2012 Uutiset

Kannabis suojaa diabetekselta

Arvostetussa British Medical Journal –julkaisussa esitetyt tutkimustulokset viittaavat siihen, että kannabiksen tulehdusta estävät ominaisuudet vähentävät riskiä sairastua aikuistyypin diabetekseen.

Diabetes on yksi merkittävimmistä kansantaudeista. Se vaikuttaa elämänlaatuun, aiheuttaa lisätauteja ja lisää kuolleisuutta. Lähes 500 000 suomalaisen arvioidaan sairastavan diabetesta. Vajaalla puolella 45–74-vuotiaista miehistä ja joka kolmannella naisella on aikuistyypin diabetes tai sen esiaste.

Kannabis pitää verensokeriarvot kurissa
Kalifornian yliopiston tutkijat arvioivat diabeteksen esiintyvyyden ja kannabiksen käytön yhteyttä. Aineistona tutkijoilla oli 10896 henkilön otos, joka jaettiin ei-käyttäjiin (61,0%), entisiin käyttäjiin (30,7%), satunnaiskäyttäjiin (5,0%) ja vakituisiin käyttäjiin (3,3%).

Tutkijat huomasivat aiemman ja nykyisen kannabiksen käytön olevan yhteydessä matalampaan kakkostyypin diabeteksen esiintyvyyteen, vaikka huomioon otettiin muut mahdolliset tekijät, kuten etninen tausta, liikunnan määrä ja diabetessairastavuus suvussa. Tutkijat eivät löytäneet yhteyttä kannabiksen käytön ja muiden kroonisten sairauksien, kuten verenpainetaudin tai sydämen vajaatoiminnan, välillä.

Entiset ja nykyiset kannabiksen käyttäjät kertoivat harrastavansa ei-käyttäjiä useammin liikuntaa, mutta heillä oli silti korkeammat kokonaiskolesteroli- ja triglyseridiarvot. Toisaalta runsaimmin kannabista kuluttavat kuuluivat joukkoon, jolla oli matalimmat verensokeriarvot.

Tutkijat tiivistivät tulokset seuraavasti: “Analyysimme mukaan 20-59-vuotiailla tutkimukseen osallistuneilla kannabiksen käyttäjillä esiintyy diabetesta vähemmän ja heillä on pienempi riski sairastua siihen kuin ei-käyttäjillä”. Totuttuun tyyliin tutkijat kuitenkin huomauttavat, että  kannabiksen diabetekselta suojelevaa mekanismia tulee vielä tutkia tarkemmin, eivätkä he suosittele kannabiksen käyttöä ihmisille, joilla on kohonnut riski sairastua diabetekseen.

Aikaisemmat eläinkokeet ovat osoittaneet tiettyjen kannabinoidien estävän diabetesta. Autoimmunity-lehdessä julkaistujen tutkimustulosten mukaan 5 milligramman päivittäiset CBD-pistokset (kannabiksen ei-psykoaktiivinen ainesosa) vähensivät diabeteksen esiintyvyyttä hiirillä merkittävästi. Kontrolliryhmän hiiret sairastuivat kakkostyypin diabetekseen keskimäärin 17 viikossa, kun CBD-pistoksia saaneista hiiristä 60% oli terveitä vielä 26 viikon kohdalla.

Lähde: NORML Blog 12.12.2012 ja British Medical Journal, 2012, vol. 2, issue 1

Vastaa