Tiedotteet

Hamppumarssi 2013 – Kannabis verolle ja valvontaan

Turun seudun kannabisyhdistys järjestää lauantaina 4.5.2013 hamppumarssin, joka lähtee Puolalanpuistosta taidemuseon vierestä kello 14.00. Turussa osoitettiin mieltä kannabiksen laillistamiseksi ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2000. Tämän vuoden mielenosoituksen teemana on ”Kannabis verolle ja valvontaan”.

Poliisi uutisoi 7.4.2013, että kannabiksen kotikasvatus tyydyttää melkein kokonaan kotimaiset kannabismarkkinat. Toisin sanoen Suomi alkaa olla omavarainen kannabiksen suhteen. Harvasta kulutushyödykkeestä voidaan sanoa samaa.

Kannabiksen kotimaisten markkinoiden arvo on kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Kotikasvatuksella tämä summa on siirretty kansainvälisiltä huumeiden salakuljettajilta etupäässä suomalaisten kannabiksen käyttäjien hyödyksi. Tämä on merkittävin edistysaskel järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa, jota pidetään yhtenä suurimmista uhkatekijöistä yhteiskunnan turvallisuudelle.

Tarkkaa summaa me emme tiedä, koska kannabismarkkinat ovat edelleen laittomat. Poliisin arvio perustuu poliisin tekemiin kotietsintöihin: vuonna 2012 poliisi takavarikoi 18 000 kannabiskasvia. Joka päivä Suomessa rikotaan ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia kannabiskasvien takavarikoimisen ja kannabiksen käytön varjolla.

Tämä käytäntö on saanut jatkua vuosikymmenestä toiseen, koska julkisessa keskustelussa kannabis on demonisoitu ja kannabiksen käyttäjät dehumanisoitu. Kannabiksen kieltolakia ei voida perustella millään tutkimustiedolla, vaan sitä pidetään pystyssä halventamalla käyttäjiä. Suomessa mm. estetään kannabisyhdistyksien rekisteröiminen, mikä kaventaa mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen keskusteluun, eikä sellainen kuulu länsimaiseen demokratiaan.

Tavallinen kansalainen kärsii kannabiksen kieltolaista kaikista eniten. Hän on väärillä mielikuvilla johdateltuna antanut suostumuksensa huumelakien ankaroittamiselle ja poliisin valtuuksien lisäämiselle. Huumepoliisi on tunkeutunut myös chilinkasvattajien koteihin. Tavallisen kansalaisen yksityisyyttä ja koskemattomuutta voidaan loukata poliisin huumesodan varjolla saamien valtuuksien nojalla.

Jokainen veronmaksaja maksaa huumesodan kustannuksia, eikä laittomilta kannabismarkkinoilta kerätä veroja yhteiseen kassaan.

Kannabiksen kieltolain takia sairaat ja vanhukset eivät saa halpaa ja turvallista lääkettä, mutta se ei ole pystynyt estämään jopa alaikäisiä kokeilemasta ja käyttämästä kannabista.

Ankaran huumepolitiikan piti lopettaa kannabiksen käyttö, mutta se on kriminalisoinut kasvattajat, myyjät ja käyttäjät, syrjäyttänyt muuten lainkuuliaisia kansalaisia, estänyt kuluttajansuojan toteuttamisen, tuotteen laadun tarkkailun, ikärajojen noudattamisen ja verojen keräämisen. Suomalainen huumepolitiikka suosii edelleen järjestäytynyttä rikollisuutta samalla kun ongelmaiset eivät saa hoitoa.

Tutkimukset osoittavat kannabiksen olevan selvästi haitattomampi päihde kuin alkoholi ja korvaavan sen käyttöä kunhan siihen annetaan mahdollisuus. Alkoholin aiheuttamat ongelmat ovat nostaneet esille tärkeän kysymyksen siitä, että pitääkö enemmistön vapautta rajoittaa pienen ongelmaisen joukon takia. Vastaus on ollut selkeä ei.

Meidän tulee oppia alkoholivalvonnan virheistä, mutta kohdella kannabista kuin alkoholia: ottaa se julkiseen valvontaan ja verolle.

Turun seudun kannabisyhdistys, TuSKY
http://www.tusky.fi
tiedotus@tusky.fi

Hamppumarssin mainosmateriaali saatavilla täältä.

Vastaa