2011 Uutiset

Lapsen älykkyys yhteydessä myöhempään huumeiden käyttöön

Uuden tutkimuksen mukaan korkea älykkyysosamäärä lapsena näyttäisi olevan yhteydessä myöhempään huumeiden käyttöön – etenkin naisilla.

Lähes 8000 ihmistä käsittänyt analyysi osoitti miesten, joilla oli viisivuotiaana korkea älykkyysosamäärä, päätyvän kokeilemaan huumeita 30 ikävuoteen mennessä puolet useammin kuin matalamman ÄO:n omaavat verrokit. Naisilla yhteys oli tätäkin voimakkaampi: älykkäät naiset olivat kokeilleet huumeita, kuten kannabista ja kokaiinia, yli kaksi kertaa verrokkeja todennäköisemmin.

Journal of Epidemiology and Community Health
-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ero huumeiden käytössä säilyi, vaikka tutkijat ottivat huomioon muut mahdolliset huumeiden käyttöä selittävät tekijät, kuten lapsena koetut ahdistus- ja masennusoireet, vanhempien sosiaalisen aseman ja perheen tulotason.

30-vuotiaina yksi kolmasosa miehistä ja kuudesosa naisista oli käyttänyt kannabista kuluneen vuoden aikana. Kokaiinin käyttöä oli ilmennyt miehistä 8,6 prosentilla ja naisista 3,6 prosentilla.

Tutkimusta johtanut tohtori James White kertoi: ”Vaikka useimmat tutkimukset ovat viitanneet älykkäiden lapsien ja nuorien omaksuvat aikuisena terveelliset elämäntavat, ovat toiset tutkimukset yhdistäneet lapsen korkean ÄO:n liialliseen alkoholin käyttöön ja alkoholiriippuvuuteen aikuisena.”

Vaikka vielä ei ole täysin selvää miksi korkea älykkyys korreloi laittomien huumeiden käytön kanssa, Cardiffin yliopiston tutkijat viittaavat aiempiin tutkimuksiin, joiden mukaan erittäin älykkäät ihmiset ovat avoimia uusille kokemuksille ja etsivät erilaisia ärsykkeitä.

Aiemmat tutkimukset osoittavat myös älykkäiden lapsien turhautuvan helposti ja että he kokevat olevansa erilaisia kuin muut ikätoverinsa. Tohtori Whiten mukaan nämä tekijät voivat altistaa nuoren huumeille, joiden käyttö toimii eräänlaisena selviytymisstrategiana.

Lähde:
Life and Healthy News 14.11.2011

Lue myös: Varhainen koulumenestys voi ennakoida kannabiskokeiluja

Vastaa