ole edes ajateltu kuin, että kannabiksen täytyy aiheuttaa psykooseja. Kun tutkimukseen otetaan mukaan lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö, katoaa kannabiksen vaikutus olemattomiin. Tällainen tulos sopii hyvin maalaisjärkeenkin: lapsena koettu paha trauma aiheuttaa sekä mielenterveysongelmia että päihdeongelmia. Asia on tiedetty itse asiassa jo pitkään mutta se ei ole vaikuttanut sellaiseen kannabiksen tutkimiseen, jonka tarkoituksena on kannabiksen tuomitseminen lasten tai nuorten edun sijaan.

Niinpä tutkijaryhmä kehottaakin jatkossa muita tutkijoita ottamaan huomioon lapsuudessa koetut traumat kannabiksen käytön ja mielenterveysongelmien tutkimuksessa.

Vastaa