2012 Uutiset

Uruguayn laillistamisehdotus kongressin käsittelyssä

Uruguayn kongressi aloitti 15.11. käsittelemään kannabiskaupan laillista valvontaa koskevaa lakipakettia. Kun se hyväksytään, tulee Uruguaysta maailman ensimmäinen itsenäinen valtio, joka laillistaa kannabiskaupan. USA:n kahden osavaltion, Coloradon ja Washingtonin, tuore laillistamisvoitto tulee varmasti vauhdittamaan läpimenoa.

Presidentti Jose Mujican alkuperäinen suunnitelma perustui valtiomonopolimalliin, mutta lukuisten kansainvälisten asiantuntijoiden, kuten Drug Policy Alliancen Ethan Nadelmanin kuulemisen jälkeen suunnitelmaa on kehitetty. Uusin lakialoite sallii kuuden kasvin kotikasvatuksen ja kannabisklubien perustamisen, jotka saavat ottaa korkeintaan 15 jäsentä. Lain perustana on arvio siitä, että kannabiksen käyttäjä kuluttaa 40 grammaa marihuanaa kuukaudessa.

Laissa sallitaan 40 gramman hallussapito omaan käyttöön ja kuuden kasvin kasvatus tuottaen kerralla alle puoli kiloa. Kannabisklubin jäsenet voivat kasvattaa yhdessä 90 kasvia ja pitää vuoden aikana varastoituna 7 kiloa kannabista. Laissa turvataan kannabiksen ostajien anonyymius.

Lain mukaan Uruguayn pitää perustaa kansallinen kannabisinstituutti, joka myöntää ja valvoo kasvatuslupia, valvoo kotikasvatusta sekä pitää rekisteriä kasvattajista ja käyttäjäklubeista. Instituutin tehtävänä olisi ylipäänsä kannabislainsäädännön soveltamisen valvonta.

Lakialoitteen mukaan kannabiksen mainontaa ei sallita ja lisäksi siinä kriminalisoidaan kaikki tämän lain vastainen kasvattaminen, salakuljetus ja myynti, joista voidaan langettaa 20 kuukaudesta aina 10 vuoden mittaisia vankeusrangaistuksia.

Lain tarkoitus on ”suojella, edistää ja kehittää kansalaisten terveyttä kannabiksen käytön aiheuttamia haittoja vähentämällä”. Tätä tarkoitusta varten julkinen terveydenhoito ja sosiaalipalvelut velvoitetaan antamaan hoitoa ja opetusta ongelmaisille käyttäjille.

”Keskeinen tavoite on erottaa kannabismarkkinat enemmän haittoja aiheuttavien aineiden markkinoista, minimoida sitä todennäköisyyttä, että kannabiksen käyttäjät ajautuisivat pimeille markkinoille ostamaan muita huumeita”, selittää yhteiskunnallisen kehityksen ministeriön huumepoliittinen neuvonantaja, sosiologi Agustin Lapetina.

”Valtiosta ei tule päätuottaja, vaan se myöntää lupia niille, jotka tuottavat, jakelevat ja myyvät. Luvista saatavilla tuloilla rahoitetaan sitten terveys- ja käytönehkäisykampanjat”, Lapetina jatkaa.

Kannabisaktivisti Juan Vaz teki yli vuoden ajan yhteistyötä valtion virkamiesten kanssa lainlaatimisessa ja oli tyytyväinen lakitekstiin, vaikka yllättyikin kannabisklubien jäsenmäärän alhaisesta rajasta.

”Nyt se on muuttumassa todeksi. Kaikkea voidaan vielä kehittää, mutta käymme läpi muutosta, jota kukaan ei ole kokenut”, Vaz puki tuntojaan sanoiksi.

Lakialoitteesta äänestetään alahuoneessa vielä ennen vuoden loppua ja senaatissa vuoden 2013 alussa.

Lähde: Drug Policy Alliance 16.11.2012 ja Huffington Post 15.11.2012

Vastaa