2013

Kannabis on portti raitistumiseen

Huumevalistuksessa kannabista on pidetty porttina huumeiden käyttöön, mutta käyttäjien kokemukset ja nyt julkaistu tutkimus osoittavat muuta: kannabiksen käyttö vähentää muiden päihteiden ja lääkkeiden käyttöä.

Addiction Research and Theory -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan 75% lääkekannabiksen käyttäjistä kertoo korvanneensa kannabiksella reseptilääkitystään ja alkoholin sekä laittomien huumeiden käyttöään.

Neljästä Brittiläisessä Kolumbiassa toimivasta kannabisapteekista rekrytoitiin 404 potilaan joukko, joiden aineiden käyttöä seurattiin.

Tutkimuksen mukaan 41% korvasi kannabiksella alkoholin, 36% laittomien huumeiden ja 67,8% reseptilääkkeiden käytön. Tutkitut toivat esille kolme perussyytä muiden aineiden korvaamiselle kannabiksella: 67,7% mainitsi syyksi lievät vieroitusoireet, 60,4% vähäisemmät sivuvaikutukset ja lisäksi esille nousi oireiden parempi hallinta.

Kaikkiaan 75% tutkimukseen osallistuneista kertoi korvanneensa kannabiksella vähintään yhden aineen. Miehet kertoivat naisia useammin korvanneensa kannabiksellla alkoholin tai laittoman huumeen.

Vaikka tutkimuksissa on tullut esille se, että pieni osa kannabista käyttävästä väestöstä tulee siitä riippuvaiseksi, yhä kasvava tutkimusaineisto osoittaa, ettei kannabis ole pelkästään tehokas lääke monille potilaille, vaan että sillä voidaan myös päästä eroon ongelmakäytöstä.

Aihetta pitäisi tutkia lisää taloudellisten ja eettisten näkökohtien takia. Hyvä lähtökohta uusille tutkimuksille olisi kliinisten kokeiden aloittaminen sellaisten potilaiden kanssa, joilla on takanaan epäonnistuneita psykologisia tai farmakologisia vieroitushoitoja. Tämä lisäisi ymmärrystämme kannabikseen perustuvasta korvaushoidosta.

Vuonna 2010 Harm Reduction Journal -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kannabista käyttävät vieroitushoitopotilaat edistyivät yhtä hyvin tai paremmin kuin ei-käyttäjät hoidon onnistumisella mitattuna.

Vuonna 2009 tehty tutkimus kalifornialaisen kannabisapteekin asiakkaista kertoi 40%:n käyttävän kannabista alkoholia korvaavana ja 26% käytti sitä korvaamaan aikaisemmin käyttämiään laittomia vahvoja huumeita.

Vuonna 2009 American Journal on Addictions -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kohtuullinen kannabiksen käyttö paransi opiaattiriippuvaisten vierottautumista Naltreksoni-hoidossa.

Lähde: NORML Blog 20.12.2012

Vastaa