2012 Uutiset

USA:n vaalituloksien vaikutus

Coloradon ja Washingtonin osavaltioiden äänestäjien päätös laillistaa kannabis 6.11.2012 on ensimmäinen kerta historiassa, kun jokin valtio tai osavaltio laillistaa kannabiksen. Lääkekannabiksen käyttö on laillistettu jo monessa maassa ja osavaltiossa. Samoin monessa maassa vallitsee dekriminalisaatio kuten Portugalissa ja Hollannissa jopa jonkinlainen de facto laillistaminen, mikä on kuitenkin jättänyt kasvatuksen kriminaaleille.

Coloradon laillistajat juhlivat voittoaan
Näissä molemmissa osavaltioissa kannabiksen kasvatus ja kauppa aiotaan ottaa yhteiskunnan valvontaan. Coloradossa laki saa lainvoiman kuukauden sisällä vaaleista, minkä jälkeen kuuden kasvin kasvatus ja unssin (28 g) hallussapito ovat laillisia yli 21-vuotiaille. Ensimmäisten laillisten kauppojen arvellaan aukaisevan ovensa vuonna 2014. Coloradossa lainvalvojat aikovat kunnioittaa uusia lakeja. ”Me emme ole liittovaltion agentteja”, lausui Larimerin maakunnan sheriffi Justin Smith, joka vastusti lainmuutosta.

Ensi vuonna aletaan laatimaan kaupallista kasvatusta ja myyntiä käsittelevää lainsäädäntöä. Washingtonin osavaltion alkoholinvalvontavirastolla on vuoden 2013 joulukuun alkuun asti aikaa ottaa käyttöön kasvattajia, tukkumyyjiä, valmistajia ja vähittäiskauppiaita koskeva ohjeistus. Coloradossa osavaltion varainhoito-osastolla on aikaa vuoden 2013 heinäkuun alkuun ottaa kannabiskauppa valvontaansa. Coloradon laki sallii kullekin kansalaiselle kuuden kasvin kasvatuksen ja unssin lahjoituksen toiselle kunhan siitä ei oteta voittoa. Näin Coloradon asukkailla on heti saatavilla laillista kannabista kun taas Washingtonin osavaltiossa käydään läpi melkein vuoden siirtymävaihe.

Seattlen poliisilaitos julkaisikin tiedonannon, jonka mukaan ”laki on muuttunut eivätkä ihmiset enää saa seurauksia hallussapidosta”. Ainakin kahdessa Washingtonin osavaltion maakunnassa syyttäjät hylkäsivät satoja hallussapitotapauksia heti äänestystuloksen tultua julkisuuteen.

”Uskon, etteivät ihmiset äänestäessään politiikan muuttamisen puolesta olleet kovin keskittyneitä siihen, että mikä päivä se muutos oikein tapahtuisi. He sanoivat kuitenkin selkeästi ja selvällä enemmistöllä, ettei pienten määrien hallussapito ole rikos”, King-maakunnan syyttäjä Dan Satterberg selitti ratkaisuaan. Muut syyttäjät ovat myös aloittaneet harkinnanalaisten syytteiden karsimisen.

Spokanen maakunnan syyttäjä Jack Driscoll otti tiukemman kannan. Hänen tulkintansa mukaan vain laillisesta osavaltion kaupasta ostettu marihuana on laillista ja hän aikoo jatkaa muun marihuanan hallussapidon syyttämistä. Näitä kauppoja joudutaan kuitenkin odottelemaan ainakin vuoden ajan. Satterberg on eri mieltä Driscollin tulkinnasta: ”En tiedä, kuinka kannabiksen alkuperä jäljitetään”.

Satterberg olettaa liittovaltion virkamiesten hakevan jotakin sellaista oikeudellista toimenpidettä, millä voitaisiin estää lupien jakaminen kannabiksen kasvattajille ja myyjille.

”Tässä asiassa USA:n korkein oikeus voi haluta sanoa lopullisen sanansa, mutta mielestäni tämä on tärkeä osavaltioiden oikeus”, Satterberg arvioi.

Rajoituksia

Washingtonin osavaltiossa pössyttelijöiden kannattaa vielä pitää pipoistaan kiinni, koska varsinainen laillistaminen on vasta tulossa ja sitä ennen voi vielä joutua vaikeuksiin lain kanssa. Laillinen myynti alkaa aikaisintaan vuoden päästä ja sitä ennen sallittua määrää 50% isomman erän hallussapidosta voi saada jopa 5 vuotta vankeutta. Washingtonissa ei saa itse kasvattaa marihuanaa kotona.

Samoin julkinen polttelu on edelleen kiellettyä. Ainakin yksi laillistamista juhlinut henkilö pidätettiin hänen pantua palamaan puistossa. Poliisin tullessa paikalle hän oli vedonnut nähneensä uutisen televisiossa ja luulleensa kannabiksen käytön tulleen heti lailliseksi.

Washingtonin lakialoitteen kiistanalaisin kohta koskee kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamista. Uudessa laissa rajaksi säädetään 5 ng/ml THC:tä veressä ja lääkekannabispotilaita ja yli 21-vuotiaita viihdekäyttäjiä voidaan syyttää vaikutuksen alaisena ajamisesta tämän yli menevistä pitoisuuksista. Alle 21-vuotiaille liikenteessä vallitsee uuden lain mukaan nollatoleranssi kun aikaisemmin poliisin piti osoittaa oikeudessa, että henkilön ajokyky on heikentynyt.

Mikään tutkimus ei tue tätä uutta käytäntöä. USA:n liikenneviraston oman selvityksen mukaan ”henkilön veriplasman pitoisuuksista ei ole mahdollista tehdä mitään johtopäätöksiä henkilön ajokyvyn heikentymisestä”. Tutkimusten mukaan ihmisillä voi olla päiväkausia tämä THC-pitoisuus veressä kannabiksen käytön loputtua. Tämä uusi käytäntö tulee aiheuttamaan lisää epäselvyyksiä, pidätyksiä ja rangaistuksia.

Massachusetts ja muita lakialoitteita

Massachusettsin osavaltiosta tuli 18. lääkekannabiksen laillistanut osavaltio ja hyväksytty laki suojelee potilaita, jotka ovat saaneet lääkemääräyksen lääkäriltään.

Montanan lääkekannabispolitiikka on myllerryksessä. Montanassa lääkekannabis laillistettiin vuoden 2004 vaaleissa, minkä jälkeen sen laajuudesta ja säätelystä on väännetty kättä niin että vuonna 2011 poliitikot ja virkamiehet tiukensivat lainsäädäntöä. Vuoden 2012 vaaleissa äänestäjiltä kysyttiin kannabisohjelman jatkamisen tai tiukentamisen puolesta siten, että kyllä-ääni merkitsi tiukentamisen hyväksymistä ja ei-ääni vuoden 2004 kansanäänestyksen noudattamista. 57% äänestäjistä antoi nyt tukensa lääkekannabisohjelman tiukentamiselle.

Uuden lain toivotaan vähentävän Kalifornian vankiloiden ylikansoitusta
Kaliforniassa voitti proposition 36, jonka tarkoitus on korjata three strikes -lainsäädännön aiheuttama vankipopulaation kasvu. Lakialoitteen mukaan elinkautista ei saa langettaa muuten kuin siinä tilanteessa, että kolmas tuomio langetetaan jostakin ”vakavasta tai väkivaltaisesta rikoksesta” tai jos kolmannen tuomion saanut on aikaisemmin tuomittu jostakin vakavasta rikoksesta, kuten raiskauksesta, murhasta tai lapsiin sekaantumisesta. Lakimuutoksella on suuri vaikutus väkivallattomien huumerikollisten tuomioihin.

Coloradon, Washingtonin ja Massachusettsin lisäksi vaaleissa äänestettiin myös maakunta- ja kaupunkitasoisista lakialoitteista.

Massachusettsissa yli 40 maakunnassa – edustaen yli 20% osavaltion äänestäjistä – äänestettiin paikallisten aloitteiden puolesta kannabiksen dekriminalisoimiseksi. Äänestystulokset eivät ole sitovia, mutta maakuntien poliittisten edustajien pitäisi ottaa ne huomioon toiminnassaan.

Vermontin osavaltiossa Burlingtonin kaupungin asukkaat hyväksyivät samanlaisen ei-sitovan lakialoitteen käytön dekriminalisoimiseksi.

Michiganissa neljässä kaupungissa, joissa on yhteensä yli miljoona asukasta, hyväksyttiin laillistavia tai depenalisoivia lakialoitteita. Detroitissa 65% asukkaista äänesti kannabiksen dekriminalisoinnin puolesta sallien unssin hallussapidon yli 21-vuotiaille. Flintissä hyväksyttiin lakialoite, joka dekriminalisoi unssin hallussapidon yli 19-vuotiaille. Grand Rapidsissa hyväksyttiin laki, jonka mukaan ensikertalainen kannabiksen hallussapidosta tavattu voidaan vapauttaa pelkällä huomautuksella tai antaa 25 dollarin sakko, mutta teosta ei seuraa rikosrekisterimerkintää. Ypsilantissa 74% päätti tehdä kannabiksen hallussapidosta alhaisimman poliisin toimien tärkeysjärjestyksessä.

Oregonin kannabiksen laillistamisaloitteelle kävi kuten Kalifornian lakialoitteelle vuonna 2010 eli se sai 46% äänistä.

Arkansasin osavaltiossa lääkekannabiksen laillistamisaloite sai taakseen niukat 49%, mikä on hyvä pohja tulevien laillistamisaloitteiden laatimiselle ja toteuttamiselle.

Poliisit, opiskelijat ja muu enemmistö

Coloradossa kannabiksen laillistaminen sai enemmän kannatusta kuin presidentti Obama: 1 291 771 coloradolaista äänesti laillistamisen puolesta, mikä on 53 281 ihmistä enemmän kuin Obamaa äänestäneitä. Tämä kuvastaa kannabisliikkeen laajaa kannatuspohjaa tällä hetkellä.

Historiallinen uutinen Fox News -kanavalla
Kieltolakia vastustavien poliisien ja virkamiesten järjestö LEAP oli aktiivisesti mukana kampanjoimassa eri osavaltioissa.

”En usko näkeväni DEA:n agenttien ryntäystä Coloradoon tai Washingtoniin pitämään pystyssä niitä lakeja, joita paikallinen poliisi toteutti aiemmin. Se olisi äärimmäisen huonoa politiikkaa. Ihmisten tahto on nyt tullut julki”, kertoi entinen Seattlen kaupungin poliisipäällikkö Norm Stamper, joka kampanjoi Washingtonin osavaltiossa.

”Kun asukkaat ymmärtävät kannabiksen kieltolain olevan väkivallan takana, he tulevat mukaan toimintaan ja näin näissä kahdessa osavaltiossa tapahtui. Olemme nähneet ne muutokset, mitä tapahtuu lääkekannabiksen hyväksyneissä osavaltioissa. Teini-ikäisten kannabiksen käyttö laskee. Rattijuopumusten määrä laskee ihmisten rentoutuessa mieluummin kannabiksen kuin alkoholin kanssa. Muutos tuo paljon uusia hyviä asioita”, Stamper jatkaa.

Vaalivoitto oli seurausta siitä, että useat erilaiset kansalaisryhmät asettuivat toimimaan sen puolesta. Coloradossa kampanjaan osallistuivat aktiivisesti mm. LEAP, SAFER, Sensible Colorado, NORML, MPP, DPA sekä valtakunnallinen opiskelijajärjestö Students for Sensible Drug Policy (SSDP).

SSDP:n edustaja kertoi järjestönsä aktivistien tavoittaneen yli 20 000 opiskelijaa osavaltion kuudessa yliopistossa ja soittaneen 17 000 kampanjapuhelua muun kampanjoinnin ohessa.

”Kannabispolitiikan uudistaminen on edelleen sellainen asia, missä kansalaiset vievät ja poliitikot seuraavat, mutta Washingtonissa huomasi useiden poliitikkojen alkaneen saavuttaa kansan mielipidettä”, luonnehti Drug Policy Alliancen toiminnanjohtaja Ethan Nadelmann.

Lakialoitteiden ympärille syntyi liittoumia hyvin erilaisilta tahoilta. Perinteisten huumepoliittisten järjestöjen lisäksi mukaan tuli virkamies-, työväen ja ihmisoikeusjärjestöjä sekä edustajia melkein kaikista poliittisista ryhmistä. Kampanjoinnissa yhdistyivät maan taloushuolet inhimilliseen ajatteluun. Mukana oli henkilöitä, joiden osallistumista olisi pidetty vielä pari vuotta sitten hyvin epätodennäköisenä, kuten entinen liittovaltion syyttäjä John McKay, joka oli aikoinaan laittamassa Marc Emeryä vankilaan kannabiksen siementen myymisestä. Konservatiivisen Americans for Tax Reform -liikkeen perustaja Grover Nordqvist ja republikaaninen New Jerseyn kuvernööri sekä toisaalla tuoreen, huumesotaa arvostelevan The House I live in -dokumentin tuottajat Russell Simmons ja Danny Glover tulivat mukaan laillistamaan kannabista.

Voitot eivät tulleet aivan yllätyksenä, koska mielipidemittaukset ovat jo parin vuoden ajan osoittaneet kannabiksen kannatuksen kasvaneen valtaväestön keskuudessa.

”Nämä lopulliset voitot auttavat valitsemiamme edustajia ymmärtämään sen, että kannabislainsäädännön uudistaminen on valtavirtaa ja enemmistön kannattama asia. Liian monet asian ymmärtävät poliitikot eivät halua tulla julkisuuteen pelätessään joutuvansa syrjään politiikan näyttämöllä. Suuri yleisö on valmis uudistukseen ja palkitsee tähän pyrkivät poliitikot”, kommentoi Marijuana Majority -kansalaisjärjestön puheenjohtaja Tom Angell.

Kaikki aloitteet eivät voittaneet ja Oregonin laillistamisaloitteelle kävi kuten Kalifornian lakialoitteelle vuonna 2010 eli se sai 46% äänistä. Oregonin kampanja kuitenkin toteutettiin suurimmaksi osaksi paikallisten järjestöjen voimin ja murto-osalla esimerkiksi Coloradon kampanjan budjetista. Kampanja lähti myöhään liikkeelle ja alussa se sai mielipidemittauksissa vain 38%:n kannatuksen.

Näiden voittojen kannustamina yhä useampi osavaltio seuraa perässä, ja Angellin mukaan Kaliforniassa äänestetään vuonna 2014 tai 2016 vaikka osavaltion koko tekee kampanjasta kalliin ja raskaan.

Voittojen vaikutus

Coloradon ja Washingtonin äänestystulokset kantavat kauas, koska ne vievät kannabiskaupan aivan uudelle tasolle. Tämä ylittää Hollannin tilanteen, missä ainoastaan viiden gramman vähittäiskauppa on sallittua ja muu toiminta sijoittuu pimeän ja harmaan kaupan hämärään välimaastoon.

Tämä vallankumous tulee luomaan silminkantamattomiin leviäviä ja vapaasti kesätuulessa heiluvia marihuanakasvustoja, joita kuivataan ja prosessoidaan tehdasmittakaavan laitoksissa aivan kuten tupakkateollisuuden kultaisina vuosina.

Colorado on kuitenkin osa Yhdysvaltoja ja suuren mittakaavan viljelykset joutuvat taatusti DEA:n silmätikuksi. Siksi on odotettavissa runsaasti yhteenottoja ja Obaman hallinnolle kiusallisia tilanteita.

Obaman hallinto käynnistää toisen kautensa, jolloin ei tarvitse enää kantaa vaalipaineita. Ensimmäisessä kampanjassaan hän julkisesti ilmaisi tukensa osavaltioiden hyväksymille laeille ja silti liittovaltio aloitti ennalta-aavistamattoman hyökkäyksen niitä vastaan. Näissä vaaleissa on saatu rannikolta rannikolle uusia lainsäätäjiä, jotka ovat valmiita osallistumaan laillistamiskeskusteluun. Valituksi on tullut uusia senaattoreja ja kongressiedustajia, jotka ovat valmiita lopettamaan osavaltioiden ja liittovaltion skisman tässä asiassa. Edustajainhuoneen voimatasapaino ei muuttunut, mutta sekä republikaanien että demokraattien joukossa on uusia edustajia, jotka kannattavat ainakin lääkekannabisasiaa.

Kyseessä on siten historiallinen käänne, joka tulee heijastumaan myös ulkomaille.

Vastaa