alt
2015

Ruotsalainen kannabispsykoosi ja UNGASS2016

“Yhä useampi nuori huumaa itsensä psykoosiin” uutisoi Svenska Dagbladet raflaavasti. Ruotsin hallitus isännöi UNGASS2016 prosessia varten kannabiksen haittoihin keskittyvää WHO:n kokousta.

alt
Maria Larsson haluaa pitää kannabiksen huumeena UNGASS2016:ssa
Svenska Dagbladet kertoi 12.4. uutisessaan “Drogrelaterad psykvård ökar hos unga” kannabiksen vuoksi psykoosiin joutuneiden määrän kasvaneen merkittävästi vuodesta 2004. Tämä sanoma toistui mm. Expressenissä, Dagens Medicinissä ja SVT:llä.

“Sosiaalihallituksen tilastot vahvistavat tätä mielikuvaa. Nuorten 15 – 24 vuotiaiden kannabiksen tai muiden huumeiden käytön aiheuttamien hoitoa vaativien “psyykisten häiriöiden” määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2005. Yli 1800 nuorta on saanut tällaisen diagnoosin vuonna 2013.”

SvD esitteli lööppinsä tueksi Ruotsin sosiaaliministeriön tilastotietoja sekä haastatteli psykiatria ja professoria, jotka kertoivat yleisellä tasolla psykooseista ja hieman huumeista. Onneksi Ruotsissa osataan myös kritisoida vallitsevaa huumepolitiikkaa: Magnus Callmyr  tutki toimittajan lähteet eli suoritti lähdekritiikkiä ja löysi mielenkiintoisia tuloksia.

Sosiaaliministeriön tilastot ja SvD:n esittelemät luvut eivät kerro aivan samasta ilmiöstä. Ensiksikin jos tarkasteltava väestönosa kasvaa kyseisenä ajanjaksona, niin voidaan olettaa, että myös diagnoosin saaneiden lukumäärä kasvaa. Väestömäärään suhteutettuna diagnoosien määrän kasvu ei olekaan niin rajua kuin mitä artikkeli antaa ymmärtää. Huumeiden sekakäyttäjien kohdalla kasvu oli 107%:n sijaan 84% ja kannabiksen käyttäjien kohdalla 136%:n sijaan 109%.

Toiseksi pitäisi myös tutkia huumeiden käytön kehitystä ja erityisesti väärinkäytöksi tai riippuvuudeksi luokitellun käytön kehitystä, koska tutkimukset osoittavat kannabiksen laukaisevan piileviä psykiatrisia ongelmia suoraan annossuhteessa. Valitettavasti tutkimustiedot tästä aiheesta ovat puutteellisia. Yhden tutkimuksen tietojen mukaan “ongelmaisten huumeiden käyttäjien” määrä on noussut vuoden 2004 26 000:sta vuoden 2013 55 000:een. Vaikka näitä lukuja ei voidakaan vertailla suoraan keskenään, antavat ne kuitenkin osviittaa siitä, että “ongelmainen käyttö” on lisääntynyt merkittävästi kyseisenä ajankohtana.

Psykoosien lisääntymisen taustalla vaikuttaa ongelmaisen käytön lisääntyminen. Ongelmaisen käytön taustalla puolestaan vaikuttaa kriminaalipolitiikan ensisijaisuus hoitopolitiikan kustannuksella: yhteiskunta käyttää enemmän resursseja rankaisemiseen kuin hoitamiseen.

Kolmanneksi SvD:n artikkelissa ei lainkaan selvitetä sitä, mitä nämä diagnoosit pitävät sisällään. Toimittaja on poiminut tilastosta kaksi pääluokkaa, sekakäyttäjät ja kannabis, ja laskenut ne yhteen. Sosiaaliministeriön tilastoluokituksen analysointi kertoo, että SvD:n artikkelissa psykooseiksi lasketun kannabis-pääluokan alaluokat sisältävät aivan muita diagnooseja kuten “kannabisriippuvuus”, millä ei ole mitään tekemistä psykoosin vaan vaikkapa viranomaisen kanssa.

Näistä virhetekijöistä puhdistettuna tilastoista saadaan vuodelle 2008 70 nuoren henkilön kannabispsykoosidiagnoosia ja 177 vuodelle 2013. Tämä osoittaa selvää lukumääräistä kasvua mutta luvut ovat paljon uutisoitua pienempiä varsinkin kun verrataan sitä kannabiksen käyttäjien määrän selvään kasvuun kyseisenä ajankohtana. Ruotsin kansanterveyslaitoksen mukaan vuonna 2013 900 000 ruotsalaista ilmoitti käyttäneensä kannabista, ja kuluneen vuoden aikana sitä oli käyttänyt 225 000 henkilöä eli 2,3% kansalaisista.

Mutta tärkeintä on se, että tämä sosiaaliministeriön tilasto ei kerro mitään syy-seuraussuhteista kuten eivät ne tutkimuksetkaan, jotka ovat yhä uudestaan päätyneet epävarmaan jossitteluun.

Samasta tilastosta voidaan todeta alkoholin aiheuttavan 508% enemmän psykooseja kuin kannabis, mutta miksi se ei herätä toimittajien ylitulkintahimoja? Psykoosien lisäksi alkoholi aiheuttaa muitakin mielenterveysongelmia ja aivovaurioita, jollaisia kannabis ei aiheuta vaan voisi olla niihin lääke.

Ruotsi painostaa WHO:ta kannabisasioissa

Tusky uutisoi aiemmin siitä, kuinka WHO:n asiantuntijakomiteassa aletaan harkitsemaan kannabiksen uudelleenluokittelua vuoden 2016 YK:n erikoisyleiskokousta varten, UNGASS2016. Tämä asia on äärimmäisen herkkä poliittisesti, koska kannabiksella on tärkeä symbolinen asema huumehaukkojen ideologiassa. 

Ruotsalaiset huumehaukat ovat rahoittaneet oman myyränsä WHO:n sisälle kustantamalla veronmaksajien rahoilla Maria Renströmille työpaikan WHO:ssa. Renström on ruotsalaisen Mobilisering Mot Narkotika -huumehaukkajärjestön kansliapäällikkö. Ruotsin hallitus uutisoi tämän puoli miljoonaa dollaria maksaneen operaation siten, että WHO olisi palkannut Renströmin asiantuntijaksi, mutta tutkiva toimittaja Johannes Forssberg paljasti kyseessä olevan huumeministeri Maria Larssonin henkilökohtainen projekti kannabiksen uudelleenluokittelun torpedoimiseksi WHO:ssa. 

Jos nämä kuviot kuulostavat salaliittoteorioilta, niin kannattaa muistaa WHO:n asiantuntijaryhmän tekemän vertailevan tutkimuksen kohtalo vuonna 1995. Asiantuntijaryhmä suoritti alkoholin, kannabiksen, nikotiinin ja opiaattien haittoja vertailevan tutkimuksen osana WHO:n kannabisraporttia, joka ilmestyi vuonna 1997. 

Tuloksena oli niinkin harmiton huomio, että kannabis on haitattomampi kuin tupakka ja alkoholi, mutta New Scientist -tiedelehti uutisoi USA:n hallituksen painostaneen tämän sensuroimiseksi, koska se olisi ”palvellut laillistajien asiaa”. Yhdysvaltain presidentti Obama päätyi samaan tämän vuoden alussa, ja laillistamisen ajatus leviää maailmalla.

Vuoden 2014 lopulla Ruotsin hallitus antoi WHO:lle 175 000 kruunun eli noin 17 500 euron määrärahan kannabista käsittelevän kansainvälisen tutkijakonferenssin järjestämiseksi Ruotsissa.

WHO on avainasemassa huumausaineiden luokittelussa eikä sen kotisivuillaan esittämää kannabistietoutta voi liberaalina vaan todella päivityksen tarpeessa, onhan se vuodelta 1997, huumesodan huippuvuosilta!

Ruotsin hallituksen lahjoittama määräraha ei ole viaton avustus vaan hallituksen tiedonannon mukaan “Ruotsi näkee tarpeelliseksi, että kannabista koskeva tieto päivitetään uudella tutkimustiedolla, mikä osoittaa sen haittavaikutukset terveydelle”.

“Ruotsin hallitus pitää huumetyötä hyvin tärkeänä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti”.

Ruotsin hallitus hehkuttaa lehdistötiedotteessaan, kuinka tutkimus kannabiksen haitoista on tehnyt suuria edistysaskelia. Ruotsin hallituksessa ollaan ilmeisesti huolissaan siitä tutkimustiedosta, joka on osoittanut huumevalistuksen olevan yliampuvaa ja pahimmillaan täysin harhaanjohtavaa päihteiden keskinäisen haittavertailun osalta. 

Huhtikuun 21. – 23. päivinä Tukholmaan kokoontuu 30 alan kansainvälistä asiantuntijaa otsikolla ”Scientific meeting on harms to health due to cannabis use”

“Tästä tulee aivan fantastinen kokous, jossa käsitellään keräämäämme tietoa tuosta huumeesta. Olemme jopa tilanneet uusia tutkimuksia, mutta tämä kannabiskatsaus tulee julkisuuteen vasta ensi vuonna ennen YK:n UNGASS2016 kokousta New Yorkissa”, selittää kokouksen järjestäjä, WHO:n asiantuntija Maria Renström.

Renström kertoo, ettei tässä kokouksessa aiota käsitellä kannabiksen lääkinnällisiä vaikutuksia vaan sen haittoja.

“Ei tässä asiantuntijakokouksessa mutta sellaisia varmaan pidetään myöhemmin. Tässä kokouksessa on kyse parhaan mahdollisen tiedon esille tuomisesta niin että hallitukset pystyisivät tekemään oikeita päätöksiä YK:n kokouksessa”, Renström tarkentaa.

Kokouksen osallistujalistalla komeilee päällimmäisenä tiukan linjan tutkijoita kuten professori Wayne Hall ja huumehaukkana tunnettu ruotsalainen professori Peter Allebeck, joka propagoi kannabispsykoosia ja skitsofreniariskiä. Allebeckin aivopieruihin kuuluu myös kannabismalli eli ajatusmalli, jonka kannabiksen käyttäjä saa aineesta

Mielenkiintoinen voi olla aikaisemmin kovasta linjasta tunnetun NIDA:n johtajan Nora Volkowin anti. NIDA on keskittynyt kannabiksen haittojen tutkimuksen tukemiseen ja propagoimiseen, mutta tänä vuonna sen kotisivuille tuli maininta kannabiksen lääkeomaisuuksista ja peräti tieto syöpää parantavista ominaisuuksista

Lisäksi Nora Volkow esiintyi juuri Sanjay Guptan Weed3 dokumentissa sangen maltillisesti. 

Lähde: Svenska Dagbladet 12.4.2015, Drugnews 21.4.2015, Magnus Callmyr 14.4.2015

Vastaa