2014 Uutiset

Sambian vihreä presidenttiehdokas

Sambian vihreän puolueen 50 vuotias presidenttiehdokas Peter Sinkamba lupaa äänestäjilleen lopettaa maan riippuvuuden kaivosteollisuudesta kannabiksen viljelyllä ja viennillä. Maan nuori äänestäjäkunta voikin järjestää iloisen yllätyksen.

Peter Sinkamba
Sambian talous on vuosikymmeniä perustunut kuparin louhimiseen ja vientiin. Äänestäjien marssiessa äänestyskoppeihin ensi vuoden tammikuussa valitsemaan maalle uutta presidenttiä lupaa yksi ehdokkaista lopettaa tämän siirtomaa-ajoilta periytyneen taloudellisen riippuvuuden.

Peter Sinkamba on Sambian vihreän puolueen 50-vuotias ehdokas maan uudeksi presidentiksi. Aiempi presidentti Michael Sata kuoli lokakuussa. Sinkambaa on maan johtava ympäristöaktivisti, joka on yrittänyt rajoittaa isojen kuparikaivosten toimintaa ja joka nyt kampanjoi epätavallisella teemalla konservatiivisessa maassa, kannabiksen laillistamisella.

Sambia on ollut tyypillinen siirtomaa, jonka luonnonvaroja länsimaiset monikansalliset yhtiöt ovat riistäneet surutta. Sambian luonnonvara on runsaat kupariesiintymät ja myös Peter Sinkamba opiskeli kaivosinsinööriksi Sambian teknologisessa instituutissa. Kun hän opiskelijajärjestön puheenjohtajana johti vuonna 1986 opiskelijat luentoboikottiin opintotukien poistamisen takia, erotettiin hänet koulusta ja asetettiin mustalle listalle “radikaalina nuorena miehenä”.

Sinkamballa ei tämän jälkeen ollut tulevaisuutta julkisella sektorilla ja hänen oli pakko aloittaa yksityisyrittäjän ura. Hän aloitti viemällä maissia Kongoon ja viidessä vuodessa hänestä oli tullut monimiljonääri ja tunnettu poikamies.

Myöhemmin hän lähti mukaan Sambian politiikkaan, oli mm. mukana laatimassa Sambian tasavallalle uutta perustuslakia vuonna 1996 ja osallistuu useiden valtion komiteoiden työskentelyyn. Vuonna 1997 hän perusti kansalaisjärjestön Citizens for a Better Environmentin Zambia, CBE.

Ennen CBE:n perustamista paikallisilla asukkailla ei ollut minkäänlaista keinoa vaikuttaa kaivosyhtiöiden toimintaan maassa vaan ne saattoivat rauhassa laskea jätevetensä paikallisiin vesistöihin ja jättää ilmansaasteensa puhdistamatta.

Hän ilmoitti jo viime huhtikuussa aloittavansa kampanjoinnin kannabiksen lääkekäytön puolesta, mikä tekisi Sambiasta ensimmäisen maan Afrikassa tässä asiassa. Ylimääräinen kannabis myytäisiin ulkomaille, mikä Sinkamban mukaan tuottaisi miljardeja dollareita.

Tämä tarjoaisi mahdollisuuden Sambian talouden monipuolistamiseksi sekä sadan vuoden laajamittaisen kaivostoiminnan aiheuttaman ympäristötuhon korjaamiseksi.

Kupari on ollut Sambian kansallisaarre, joka nosti maan talouden keskiluokkaan 1960-ja 70-luvuilla. 1990-luvun lopulla kuparin maailmanmarkkinahinta romahti, mikä romautti myös maan saamat vientitulot alimmilleen sitten itsenäistymisen vuonna 1964.

Kaivoteollisuus on sittemmin toipunut. Vuonna 2012 kuparin vienti tuotti yli 6 miljardia dollaria vastaten 70% Sambian vientituloista. Paikallisyhteisöt kärsivät kaivostoiminnan vaikutuksista kuten malminjalostamojen rikkidioksidipäästöistä.

Sinkamba selittää ehdotuksensa perustuvan sille, että näin Sambia saataisiin vieroitettua kaivosteollisuusriippuvuudesta tukemalla heikkoa maataloussektoria.

“Sambiassa on aina käytetty paljon kannabista. Sitä viljellään runsaasti ympäri maata laittomille markkinoille. Sanomamme on, että laillistetaan se.”

Sinkamban arvion mukaan Sambia voisi kaapata 10% kansainvälisistä kannabismarkkinoista, mikä tekisi kannabiksen viljelystä houkuttelevamman kuin kupariteollisuus. Vihreän puolueen laatiman varjobudjetin mukaan kannabiksen viennin arvo voisi nousta liki 70%:iin kokonaisvientituloista vuoteen 2021 mennessä.

Kansainvälisen huumepolitiikan asiantuntijat toppuuttelevat liian innokkaita suunnitelmia. Tutkija Jon Gaulkins Garnegie Mellon yliopistosta selostaa, kuinka kaikki Yhdysvalloissa kulutettava THC voitaisiin tuottaa 4000 hehtaarilla. Sambiassa on noin 30 miljoonaa hehtaaria viljeltävää pinta-alaa.

John Collins London School of Economics korkeakoulusta pitää Sinkamban ehdotusta täysin toteuttamiskelpoisena, jos Sambia käyttää hyväkseen kansainvälisen huumevalvonnan porsaanreikiä kannabiksen lääkekäytön hyväksymiseksi. Viime vuonna Israelissa harkittiin lääkekannabiksen vientiä Tsekin tasavaltaan mutta hankkeesta luovuttiin toistaiseksi sen takia, ettei Israel saisi kansainvälisen huumekauppiaan imagoa.

“Sambian kannattaisi harkita asiaa taloudellisten tosiseikkojen pohjalta, jotka ylittävät ne poliittiset esteet, jotka estävät Israelin kaltaisia maita tällä hetkellä toimimasta tällä alueella”, Collins lisää.

Sinkamba on Sambian presidenttivaalien musta hevonen. Hänen mukaansa ehdotus on saanut tulta alleen varsinkin maan nuoren ja tulevaisuuden toiveissaan pettyneen äänestäjäkunnan keskuudessa.

Kitwen kaupungin kaduilla nuoret tervehtivät Sinkambaa legalise-huudoillaan aivan kuin Etelä-Afrikassa aikoinaan apartheidin aikana kaduilla huudeltiin “Amandla!”, valtaa!

“Koko maailmassa vallitsevana suuntauksena on tällä hetkellä kannabiksen laillistaminen. Me emme aio jäädä viimeisiksi. Haluamme ensimmäisten joukkoon”, Sinkamba tähdentää.

Lähde: The Guardian 14.11.2014, OnTheUp 22.6.2011

Vastaa