alt
2013 Uutiset

Colorado ja Washington aloittavat kannabiksen laillisen myymisen 2014

Coloradon ja Washingtonin osavaltioiden asukkaat laillistivat vuoden 2012 lopussa kansanäänestyksellä kannabiksen kasvatuksen ja myymisen myös muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Coloradossa aukaistaan Yhdysvaltojen ensimmäinen kannabiskauppa 1.1.2014. Laillistamisen kannattajien ja vastustajien odotuksissa on suuria ristiriitoja, mutta laillistaminen on jo nyt säästänyt miljoonia dollareita veronmaksajien rahoja.

alt
4.20-tapahtuma Denverissä
Coloradossa kannabiksen kasvatusta ja myyntiä valvovat viranomaiset aloittivat toimilupien myöntämisen joulukuussa. Coloradon asukkaat voivat ostaa enintään unssin eli 28 grammaa kerrallaan. Muualta tulleet voivat ostaa kahdeksasosan unssista eli noin 3,5 grammaa kerrallaan. Tämän hinta vaihtelee 25 ja 50 dollarin välillä. Molemmissa kannabiksen laillistaneissa osavaltioissa sallitaan muualta tulleiden myös ostaa ja käyttää kannabista, mutta kummassakaan ei sallita julkista käyttöä eikä kannabiksen vientiä ulos osavaltiosta.

Washingtonin osavaltio sääti rankan 25%:n veron jokaiselle kannabiksen tuotantovaiheelle: tuottajalta jalostajalle, jalostajalta jälleenmyyjälle ja vähittäismyyjältä kuluttajalle. Virkamiesten mukaan tämä nostaa kuluttajan maksaman keskihinnan 12 dollariin grammalta, mikä on arvioiden mukaan kilpailukykyinen nykyisen laittoman hintatason kanssa.

Coloradossa äänestettiin erikseen verotuksesta ja kansalaisten tahdon mukaan kannabiksen veroasteeksi tuli 25%, josta 15%:lla rahoitetaan uusien koulujen rakentaminen sekä 10%:lla kannabiskaupan valvonta. Verojen arvioidaan lisäävän kannabiksen hintaa 50 dollarilla unssilta.

Virkistyskäyttäjät eivät saa kasvattaa itse kannabista Washingtonissa. Coloradossa sallitaan kuuden kasvin kasvatus henkilöä kohti ja kaksitoista kasvia yhtä taloutta kohti. Kasvatuskaapin pitää olla lukittavissa.

Washingtonissa potilaille palautettiin kasvatusoikeus

Washingtonissa aiottiin luopua potilaiden oikeudesta saada kasvattaa omat kasvinsa. Lääkekannabisyhteisö saavutti kuitenkin tärkeän voiton potilaiden painostettua kannabiksen viihdekäyttöä valvovan osavaltion väkijuomien valvontavirasto muuttamaan tämä päätös sallimalla potilaiden jatkaa omien kasviensa kasvattamista.

Viraston aikaisempi suositus lopettaa kannabiksen kotikasvatus perustui sen tahtoon saada potilaat mukautumaan kansanäänestyksessä voittaneeseen viihdekäytön laillistaneeseen lakiin. Virasto suosittaa nyt, että potilaat tai heidän hoitajansa saisivat kasvattaa kuutta kasvia, joista kolme olisi kukkivia ja kolme kasvuvaiheessa. Aikaisemman lääkekannabislain mukaan potilas sai kasvattaa 15 eri vaiheissa olevaa kasvia. Kasvien määrien vähentämistä ei ole perusteltu millään.

Coloradon lain mukaan kannabiksen jakelupisteissä pitää olla erilliset sisäänkäynnit ja tilat kannabiksen myymiselle lääke- ja viihdekäyttöön. Lääkekannabista verotetaan alhaisemmin ja siksi liikeyrityksen täytyy pitää ne erillään myös kirjanpidossaan.

Coloradossa myynti alkaa 1.1.2014

Coloradon osavaltion kannabiskauppaa valvova virasto Marijuana Enforcement Division postitti joulukuussa 348 lupaa kaupoille, kasvattajille ja jalostajille. Nämä luvan saaneet yritykset voivat aloittaa 1. tammikuuta valmistamaan ja myymään tuotteitaan jokaiselle yli 21-vuotiaalle kunhan myös paikallisviranomaiset ovat myöntäneet yrityksille toimiluvat. Kaikkiaan 136 kannabiskauppaa sai myyntiluvan.

Suurin osa niistä toimii osavaltion pääkaupungissa Denverissä, mutta myös pienemmille paikkakunnille irtosi toimilupia. Loput luvat myönnettiin 174 kasvattajalle, 28 kannabistuotteita jalostavalle yritykselle sekä kolmelle kannabiksen laatua valvovalle laboratoriolle. Tämä toimilupien myöntäminen on tärkeä vedenjakaja kannabiksen laillistamisprosessissa, jonka äänestäjät hyväksyivät marraskuussa 2012.

alt
Mason Tvert
”Colorado on ensimmäinen osavaltio Yhdysvalloissa, joka aloittaa aikuisille tarkoitetut lailliset kannabismarkkinat. Tästä tulee esimerkki muille osavaltioille”, hehkuttaa Mason Tvert, laillistamiskampanjan yksi johtajista.

Osavaltion luvan saaneiden pitää hankkia myös paikallisviranomaisten myöntämät toimiluvat, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät kaikki luvan saaneet kaupat pysty aukaisemaan oviaan heti tammikuun alussa. Esimerkiksi Denverissä vasta kahdeksan kauppaa on selvittänyt kaikki kaupan aukaisemiseen vaadittavat byrokraattiset koukerot.

”Tammikuun alkuun mennessä meillä on vielä monia selvittämättömiä ongelmia hinnoitteluun, tuotteiden saatavuuteen sekä huonon saatavuuden aiheuttamiin hintapiikkeihin liittyen. Asiassa on vielä paljon tuntemattomia muuttujia”, RiverRock Wellness -yrityksen omistaja Norton Arbelaez tuskailee.

Näiden epämääräisten muuttujien selventämiseksi kuluttajille Denverin kaupunki avasi kotisivut, jotka kertovat kaiken kannabiksen laillisesta kaupasta ja ostamisesta.

Coloradossa säästetty jo miljoonia dollareita

Coloradossa kannabiksen myynnille on asetettu 25%:n myyntivero, joka käytetään suurelta osin uusien koulujen rakentamiseen. Coloradon yliopiston tutkimuksen mukaan keskihinnaksi tulisi 185 dollaria unssilta ja vahvempien lajikkeiden hinta vielä korkeammaksi. Arvioiden mukaan joka kahdeksas osavaltion asukas kuluttaisi vuodessa 653 dollaria kannabikseen.

alt
Jokainen laillinen kasvi pannoitetaan seurantatagilla
Vuonna 2014 kannabisteollisuuden arvioidaan tuottavan 370 miljoonaa dollaria, josta osavaltio saa liki 100 miljoonaa dollaria verotuloja.

Laillistamisen huumassa on hyvä muistaa se, että vuosi sitten kansanäänestyksessä voittanut lakialoite lopetti kansalaisten rankaisemisen ja lisäsi heidän vapauttaan. Lakia valvovat viranomaiset joutuivat mukautumaan kansan tahtoon ja muutos on jo nyt säästänyt miljoonia dollareita verorahoja ja pelastanut tuhansia ihmisiä kriminaalivalvonnan haitoilta.

Ennen laillistamista Coloradossa arvioitiin 10 000 ihmisen joutuvan pidätetyksi ja saavan sakkoja vuosittain. Nyt joka vuosi 10 000 etupäässä nuorta ihmistä välttyy huumerangaistusten oheisvahingoilta. Säästöiksi arvioidaan 12 – 40 miljoonaa dollaria vuodessa. Kannabiksen laillistaminen korjaa myös rotujen välistä tasavertaisuutta kannabiksen kriminaalivalvonnan kohdistuttua suhteettoman paljon mustiin ja latinonuoriin.

Omalla tontilla saa pajauttaa

Denverin kaupunginhallitus hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä 10 – 3 kansalaisoikeuden saada pajautella omalla tontillaan, vaikka se näkyisikin julkisesti. ”Lopultakin terve järki säilyi. Jos ihmiset saavat käyttää alkoholia ja peräti tupakkaa talojensa edustalla omalla tontillaan niin ei ole mitään loogista syytä kieltää paljon haitattomamman tuotteen käyttäminen”, Tvert täsmentää.

”Kaupungin virkamiesten pitää keskittyä tarpeellisten säädösten saamiseen kauppojen avaamiseksi 1.1.2014. Nyt ei tarvita enää lisää esteitä vastuullisten aikuisten kannabiksen käytölle.”

Alkuperäisen säädöksen mukaan laki olisi kieltänyt jopa kannabiksen hajun kantautumisen muualle tai kannabiksen käytön näkymisen. 

Sähköinen jäljitysjärjestelmä laillistamisen ytimenä 

Coloradossa kannabiksen valvojat kehittivät uuden seurantajärjestelmän, joka seuraa jokaista kasvia ja siitä jalostettua tuotetta läpi koko tuotanto- ja myyntiketjun. Marijuana Inventory Tracking System -järjestelmä seuraa kasviin asetettavaa tavarataloissakin käytettävää RFID-tunnistetta.

alt
Kannabiksen valvontajärjestelmä
”Useampien osavaltioiden dekriminalisoidessa kannabiksen käytön on oleellista, että järjestelmä voi varmistaa sen, että kasvattajat ja jakelupisteet noudattavat jakelusäädöksiä sekä noudattavat osavaltion ja liittovaltion lakeja äänestystulosta kunnioittaen”, kannabiksen valvontaviraston viestintäjohtaja Julie Poslethwait muotoilee järjestelmän perustelun.

RFID-järjestelmän tagissa on yrityksen tai lääkekannabiksen lisenssin numerotunnus, tuotteen sarjanumero sekä ”turvanumero”, joita sekä osavaltio että itse yrittäjä voivat seurata. Järjestelmän avulla yrittäjät ja valvojat huomaavat jos jokin pakkaus katoaa tuotantoketjussa. Pakkaus katoaa järjestelmästä kuluttajan ostettua se kaupasta.

Virkamiehet uskovat tämän ”siemenestä kauppaan” -valvontajärjestelmän olevan paras väline laittomien markkinoiden häätämisessä pois tuotantoketjusta. Yrittäjät ovat olleet innokkaasti ottamassa tätä järjestelmää käyttöön, mutta osavaltiota on myös arvosteltu järjestelmän kalleudesta. Järjestelmän kehittäneellä yrityksellä on tagien monopoli hallussaan, eikä niitä saa käyttää uudelleen. Kasviin kiinnitettävä tagi maksaa 0,45 dollaria ja pakkaustagi 0,25 dollaria.

Washingtonissa käytetään vuodessa yli 6 miljoonaa unssia

Virallinen tutkimuksen mukaan Washingtonin osavaltion kannabiksen käyttäjät pajauttivat yli kuusi miljoonaa unssia budaa vuonna 2013. RAND-tutkimuskeskuksen laatiman tutkimuksen mukaan osavaltion 750 000 kannabiksen käyttäjää kuluttivat 135 – 225 tonnia kannabista mediaanin ollessa 175 tonnia. Tämä tekee 6 miljoonaa unssia, 340 miljoonaa keskivertojointtia tai 170 miljoonaa tukevampaa yhden gramman jointtia.

Puolet tästä määrästä kulutetaan kolmessa tiheimmin asutussa maakunnassa King Countyn kuluttaessa 30%. Tämä arvio on oleellinen osavaltion viranomaisille heidän yrittäessä soveltaa laillistamisaloitetta käytäntöön. Jos virallisista kaupoista loppuu kannabis, voivat kuluttajat kääntyä jälleen laittomien markkinoiden puoleen. Jos kannabista tuotetaan liikaa tai jos sitä verotetaan liikaa niin että ihmiset eivät osta sitä, niin ylijäämä voi päätyä pimeille markkinoille.

”Vuoden suurin uutinen” 

Kannabiksen laillistaminen vaikuttaa myös siitä uutisointiin. Tähän mennessä kannabiksesta on pitänyt sanomalehdissä kirjoittaa mahdollisimman ala-arvoista moralistista roskaa. Laillistaminen nostaa kannabiksen kulttuurin valtavirtaan ja uutisoinnin pitää nousta samalle tasolle. Coloradon suurin sanomalehti The Denver Post toteutti kansalaisten tahtoa palkkaamalla kannabistoimittajan raportoimaan osavaltion laillistamisprosessista, jota lehden uutispäällikkö Kevin Dale luonnehtii ”lehden suurimmaksi uutiseksi vuonna 2014”.

Denver Postin viihdeosaston toimittaja Ricardo Baca nimitettiin vastaamaan lehden kotisivujen kannabisosiosta. Ohjeistuksessaan Dale kertoo ”Ricardon työnä olevan yhteistyössä muiden osastojen toimittajien kanssa taata, että osio on aktiivinen, asiantunteva, perusteellinen, opettavainen ja kattaa alueen säädöksistä kritiikkiin”. Denver Post aikoo antaa tilaa freelance-kirjoittajille, kuten kannabisasiantuntijalle ja ”neuvontapalstalle”. Bacan mukaan lehti tulee uutisoimaan kannabiksesta laajalla rintamalla.

”Katamme kannabisuutisoinnin Coloradossa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa”, hän tiivisti tavoitteensa. Hän myös myöntää käyttävänsä kannabista itse.

Lehden johtokunnan antamassa ohjeistuksessa on myös päivitetty kannabiksen laillistamisen vaikutus lehtimiesetiikkaan: ”Jos joudut sekaantumaan kannabiksen käyttöön työssäsi niin varmista, ettet joudu ajamaan autolla päihtyneenä etkä aseta ketään alttiiksi vaaralle”.

Tämä Denver Postin lehtimiehen ohje tiivistää koko kannabiksen laillistamisen tarkoituksen. 

Lähde: Huffington Post 12.12.2013Huffington Post 10.12.2013Denver Post 23.12.2013New York Times 14.12.2013Drugpolicy Alliance

Vastaa