2012 Uutiset

Maailmanlaajuinen huumepoliittinen komissio laajentaa Itä-Eurooppaan

Maailmanlaajuinen huumepoliittinen komissio (GCDP) kokoontui 24. – 25.10. Puolan pääkaupungissa Varsovassa. Latinalaisen Amerikan maissa tapahtuvan uudistusliikkeen innoittamana komissio on laatinut omalle toiminnalleen strategian, ja nyt pidetyn kokouksen tavoitteena oli Itä-Euroopan maissa käytävän huumesodan kansanterveydellisten vaikutusten tuominen julkiseen keskusteluun.

Komissio kokoontui Puolan pääkaupungissa Varsovassa
GCDP perustettiin heinäkuussa vuonna 2010 ja se on luonut suuntaviivoja huumelakien ja -politiikan muutokselle. Tällä hetkellä siihen kuuluu 22 kansainvälistä johtajaa, joista seitsemän ovat entisiä presidenttejä, mm. Puolan entinen presidentti Alexander Kwasniewski, jonka kaudella maahan säädettiin uudet ankarat huumelait.

”Olen saanut suuren kunnian isännöidä näin huomattavien henkilöiden vierailua. On tärkeää saada Maailmanlaajuisen komission kokous tähän osaan maailmaa, missä huumeiden käytöstä ja HIV:stä ei voida keskustella asiallisesti, vaikka niillä on vakavia seurauksia”,  Kwasniewski kertoi avatessaan kokouksen.

GCDP:n kokouksessa keskusteltiin Itä-Euroopan tilanteesta, jotta saataisiin tuotua lisää huomiota alueen ankarien huumelakien aiheuttamiin dramaattisiin inhimillisiin ja yhteiskunnallisiin seurauksiin. Puolalainen sanomalehti Gazeta Wyborcza järjesti pyöreän pyödän keskustelutilaisuuden tiedotusvälineiden ja muiden asianosaisten tahojen kanssa.

Huumesodan vaikutuksen lisäksi asialistalla on Latinalaisen Amerikan, USA:n ja Euroopan muutoksen dynamiikan arviointi ja kuinka tämä voitaisiin laajentaa Itä-Eurooppaan, Afrikkaan ja Aasiaan.

Varsovan kokous perustui GCDP:n toiseen raporttiin The War on Drugs and HIV/AIDS: how the criminalization of drug use fuels the global pandemic, joka julkaistiin kesäkuussa 2012. Raportissa kuvataan sitä, kuinka kansainvälinen huumesota on aiheuttanut HIV-pandemian huumeiden käyttäjien ja heidän seksikumppaneiden keskuudessa. Venäjällä HIV-tartunta on joka sadannella ihmisellä ja suurin osa tartunnoista on seurausta huumeiden käytöstä. Maailmanlaajuisesti Saharan etelänpuoleisen Afrikan ulkopuolella huumeiden käyttö aiheuttaa kolmanneksen HIV-tartunnoista.

”Jopa jyrkimmät johtajat tiedostavat sen, etteivät he voi toimia yksin tai ilman muiden johtajien ja kansan tukea. GCDP:n tehtävä on kriittisen massan luominen, jota tarvitaan muutoksen luomiseksi”, totesi GCDP:n puheenjohtaja ja entinen Brasilian presidentti Fernando Henrique Cardoso.

Richard Branson mukana Varsovassa

Maailmankuulu brittiläinen liikemiesseikkailija Richard Branson oli myös mukana GCDP:n Varsovan kokouksessa. Hän raottaa Virgin-yhtiönsä kotisivuilla pitämässään blogissa Puolan tilannetta ja selostaa kokousta:

Branson puhumassa Varsovan yliopistolla
”Puolan huumelainsäädäntöä pidetään yhtenä Euroopan ankarimmista: yli 400 000 nuorta saanut rikosrekisterimerkinnän huumerikoksesta.

Yksi uusista komission jäsenistä on entinen Puolan presidentti Alexander Kwasniewski, joka nyt ymmärtää sen, kuinka paljon vahinkoa hänen vuonna 2000 allekirjoittamansa huumelait aiheuttavat nuorisolle.

Kehitystä kuitenkin tapahtuu oikeaan suuntaan ja viime vuonna huumeiden hallussapitoa koskevaan lakiin tehtiin tärkeä muutos. Syyttäjä voi nyt lopettaa rikosprosessin pienten määrien hallussapitotapauksissa. Alexander Kwasniewski tuntee nyt hyvin vahvasti kuten kaikki me muutkin komission jäsenet, että huumeita pitää käsitellä terveysasiana eikä rikosongelmana.

Presidentti Kwasniewski sanoi, kuinka ”surullista onkaan se, että nuorten elämän alku turmellaan”. On rohkaisevaa nähdä entisten presidenttien myöntävän virheensä ja yrittävän muuttaa huumepolitiikkaa ja luoda positiivinen vaikutus Puolalle.

Latinalainen Amerikka on avannut tämän keskustelun, mutta Itä-Eurooppa on vielä kaukana. Tulin juuri Moskovasta ja 1,2 miljoonalla venäläisellä on HIV. Näistä 80% on peräisin huumeiden käytöstä. Venäjä ei salli haittoja vähentävää politiikkaa ja HIV:iin ja huumeiden käyttöön liittyy vahva stigma. Siellä täytyy osoittaa olevansa huumeeton saadakseen hoitoa HIV-tartuntaan. Sulaa hulluutta.”

Varsovan kokous tiedotusvälineissä

GCDP:n kokous Puolassa huomattiin kansainvälisesti paitsi Suomessa, missä itä-eurooppalainen huumepolitiikka elää vahvana ja useimmat tiedotusvälineiden päätoimittajat ovat vanhoja Neuvostoliiton aikaiseen tiedotuskulttuuriin ehdollistuneita itsevaltaisia politrukkeja.

Sveitsin entinen presidentti Ruth Dreifuss esiintyi The Voice of Russia -radiokanavan haastattelussa 25.10.2012. Siinä hän kertoo komission aikomuksista laajentaa toimintaansa edelleen Länsi-Afrikkaan, josta on tullut kansainvälisen salakuljetuksen yksi keskus, sekä Aasiaan, jossa huumeriippuvaisia kohdellaan vastoin ihmisoikeussopimuksia.

Kokouksen taustaa

GCDP julkisti menestyksekkäästi kesäkuussa 2011 suuntaa näyttävän raporttinsa, jossa on kolme keskeistä suositusta:

  • Tiedosta huumesodan epäonnistuminen ja sen tuhoisa vaikutus ihmisoikeuksiin, väkivaltaan ja korruptioon.
  • Korvaa huumeita käyttävien ihmisten kriminalisointi ja rankaiseminen terveyspalvelujen tarjoamisella niitä tarvitseville.
  • Rohkaise hallituksia kokeilemaan laillisen valvonnan malleja järjestäytyneen rikollisuuden heikentämiseksi ja ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Aloita kannabiksella.

Tämä vaatimus paradigman vaihtamisesta – epäonnistuneen politiikan noudattamisesta avoimeen keskusteluun toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista, kieltolaista käytön ehkäisyyn, hoitoon ja haittojen vähentämiseen – sai runsaasti palstatilaa maailmalla ja vakiinnutti komission maineen maailmanlaajuisen muutoksen käynnistäjänä.

Kuluneiden viidentoista kuukauden aikana komission tapaamiset poliittisten johtajien, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön kanssa ovat jo aiheuttaneet muutoksen Latinalaisessa Amerikassa. Tabu on rikottu ja Kolumbian, Guatemalan ja Uruguayn presidentit ovat tuoneet politiikan vaihtoehdot julkisuuteen. Amerikan valtioiden kokouksessa keväällä 2012 keskusteltiin ensimmäisen kerran huumeongelmasta ja siellä nähtiin ensimmäiset merkit Obaman hallinnon taipumisesta keskusteluun.

Äskettäin Komissio on saanut vahvistusta kun entiset presidentit Jorge Sampaio (Portugali), Alexander Kwasniewski (Puola) ja Ricardo Lagos (Chile) liityivät siihen. Tämä laajeneminen on oleellisen tärkeää komission laajentaessa huumekeskustelua Euroopan ja Amerikan mantereiden ulkopuolelle.

 


 

Maailmanlaajuisen huumepoliittisen komission jäsenet:

Aleksander Kwasniewski
Former President of Poland

Asma Jahangir
Human rights activist, former UN Special Rapporteur on Arbitrary, Extrajudicial and Summary Executions, Pakistan

Carlos Fuentes
Writer and public intellectual, Mexico – in memoriam

César Gaviria
Former President of Colômbia

Ernesto Zedillo
Former President of Mexico

Fernando Henrique Cardoso
Former President of Brazil (chair)

George Papandreou
Former Prime Minister of Greece

George Shultz
Former Secretary of State, United States (honorary chair)

Javier Solana
Former European Union High Representative for the Common Foreign and Security Policy, Spain

John Whitehead
Banker and civil servant, chair of the World Trade Center Memorial, United States

Jorge Sampaio
Former President of Portugal

Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human Rights, president of the International Crisis Group, Canada

Maria Cattaui
Former Secretary-General of the International Chamber of Commerce, Switzerland

Marion Caspers-Merk
Former State Secretary at the German Federal Ministry of Health, Germany

Mario Vargas Llosa
Writer and public intellectual, Peru

Michel Kazatchkine
Professor of medicine, former Executive director of the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria

Paul Volcker
Former Chairman of the US Federal Reserve and of the Economic Recovery Board, US

Pavel Bém
Former Mayor of Prague, member of the Parliament, Czech Republic

Ricardo Lagos
Former president of Chile

Richard Branson
Entrepreneur, advocate for social causes, founder of the Virgin Group, cofounder of The Elders, United Kingdom

Ruth Dreifuss
Former President of Switzerland and Minister of Home Affairs

Thorvald Stoltenberg
Former Minister of Foreign Affairs and UN High Commissioner for Refugees, Norway

Lähde: Drug Policy Alliance 19.10.2012, Richard Bransonin blogi 24.10.2012, GMANews 25.10.2012 ja The War on Drugs and HIV/AIDS -raportti

Vastaa