2013

Indonesia: huumeiden käyttäjille hoitoa vankeuden sijaan

Indonesian hallitus on päättänyt vaihtaa strategiaa huumeiden käytön kitkemiskampanjassaan. Maassa ei enää kohdella huumeiden käyttäjiä rikollisina, vaan sen sijaan keskitytään tehostamaan haittoja vähentäviä ohjelmia. Oikeusministeri tiedotti, että uusi strategia toteuttaa paremmin vuoden 2009 huumelain tarkoitusta sen suojellessa huumeiden käyttäjien ihmisoikeuksia ja pitäessä heitä enemmänkin uhreina kuin rikollisina.

Jakartassa marssittiin kannabiksen käyttäjien ihmisoikeuksien puolesta
Nuorempi oikeusministeri Marwan Effendy kertoi uuden lain vaativan lähettämään huumeriippuvaiset vankiloiden sijaan hoidettaviksi uudelleenkoulutuskeskuksiin.

”Uudempi laki on erilainen vuoden 1997 lakiin verrattuna, jonka nojalla huumeiden käyttäjiä pidettiin rikollisina, joille pitää antaa vankeutta”, selitti Marwan.

Politiikan muutoksella aiotaan suojella huumeriippuvaisten ihmisoikeuksia. Indonesia ratifioi vuonna 2005 kansainvälisen ihmis- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen (ICCPR), jossa vaaditaan, ettei huumeiden väärinkäytön uhreja vangita.

Marwan kertoi myös, että hallitus aikoo keskittyä haittoja vähentäviin ohjelmiin opittuaan sen, ettei huumeiden käyttäjiä vangitsemalla voiteta mitään.

Indonesian yliopiston ja huumetoimiston yhteisessä tutkimuksessa havaittiin maassa olleen 3,3 miljoonaa huumeiden käyttäjää vuonna 2008. Tämä määrä nousi 3,8 – 4,2 miljoonaan vuonna 2011. Tutkimuksessa varoitettiin, että huumeiden käyttäjien määrä voi nousta 5,1 – 5,6 miljoonaan vuoteen 2015 mennessä, ellei hallitus aloita järkeviä toimenpiteitä.

”Huumeiden käyttäjien määrä ei ole siis laskenut, vaikka olemme rankaisseet heitä ankarasti”, Marwan jatkoi.

Useissa kehittyneissä maissa, kuten Australiassa, huumeiden käyttäjiä ja riippuvaisia lähetetään hoitolaitoksiin ammattilaisten hoidettaviksi. Vuoden 2009 lailla Indonesia yrittää omaksua tämän menetelmän.

Uutta lakia säädettäessä huomioitiin myös se, kuinka maan rangaistuslaitoksista on tullut huumeiden jakelukeskuksia. Viime vuosina poliisi on paljastanut huumeiden salakuljetusoperaatioita, joita on johdettu kalterien takaa.

Advocacy Group for Drugs Policy -kansalaisryhmän keräämän tiedon perusteella Indonesian 132 000:sta vangista 40% on säännöllisiä huumeiden käyttäjiä. Uuden lain mukaan vankilat varataan vain huumeiden salakuljettajille.

Lain mukaan huumeiden salakuljettajien tuomiot vaihtelevat neljän vuoden vankeudesta kuolemantuomioon. Poliisin edustajan mukaan he ovat luomassa mekanismeja, joilla erotetaan käyttäjät salakuljettajista.

Poliisilla on vaikeuksia erottaa huumeiden käyttäjä huumeriippuvaisesta niin että voitaisiin määritellä millaiseen hoitolaitokseen hän kuuluu.

”Tällä hetkellä voimme vain luottaa epäillyn omaan tunnustukseen ja tarkastella fyysisiä tunnusmerkkejä”, poliisin edustaja selitti.

Indonesiasta valitus YK:n erityisraportoijalle

Indonesian yliopiston lainopillinen tiedekunta, Atmajayan katolinen yliopisto ja Community Legal Aid Institute jättivät kokoamansa raportin huumepolitiikan ihmisoikeusloukkauksista YK:n ihmisoikeuksian erityisraportoijalle.

Raportissa on analyysi Indonesian huumelaeista ja käytännön toimenpiteistä mukaan lukien poliisin käyttämä väkivalta ja väärinkäytökset huumeita käyttäviä ihmisiä kohtaan. Nämä ovat seurausta käytön kriminalisoimisesta ja käyttäjien pakkohoidosta.

Schapelle Corby kaltereiden takana
Indonesian huumelait kuuluvat maailman ankarimpiin: salakuljetuksesta ja myymisestä langetetaan kuolemanrangaistus, joka voidaan muuttaa vankeudeksi. Australialainen nuori turisti Schapelle Corby jäi vuonna 2004 Indonesiaan kuuluvalla Balin saarella kiinni 4,2 kilon marihuanaerän kanssa. Hän olisi voinut saada kuolemantuomion, mutta kansainvälisen painostuksen jälkeen tuomari langetti hänelle 20 vuoden vankeustuomion. Vuonna 2012 hänen tuomiotaan lievennettiin viidellä vuodella Corbyn heikentyneen mielenterveyden takia.

Lähde: The Jakarta Post 20.12.2012 ja IDPC 28.12.2012

 

Vastaa