Julkaisut

Täydellinen kannabiskäsikirja

Julie Hollandin toimittama The Pot Book on kattava käsikirja kannabiksesta. Psykiatrian tohtori Holland on koonnut kirjaansa 50 alan kansainvälistä huippututkijaa ja asiantuntijaa kannabinoidikemian grand old mania professori Raphael Mechoulamia myöten. Kirja on jaoteltu viiteen osaan, jotka käsittelevät historiaa, käyttöä ja haittojen vähentämistä, kannabiksen lääkekäyttöä ja tutkimusta, kannabiskulttuuria ja kannabiksen laillistamista.

Kirjan voi tilata sen omalta kotisivulta, joka toimii myös ajankohtaisena tietolähteenä tarjoten kirjan artikkeleita, niitä täydentäviä osia ja linkkejä lähdemateriaaliin. Kirjan hintaa voi pitää sisältöön nähden halpana: sen hinta Amazonilla on 15,29 dollaria ja Inner Traditions’illa 19,95 dollaria.

Kirja on samalla kannabiksen lääketutkimuksen rahoitusprojekti: kirjan myyntituotot menevät suoraan Julie Hollandin perustamalle säätiölle Fund for Therapeutic Cannabinoid Research.

Kirjan antia on turha alkaa referoimaan, koska se ulottuu historiasta kannabiksen lääkekäyttöön, psykoosiriskiin ja laillistamiseen jättämättä yhtäkään aspektia käsittelemättä tässä vuosikymmeniä jatkuneessa keskustelussa kannabiksen ominaisuuksista ja laillisesta asemasta.

Kirja ottaa esitetyn aineiston pohjalta kantaa poliittisesti: kannabiksen kieltolaki on ollut turha ja sen kustannuksiin pitää laskea mukaan myös se kärsimys, jonka ilman toimivaa lääkettä vaille jääneet potilaat ovat saaneet kokea. Toisaalta monissa tapauksissa kannabiksesta langetettu rangaistus ylittää väkivaltarikoksista langetetut rangaistukset ja lisäksi rankaisemisen oheisvahingot voivat ylittää rankaisevuudeltaan itse rangaistuksen. Nämä rankaisemisen aiheuttamat oheisvahingot tulisi ottaa mukaan laillistamisesta käytävään keskusteluun.

Kannabiksen aiheuttama riippuvuus on alhainen: USA:n Institute of Health’in (IOM) vuonna 1999 julkaisemien tietojen mukaan 9% kannabiksen käyttäjistä alkaa käyttämään sitä säännöllisesti, alkoholin kohdalla luku on 15%, kokaiinin 17%, opiaattien 23%, nikotiinin 32%. Laillinen asema ei ole suhteessa aineiden riippuvuuspotentiaaliin.

Kuinka vakavasta ongelmasta puhutaan kannabisriippuvudessa, jos se tarkoittaa rentoutumista illalla töiden jälkeen? Koska kannabiksen käyttö on laitonta ja sen pitää tapahtua salaa, liittyy siihen paljon sellaista psykopatologiaa jota ei muuten tapahtuisi.

Kieltolain kätketyt rituaalit

Salailun ja kätkemisen pakkomielteiset rituaalit, salaamisen aiheuttama häpeä ja salaisen säätämisen aiheuttama ahdistus tekevät kokemuksesta adrenaliinilla latautuneen, mikä luo ja vahvistaa riippuvuutta. Syyllisyys aiheuttaa ristiriitoja, joita täytyy tukahduttaa, ja koettu mielihyvä aiheuttaa halua, jopa pakkomielteen toistaa kokemus.

Kieltolaki luo maaperää mielenterveysongelmille, stigmatisoi käyttäjät ja lopulta kriminalisoi heidät. Kieltolaki pysäyttää järkevän kommunikaation ja opettaa jopa lapset valehtelemaan ja ilmiantamaan. Kieltolain suuri ristiriita syntyy siitä, että koska se kohtelee ihmisiä kuin lapsia, alkaa osa ihmisistä myös käyttäytyä sillä lailla. Kieltolaki synnyttää sen ”nistimaailman”, josta niin itsestäänselvästi puhutaan huumeiden aiheuttamana.

Huumeettomuuden vaatimus maailmassa, missä vaikuttavia aineita on kaikkialla, on kohtuuton ja väärin ihmisluontoa kohtaan. Itse termi marihuana muistuttaa kannabiksen kieltolain rasistisesta taustasta.

Askeleita oikeaan suuntaan

Julie Holland
USA:ssa liittovaltio pitää edelleen kiinni kieltolain perusteluista, mutta on alkanut soveltaa mm. huumetuomioistuimia kannabisrikosten käsittelyyn, eli ns. hoitoa rankaisemisen sijaan -ohjelmia. Tämäkin on vain jatkoa vanhalle valtion vallankäytölle päättää siitä, kuka saa hoitoa ja ketä rangaistaan. Tämä pakkohoitomalli ei ole järkevä tuottaessaan vain yhä uusia ”riippuvaisia” käyttäjiä. Tämän hetken tilanteessa sekin on parempi vaihtoehto kuin joutua vankilaan, askel oikeaan suuntaan.

Julie Hollandin kirja esittelee koko tämän kannabiksen ”valvonnan” areenan, joka vilisee ristiriitaisuuksia, puoli-askeleita, pseudolakeja ja puolitotuuksia. Kannabiksen valvontaan on kehitetty huiman monimutkainen järjestelmä, jolla kannabiksesta on tehty poliittisten lehmänkauppojen äänetön välikappale. Kirja paljastaa tämän monimutkaisuuden, eri kappaleet valottavat sen osia ja nostavat kannabiksen jälleen päivänvaloon antaen sille sen oman äänen.

Kannabiksen kieltolain aiheuttama suurin tappio on, että se estää ihmisiä käyttämästä hamppua ja kannabista hyödyksi. Kyse on henkisestä vapaudesta vaikuttaa omaan tajuntaansa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Esittelyvideo:

http://www.youtube.com/watch?v=_812w4AokLc

Vastaa