2012 Uutiset

Turkki: Kannabiksenviljelyn kolumbisaatio

Turkin tilanne on esimerkki maailman kriisien ja laittoman huumekaupan yhteenkietoutumisesta. Kurdien vuonna 1978 perustama Kurdistanin työväenpuolue, PKK, on leimattu Kolumbian FARC-sissijärjestön kaltaiseksi huumeterroristijärjestöksi, joka kasvattaa ja salakuljettaa kannabista Euroopan ja Lähi-Idän markkinoille muun huumekaupan ohessa. PKK:n huumekaupan luonteesta ja asteesta vallitsee erimielisyys: USA on luokitellut sen suoraan huumeterrorismijärjestöksi ja asettanut useita sen johtajista huumerikossyytteisiin kun taas EU:n terrorisminvastainen virasto ei syytä järjestöä suoraan huumekaupasta, vaan sen suojelusta ja verottamisesta.

Kannabispalstoja vuoristossa Diyarbarkin provissinssa
PKK kiistää käyvänsä huumekauppaa ja tiedotusvälineille antamiensa lausuntojen mukaan se jopa kieltää jäseniltään huumeiden käytön. Joka tapauksessa PKK:n valvomilla alueilla Turkissa kasvatetaan suuria määriä kannabista ja Turkin tiedotusvälineissä syyllisenä pidetään PKK:ta.

Kannabiksen kasvatuksen ydinalueilla Bingölin ja Diyabakirin provinsseissa sitä kasvaa loputtomina peltoina. Valtiovallan joukoilla ei ole alueelle mitään asiaa PKK:n valvoessa teitä ja jopa miinoittaessa niitä kannabisviljelyksiä suojellakseen. Alueella on 80 kannabista kasvattavaa kylää, joiden arvioitiin tuottaneen viime kesänä 500 tonnia marihuanaa. Tiedustelupalvelujen tietojen mukaan PKK ansaitsee tällä kaupalla 50 miljoonaa dollaria. Alueen PKK on niin varakas, että se rahoittaa myös PKK:n päämajaa Kandil-vuorilla Pohjois-Irakissa.

Vuonna 2011 Turkin armeija suoritti ensimmäisen kannabiksen hävitysoperaation kahteentoista vuoteen Görese-vuorella. Operaatio paljasti PKK:n toiminnan laadun tällä alueella, missä PKK toimii kaikista avoimimmin Turkin alueella. Kannabisviljelykset levittäytyvät kylien ja kaupunkien välillä, ja alueelle on luotu hyvät kastelujärjestelmät. Sadonkorjuun ajaksi töihin tuleville on rakennettu omia taloja. Viljelijät maksavat 20% tuloistaan PKK:lle siitä palveluksesta, että PKK valvoo aluetta. Alueella tuotetusta 500 tonnista poliisi saa takavarikoitua vuodessa vain 20 tonnia ja loput päätyvät Istanbulin ja muiden suurkaupunkien kaduille myyntiin. Vuonna 2011 Turkin poliisi takavarikoi yhteensä 47 tonnia marihuanaa, mikä oli 50% enemmän kuin edellisvuonna.

Syynä tähän tilanteeseen on Turkin käymä sota kurdiväestönosaa vastaan. 2000-luvun alussa kyliä pakkoevakuoitiin hätätilalain nojalla, mikä jätti alueen tyhjäksi asukkaista sekä poliisijoukoista. PKK:n oli helppo ottaa alue haltuunsa ja aloittaa laajamittainen kannabiksen kasvatus. Vuonna 2008 PKK hallitsi alueen koko kannabistuotantoa ja vuonna 2010 se alkoi myöntämään lupia kasvattajille sekä määräsi itselleen maksettavan osuuden myynnistä. Parissa vuodessa kasvatukseen käytetty pinta-ala on kolminkertaistunut. Ilman PKK:n lupaa toimivia kasvattajia rangaistaan ja käytetään esimerkkeinä PKK:n huumeiden vastaisuudesta.

Terrorismiasiantuntijoiden mukaan PKK rahoittaa toimintaansa yhä enemmän huumekaupalla, koska sen harjoittama muu rikollisuus on kärsinyt euroalueen talouskriisin takia.

Yhden kasvattajan mukaan myös poliisin ja kylävartijoiden edustajia on sekaantunut kannabiskauppaan. Alalla pyörii ihmisiä, joilla on yhteyksiä sekä poliisiin että PKK:hon. Näiden kaksoisagenttien avulla PKK pysyy ajantasalla poliisin ja armeijan operaatioista. Yhteistyö toimii myös toisinpäin: viljelijät auttavat PKK:ta toteuttamaan operaatioitaan antamalla ajoneuvoja tiesulkuihin ja kuljettamalla joukkoja.

Kesällä 2012 Turkin armeija suoritti kannabiksen vastaisen operaation Diyarbakirin provinssissa 1700 miehen, neljän helikopterin ja 17 panssariajoneuvon voimin. Joukot joutuivat etenemään miinoituksia ja itsetehtyjä räjähteitä raivaten. Operaatiossa kitkettiin arviolta 5 miljoonaa kannabispensasta 12 kylässä ja takavarikkoon saatiin 26 tonnia marihuanaa.

Lokakuussa 2012 Turkin poliisi nappasi viiden tonnin marihuanalastin lähellä Iranin rajaa ja viranomaiset epäilevät lastin kuuluneen PKK:lle.

Lähde: International Crisis Group 11.9.2012, UNHCR 15.7.2012, Todays Zaman 24.9.2012, Hurriyet Daily News 21.7.2012, New York Daily News 23.10.2012 ja News Track India 27.7.2012

PKK:n kannabispeltoja poltetaan Diyarbakirin provinssissa Turkissa kesällä 2012:

Vastaa