2014 Uutiset

Espanjassa yli 50%:n kannatus laillistamiselle

Yli puolet espanjalaisista kannattaa kannabiksen laillistamista tuoreen tutkimuksen mukaan. Espanjassa vallitsee monin paikoin jo kannabiksen de facto laillistaminen kannabisklubien laillisen aseman vahvistuessa.

Kannabisklubit ovat tulleet suosituiksi Espanjan kannabiksen käyttäjien keskuudessa
Foundation for Help Against Drug Addiction -säätiön, FAD, tekemän tutkimuksen mukaan 52% Espanjan kansalaisista kannattaa aikuisten ihmisten kannabiksen käytön laillistamista. 1456 ihmisen haastattelussa kävi myös ilmi, että espanjalaisten keskuudessa kannabista pidetään aivan eri aineena kuin muita huumeita. Vain 22% kannatti kokaiinin käytön dekriminalisointia.

Verrattuna vuosina 1999 ja 2004 suoritettuihin mielipidemittauksiin ovat asenteet kannabiksen kaupallistamista kohtaan muuttuneet sallivimmiksi.

“Mielikuvat kannabiksesta ovat muuttuneet, mikä on edesauttanut kannabikseen myönteisesti suhtautuvien määrän kasvuun”, tutkimuksessa todetaan.

Kannabiksen myyminen ja ostaminen ovat edelleen lain mukaan rikoksia mutta kannabiksen kasvattaminen omalla tontillaan ja omaan käyttöön on laillista.

Espanjan liberaalit kannabislait ovat synnyttäneet kannabisklubien vyöryn kautta maan. Varsinkin Barcelonaa kutsutaan uudeksi Amsterdamiksi.

28% mielipidekyselyyn vastanneista piti klubeja myönteisenä ilmiönä, koska niissä opetetaan kannabiksen hallittua käyttöä. Lisäksi 22% sanoi, etteivät ne häiritse heitä lainkaan. Vain 8% piti niitä “oikeudellisina vitsinä”.

Tämä sallivuus on jyrkässä ristiriidassa muuten kovien huumeiden vastaisten asenteiden kanssa. 72.9% kertoi mielipiteenään, että poliisin ja tullin pitäisi koventaa toimintaansa rajoilla. Vuonna 2004 vain 43,5% oli tätä mieltä. Huumelakien yleistä kiristämistä vaativien osuus on noussut 48,1%:sta 70,3%:iin.

Espanjalaisten asenteet ovat tiukentuneet myös laillisia huumeita vastaan. 30% haluaisi alkoholin myynnin tiukempaan valvontaan, 61% kannatti Espanjan uusia tupakanvastaisia lakeja ja 15% halusi vielä kiristää niitä.

“Espanjassa on vuosikymmeniä demonisoitu huumeita ja vain huonojen ihmisten ajateltiin ottavan niitä. Tupakkaa ja alkoholia nautittiin ystävien ja perheen keskuudessa eivätkä ne olleet huumeita eivätkä haitallisia.”

“Tämä on nyt muuttunut ja ihmiset ovat alkaneet ymmärtämään, että muiden ihmisten alkoholin väärinkäyttö vaikuttaa myös heihin ja että passiivinen altistus tupakalle on yleinen riski”, FAD:n johtaja Ignacio Calderón selventää mielipiteen muutoksia.

Kannabisklubimalli todettiin lain mukaiseksi Madridissa

Espanjassa yleistynyt kannabisklubijärjestelmä, Cannabis Social Club, perustuu yhteisymmärrykselle kansalaisten ja viranomaisten kesken eikä kannabiksen myynti ole siis vielä laillista. Mm. Barcelonassa poliisi on ratsannut ja sulkenut amsterdamilaisen kannabiskahvilan tyyliseksi livenneitä klubeja, jotka ovat houkutelleet turisteja. Myös muualla Espanjassa kannabisklubien asema on vielä harmaalla vyöhykkeellä mutta rajankäynti selkiintyy kahden tuoreen esimerkin valossa.

Madridissa alioikeus vahvisti marraskuussa annetulla päätöksellä kannabisklubien aseman espanjalaisessa huumepolitiikassa vapauttaessaan paikallisen kannabisklubin kannabiskauppasyytteistä. Tuomari totesi olevan Espanjan lakien mukaista kasvattaa ja käyttää kannabista jäsenyyteen perustuvan klubin keskuudessa, mihin ei liity kannabiksen vaihtamista rahaan.

Kannabisklubin kriteerinä on yhteiskasvatusperiaate, ja tuotanto ei saisi ylittää klubin jäsenistön kulutusta. Lisäksi tuomari totesi klubin olevan yhteisen kulttuurin jakava kansalaisryhmä. Tapaus menee vielä vetoomusoikeuteen käsittelyyn.

Cataja niminen kannabiksen käyttäjien yhdistys tai klubi perustettiin joulukuussa 2008. Jäseneksi pääsemiseen vaaditaan yhden jäsenen suositus ja koko klubi päättää uuden jäsenen hyväksymisestä. Klubi jakaa jäsenilleen korkeintaan kaksi grammaa kannabista päivää kohti ulosmyynnin ehkäisemiseksi. Klubi kasvattaa ja jalostaa tarvitsemansa kannabiksen yhdessä kiinteistössä Madridissa.

Klubi perustettiin tutkimaan tutkimaan erilaisia kannabislajikkeita, kannabiksen käytön haittojen vähentämistä ja laittomien markkinoiden vaikutusta käyttäjiin sekä ehkäisemään näitä haittoja.

Navarra laillisti kannabisklubit

Navarran itsehallintoalueen parlamentti Pohjois-Espanjassa laillisti torstaina 27. marraskuuta kannabisklubien toiminnan alueellaan. Navarran pääkaupunki on härkäjuoksuistaan kuuluisa Pamplona.

alt
Kannabisaktivistit tuulettavat Navarrassa
Navarran kannabisklubien käyttäjien aloittama kansalaisliike, Representación Cannábica de Navarra, RCN, laati lakialoitteen, käynnisti sen tueksi kampanjan nimeltään Tu Papel Importa ja keräsi vaadittavat 10 000 allekirjoitusta niin, että Navarran parlamentti otti sen käsittelyyn. Navarran kannabisklubeilla on tällä hetkellä noin 1000 jäsentä.

Kannabisklubit ovat olleet lainopillisesti harmaalla alueella mutta Navarran parlamentin hyväksymä laki “asettaa asiakkaidensa etuja ajavien kannabisklubien perustamiselle, organisoinnille ja toiminnalle yleiset puitteet ja niiden olemassaololle laillisen perustan”.

Kansanedustajien keskuudessa tunnustetaan jo laajalti se tosiseikka, että sota huumeita vastaan on ollut turha ja tuhoisa.

Navarran sosialistipuolueen, PSN, kansanedustaja Cerdán Santos selitti aikaisemman lainsäädännön olleen jo irrallaan todellisuudesta. Hänen mielestään kannabiksen kieltolaki ei ole ollut ratkaisu mihinkään, ja nyt kansalaiset ovat ilmaisseet tahtonsa hallitukselle, etteivät he enää halua jatkaa sitä.

“Tämä on Espanjan ensimmäinen laki, joka säätelee kannabisklubien toimintaa”, hehkuttaa RCN:n pääsihteeri Ramón Morcillo.

“Näemme tulevaisuuden nyt aivan eri valossa, paljon valoisampana”, hän jatkaa. Hänen mukaansa seuraavaksi kaikkien Espanjan hallintoalueiden kannabisklubeja säätelevät lait pitää saattaa samalle tasolle kuin Navarrassa.

Näillä ratkaisuilla on kansainvälistä merkitystä, koska Espanjan kannabisklubit ovat yksi kannabiksen laillistamismalli Etelä-Amerikassa käytävässä keskustelussa. Kannabisklubit voidaan toteuttaa ennen kannabiksen laillistamista sallimalla klubien jäsenistön kulutusta vastaavat tuotantokiintiöt. Euroopassa malli toimisi vastapainona tai jopa vaihtoehtona Yhdysvalloissa ja Kanadassa malliksi nousseelle “marlborosaatiolle”.

Lähde: EuroWeeklyNews 11.12.2014Local 11.12.2014TypicallySpanish 3.11.2014Dinafem 4.12.2014

The New York Timesin uutinen Barcelonan kannabisklubien tilanteesta
http://www.youtube.com/watch?v=1oXP3qFJb-Q

Sibaritas Cannabis Social Club
http://www.youtube.com/watch?v=ozMxlPMSb0c

RCN:n johtaja Fermin Les puhuu Navarran parlamentissa kannabisklubilain käsittelyssä
http://www.youtube.com/watch?v=basXlukRg2M

Vastaa