alt
2015

Huumeet eivät ole missään valvonnassa

Euroopan huumevirasto on jo 20 vuotta tuottanut tutkittua tietoa eurooppalaisen huumepolitiikan perustaksi. Ruotsin ja Portugalin vertailu osoittaa, että huumepolitiikka tappaa enemmän ihmisiä kuin huumeet. Kannabikseen ei ole kuollut yksikään.

altEuroopan Unionin huumeviraston, EMCDDA, vuosiraportti 2015 osoittaa, että EU maiden 1,25 miljoonasta raportoidusta huumerikoksesta 781 000 on kannabiksen käyttörikoksia eli 63%. Kaikista EU:n alueella tehdyistä huumetakavarikoista 80% oli kannabistakavarikkoja. Vuonna 2013 EU:ssa ilmoitetuista 671 000 kannabistakavarikosta 431 000, eli 64%, koski kannabiksen kukintoa ja 240 000 hasista. Tämä osoittaa kannabiksen “valvonnan” kuluttavan valtavasti yhteiskunnan resursseja ja olevan vinoutunutta kannabiksen käyttäjiä ja kotikasvatusta vastaan.

Raportin mukaan 80 miljoonaa ihmistä on kokeillut jotakin laitonta huumetta ja näistä suurin osa, 75 miljoonaa, kannabista. Vuonna 2013 19,3 miljoonaa 15-64-vuotiaista eurooppalaista käytti kannabista. Nuorista aikuisista 15-34-vuotiaista 11,7% käyttää kannabista. Alle miljoona ihmistä käyttää päivittäin tai lähes päivittäin. Kannabiksen ei voida sanoa olevan kovinkaan paljon riippuvuutta aiheuttava.

Kannabiksen takia hoitoon hakeutuneiden määrä on noussut 61 000:een vuonna 2013. Raportin mukaan 23 000 ohjautuu hoitoon rikosoikeusjärjestelmän kautta.

Eli 23 000 niistä 781 000:sta käyttörikoksesta tuomitusta. Raportti ei raota näiden ponnistelujen rahallista arvoa mutta nämä luvut kertovat juhlapuheita suoremmin EU:n huumepolitiikan painotuksista: EU:ssa kannabiksen käyttäjiä rangaistaan 13 kertaa enemmän kuin hoidetaan.

World Health Organisation, WHO, eli maailman terveysjärjestö julkaisi vuonna 2014 raportin ‘The Global status report on alcohol and health in 2014’. Sen tietojen mukaan alkoholi aiheutti maailmassa 3,3 miljoonaa kuolemantapausta vuonna 2012, joista suurin osa Euroopassa ja Venäjällä. Suomessa 2000. Kannabiksen käyttöön ei ole kuollut yksikään.

Kannabiksen kriminalisoinnin voidaan EMCDDA:n raportin tietojen perusteella sanoa aiheuttavan enemmän ongelmia kuin kannabiksen käyttö. Tässä on EU:n koko “kannabisongelma”.

Huumepolitiikka tappaa

alt
Huumepolitiikka tappaa, ei huumeet eikä varsinkaan kannabis

Huumepoliittisia toimenpiteitä kutsutaan huumevalvonnaksi ja huumevalvontaa toteuttavia virkamiehiä valvontaviranomaisiksi. YK:n alaisten huumesopimuksien noudattamista valvova elin INCB käännetään kansainväliseksi huumeiden valvontalautakunnaksi.

EMCDDA on käännetty uutisissa Euroopan huumevirastoksi mutta lyhenne tulee sanoista European Monitoring Center of Drugs and Drug Addiction, mikä on virallisesti suomeksi Euroopan huumeiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus. 

Käytännössä virkamiehet ja tutkijat seuraavat sivusta huumevirtaa laittomilta valmistajilta käyttäjille, joita pitäisi rangaista käytöstä ja jotka eivät sen takia halua paljastaa käyttöään tai edes sen aiheuttamia ongelmia!

EMCDDA:n raportin esipuheessa tunnustetaan, että “Ongelma on kuitenkin nykyisin paljon monimutkaisempi. Tämä näkyy siinä, että monet raportissa mainitut aineet olivat Euroopassa lähes tuntemattomia viraston perustamisajankohtana.”

Portugali erottuu EMCDDA:n raportissa selkeästi omaan luokkaansa. Portugalissa on vain kolme huumeiden yliannostuskuolemaa miljoonaa kansalaista kohden. Hollannissa luku on 10,2, Britanniassa 44,6, Suomessa 54,3, Ruotsissa 70 ja Virossa peräti 126,8 miljoonaa henkeä kohden.

Lisäksi Portugalissa käytetään vähemmän ns. muuntohuumeita kuin muissa EU-maissa. 

Ruotsissa huumeisiin kuolleiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa kun Portugalissa se on murto-osa verrattuna dekriminalisointia edeltäneeseen aikaan. Ero tulee noudatetusta politiikasta: Portugalissa huumeiden käyttäjille palautettiin vuonna 2001 normaalit ihmisoikeudet dekriminalisoimalla huumeiden käyttö ja hallussapito omaan käyttöön. Rankaisemisen sijaan Portugalissa keskityttiin hoitamaan ongelmaisia.

Suomessa valvontaviranomaiset taputtavat toisiaan selkään Suomen onnistuneen kahden raiteen politiikan menestyksestä. Suomessa kuolemaan johtavan yliannostuksen aiheuttavat tavallisesti buprenorfiinit eli opiaattivieroituksessa käytetty subutex. Niihin kuoli noin 50 ihmistä vuonna 2013. Toiseksi vaarallisin aine oli lääkeopiaatti tramadoli, joka aiheutti noin 40 kuolemaa.

Helsingin Sanomissa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kertoo suomalaisesta huumekuolemasta:

”Suomi poikkeaa jokseenkin kaikista Euroopan maista. Meillä buprenorfiini on käytetyin opiaatti, viime aikoina myös lääkeopiaatit”.

Uutisessa Hakkarainen pitää yllättävänä, että Ruotsissa huumeisiin menehtyy aiempaa enemmän naisia ja nuoria.

”Ruotsin huumepolitiikka on vieläkin tiukempaa kuin Suomessa. Käyttöön suhtaudutaan hyvin tiukasti, joten siksikin tämä yllättää.”

Tiukemman huumepolitiikan maassa kuolee yhä enemmän ihmisiä. Yllättävää! Miksi Ruotsia sitten pidetään esikuvana?

Kalevan toimittamassa uutisessa Suomessa vieraillutta EMCDDA:n asiantuntija Danilo Ballottaa huolestuttaa se, että kannabis on enää harvoin ”vanhaa kunnon marijuanaa”, ja yhä useammin geneettisesti manipuloitua.

– Kun vanhat rastat sanovat, että marijuana ei ole enää entisensä, he ovat siinä oikeassa. Nykyään kannabisviljelijät muuntelevat kannabista siten, että THC:n määrä nousee. Vahvempi kannabis aiheuttaa suuremmalla todennäköisyydellä psykoottisia oireita ja skitsofreniaa, Ballotta sanoo.

Valvontaviranomaiset levittävät työnsä oikeuttamiseksi mm. huteralle pohjalle perustuvia väitteitä kannabiksen ja psykoosien yhteydestä. Uusien, vaikutuksiltaan tuntemattomien, aineiden kokeilu perustuu sille, että huumevalistus on vuosikymmenien systemaattisen liioittelun takia menettänyt uskottavuuttaan. Sekä sille, että ne ovat laillisia ja niitä saa netistä. Luotettavammin kuin katukaupasta, jota vastaan valvontajärjestelmä aikoinaan luotiin!

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta antaa MTV:n uutisessa eväitä muuntohuumeiden ja nettikaupan ymmärtämiseen.

– Jotkut vetävät loppuun asti vauhtiin päästyään. Niin sanotut psykonautit etsivät uusia aineyhdistelmiä ja vetävät Pacmanin tapaan jokaisen eteen tulevan napin, Kotovirta kuvailee. MTV:n toimittajan päässä räjähtää vain muuntohuumeiden määrä….

Kalevan uutisessa päädytään huumevalvonnan paradoksiin: Ballottan mukaan viimeisen 10 vuoden aikana on luotu enemmän uusia yhdisteitä kuin sitä edeltäneinä 50 vuotena. Paradoksaalista on, että vanhat ”luonnolliset” huumeet ovat usein käytössä turvallisempia kuin uudet synteettiset versiot.

Tuoreen Global Drug Survey -selvityksen mukaan Spice-huumeet aiheuttavat 30 kertaa enemmän hoidon tarvetta kuin vanha, perinteinen kannabis vaikka se olisi sitä ”skunkkia”.

Valvontajärjestelmämme on luonut tilanteen, jossa kemian teollisuus saa suoltaa markkinoille yhä uusia kemikaaleja virkamiesten niittäessä indikoita ja sativoita. Ratkaisu Ballottan ongelmaan olisi saattaa vanha, ”luonnollinen” kannabis oikeaan yhteiskunnan valvontaan nykyisen ”seurannan” sijaan.

Suomessa ns. Aarnio-keissi on keskeneräisenäkin nostanut näkyviin kriminaalivirkamiesten suorittaman valvonnan tason. 25 000 sivun mittainen kuulustelupöytäkirja kertoo siitä, kuinka valvontavirkamiesten työaika kuluu myyrän etsimiseen omista joukoista tai huonoa työilmapiiriä käsitteleviin palaverereihin

Pelkästään Suomessa kriminaalivalvonta nielee kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, näitä menoeriä puidaan jo oikeudessa. Onkin kummaa, ettei tämän valvontakoneiston toimintaa valvota demokraattisesti niin, että tiedettäisiin edes sen aiheuttamat kustannukset.

Uusia ja vanhoja huumeita saa nykyään luotettavasti ja turvallisesti suoraan kotiin netistä. Huumevalvonta ja valvontaviranomainen ovat uuskieltä, eufemismi sille, etteivät huumeet ole missään valvonnassa. Päinvastoin: laittomat huumemarkkinat ovat kieltolain luomat.

Toimittajien vastuu huumesodan jatkumisessa

Portugalin huumepoliittinen ratkaisu oli pieni askel maan ainoastaan dekriminalisoidessa käytön. Mutta tuolla päätöksellä oli suuri merkitys sen nostaessa huumeiden käyttäjät normaalien ihmisten joukkoon ja suuntaamalla vähäiset resurssit käyttäjien rankaisemisesta heidän hoitoon ja neuvontaan. Miksi tämä yksinkertainen viesti ei ole saanut suurempaa julkisuutta?

Helsingin Sanomien 4.6.2015 julkaistu uutinen EMCDDA:n raportista on oiva esimerkki siitä, miten toimittajat pitävät yllä huumevalvonnan harhakuvaa. 

HS uutisoi : “Käytetyin huumausaine on kuitenkin yhä kannabis, johon liittyy myös pääosa huumerikoksista.”

Miten huumerikos liittyy kannabikseen? Kasvi ei luonut rikollisuutta vaan todellisuudessa huumerikollisuus on kieltolain syytä, ei kannabiksen syytä. Uutisointi jatkaa huumesodan tueksi luotua mystifioivaa kirjoittelua.

HS jatkaa: “Eniten haittoja ja kuluja yhteiskunnalle on kovista huumeista kuten heroiinista, jonka markkinat Euroopassa on kuitenkin kutistumassa.”

Toimittajat liioittelevat huumeita ja niiden vaikutuksia, mikä puolestaan perustuu sille, että päihteitä ja huumeita käsitellään yhteismitattomasti eri uutisissa ja yleensä vielä eri toimittajien toimesta. Huumeuutisoinnissa ei tarvitse välittää ristiriitaisuuksista eikä edes totuudesta.

Päihdeuutisoinnissa sen sijaan pitää ottaa huomioon teollisuuden ja kaupan edut. Koska ne sponsoroivat tiedotusvälineitä maksetulla mainonnalla. WHO:n raportti kertoo, että alkoholi aiheuttaa eniten haittoja ja kuluja niin yksilöille kuin yhteiskunnalle.

HS kertoo valvonnasta: “Uusi haaste valvontaviranomaisille ovat muuntohuumeet, joiden kirjo on räjähtänyt parissa vuodessa.”

Kirjo räjähtänyt!? Ruotsi on loistava esimerkki siitä, miten kannabiksen tiukka kieltopolitiikka on luonut Spice-markkinat ja aiheuttanut useiden nuorten kuoleman aineiden yllättäviin sivuvaikutuksiin. Näiden aineiden käyttö on vielä marginaalista, ja Portugalin esimerkin mukaisesti käytön dekriminalisointi ja kannabiksen kotikasvatuksen salliminen on paras keino torjua tutkimattomien kemikaalien tunkeutuminen markkinoille. Kannabiksen käyttöön ei ole kuollut kukaan.

Nykyistä politiikkaa perustellaan symbolisen viestin lähettämisenä nuorisolle. Se on epäonnistunut. Portugalin esimerkki osoittaa, että pieni lainsäädännöllinen muutos voi luoda merkittävän symbolisen viestin, joka puolestaan aiheuttaa merkittävän käytännön muutoksen. Lisäksi hoitopolitiikka on kymmenen kertaa halvempaa kuin kriminaalivalvonta. Sen luulisi merkitsevän jotakin leikkausten aikakaudella.

EMCDDA:n raportti tarjoaa hyvät eväät YK:n erikoisyleiskokoukseen UNGASS2016:een osallistuville EU:n virkamiehille ja poliitikoille ensi vuoden huhtikuussa. Tavallisen kannabiksen käyttäjän kannattaa ehdottomasti tutustua perustietoihin ja aktivistien ottaa mallia asioiden esille panosta. EMCDDA tuottaa nykyään hyvin monipuolista tiedotusta, mistä alla esimerkkinä videoklippien käyttö tiedottamisessa.

Lähde: EMCDDA 4.6.2015, EMCDDA:n suomenkielinen raportti, Global Drug Survey 2015The Global status report on alcohol and health in 2014

 

European Drug Report 2015 — Get the facts

 

What is decriminalisation?

 

Models for the legal supply of cannabis: recent developments 2013

Vastaa