alt
2015

Kannabiksen kieltolaki ei perustu tutkimusnäyttöön

Kannabiksen kieltolaki on pysynyt vuosikymmeniä voimassa sensuurin ja pelottelun avulla, koska sen tueksi ei ole vahvaa tieteellistä näyttöä. Laillistamisen levitessä maailmalla on tullut aika laittaa tosiasiat järjestykseen.

alt
Hamppumarssi Berliinissä 2015
Tuore tutkimus ja tuore kansainvälisen tutkijaryhmän raportti kertovat siitä, ettei vuosikymmeniä jauhettu kannabisvalistus ole perustunut tieteellisesti pätevään tutkimukseen.

Psychology of Addictive Behaviors lehdessä elokuussa 2015 julkaistu tutkimus “Chronic Adolescent Marijuana Use as a Risk Factor for Physical and Mental Health Problems in Young Adult Men” pyrki todentamaan nuorena aloitetun kannabiksen käytön pitempiaikaisia terveyshaittoja.

Tutkijaryhmä seurasi 408:a miespuolista henkilöä kahdentoista vuoden ajan. Tutkimustulosta uutisoitiin yllättävänä: tutkimus ei löytänyt haittavaikutuksia edes paljon kannabista käyttäneiden ryhmästä.

Voiko tällä perusteella sitten kehottaa nuoria käyttämään kannabista? Ei varmastikaan mutta aikuisten ihmisten pidättämiselle ja vangitsemiselle tästä tutkimuksesta ei löydy mitään perusteita. Se kun ei ole estänyt yhä uusia nuoria sukupolvia kokeilemasta kannabista.

Raportti kannabisväitteistä

Kaikki muutkin kieltolain perustaksi esitetyt väitteet ovat saaneet tieteellisessä tarkastelussa pätemätöntä, heikkoa ja parhaimmillaan keskinkertaista tieteellistä näyttöä tuekseen. Ei edes kannabispsykoosi saa taakseen tieteellistä tutkimusnäyttöä.

The International Centre for Science in Drug Policy Society, ICSDP, on Kanadan Brittiläisen Kolumbian osavaltiossa rekisteröity kansainvälinen tutkijoiden verkosto. ICSDP:n tavoitteena on tarjota parhainta mahdollista tutkimustietoa huumepolitiikan perustaksi. Jäsenet ovat tohtoritason koulutuksen saaneita, laittomien huumeiden käyttöön liittyvien alojen tutkijoita yliopistoista ja korkeatasoisista tutkimuslaitoksista. 

Vuonna 2010 ICSDP julkisti ns. Wienin julistuksen, Vienna Declaration, XVIII kansainvälisen HIV-konferenssin yhteydessä. Julistuksessa vaaditaan huumesodan lopettamista HIV-epidemian taltuttamiseksi. Huumepolitiikan tulee perustua tutkittuun tietoon, ei ideologiaan. Julistus on kerännyt jo yli 20 000 kannattajaa, joiden joukossa on mm. maailman johtavia HIV- ja huumepolitiikan järjestöjä.

ICSDP:n kokoama kansainvälinen tutkijaryhmä kävi läpi kolmetoista kannabiksen kieltolain tueksi esitettyä väitettä. Yksikään väitteistä ei saa taakseen vahvaa tieteellistä näyttöä.

Tutkijaryhmän työ on julkaistu kahtena raporttina, joista ensimmäinen “State of the Evidence: Cannabis Use and Regulation” on näiden väitteiden tieteellisen taustan kriittinen arvio.

Using Evidence to Talk About Cannabis” on tutkimusryhmän kokoama yhteenveto, joka auttaa lukijoita muodostamaan vastaväitteitä kieltolain propagandalle.

altTutkijaryhmän mukaan kieltolain perustana olevissa väitteissä tutkimustuloksia tulkitaan väärin tai liioitellaan niitä. ICSDP:n tieteelliseen ryhmään kuuluva psykologian ja psykiatrian professori Carl Hart nostaa esille muutamia esimerkkejä.

“Porttiteoria sekoittaa keskenään korrelaation ja kausaation. Vielä pahempi on lööpeissäkin hehkutettu väite, että kannabis on yhtä addiktoivaa kuin heroiini”, Hart selittää.

“Vääristelevät väitteet estävät suurta yleisöä ymmärtämästä asiakokonaisuuksia ja johtavat lopulta haitalliseen yhteiskuntapolitiikkaan”, Hart summaa huumepolitiikan kehityksen.

Kaksi useimmin käytettyä väitettä laillistamista vastaan – laillistaminen johtaa käytön lisääntymiseen ja laillistaminen ei vähennä rikollisuutta – perustuvat vain hyvin heikkoon tieteelliseen näyttöön.

Myös väite siitä, että kannabis aiheuttaisi psykoosisairauksia kuten skitsofreniaa, perustuu heikolle tutkimusnäytölle.

Tupakka ja psykoosi

Sen sijaan näyttö siitä, että tupakka aiheuttaa psykooseja, vahvistuu. Peräti kaksi tuoretta tutkimusta osoittaa samaan suuntaan.

The Lancet -lehti julkaisi tutkijaryhmän tekemän meta-analyysin ”Does tobacco use cause psychosis? Systematic review and meta-analysis”, jossa käytiin läpi kaikkiaan 61 aiemmin julkaistua tutkimusta. Näissä tutkimuksissa oli käytetty 72 otosta, joissa oli yhteensä 14 555 tupakan käyttäjää sekä 273 162 ei-käyttäjää.

Yhteenvetona todetaan, että “tupakan päivittäinen käyttö lisää psykoosiriskiä ja varhentaa psykoottisten sairauksien alkamista”.

Yhteenveto jatkaa: “Tupakan käytön ja psykoosien välisen kausaaliyhteyden mahdollisuus vaatii lisätutkimuksia”.

Tutkimusryhmän jäsen, King’s College London yliopiston psykiatrian professori Robin Murray on aikaisemmin ollut tekemässä tutkimuksia, joissa kannabiksen käyttö on liitetty psykooseihin. Tällä hetkellä keskustellaan siitä, onko kyseessä kausaaliyhteys vai olisiko olemassa yhteisiä perintötekijöitä, jotka altistavat sekä psykooseille että kannabiksen käytölle.

Tutkimusryhmän jäsen James MacCabe sanoo tulosten “osoittavan siihen suuntaan, että todellinen syypää on tupakka eikä kannabis. Kannabistahan poltetaan usein yhdessä tupakan kanssa.”

American Journal of Psychiatry lehden julkaisema ruotsalainen tutkimus “Smoking and Schizophrenia in Population Cohorts of Swedish Women and Men: A Prospective Co-Relative Control Study” antaa tukea tälle hypoteesille. 

Tutkimuksessa käytiin läpi 1413 849 naisen ja 233 879 miehen väestörekisteri- ja armeijan tiedot. Tutkimuksessa tehdään myös se johtopäätös, että tupakointi lisää skitsofrenian riskiä.

Nykyaikaisen reefer madnessin kulmakivenä pidetään ruotsalaisista alokkaista tehtyä ja vuonna 1987 The Lancet -lehdessä julkaistua tutkimusta “Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts”. Tutkimusta on arvosteltu siitä, ettei siinä otettu tarpeeksi huomioon muiden tekijöiden vaikutusta. 

Kritiikki ei ole kuitenkaan hidastanut väitteiden toistamista yhä uudestaan vuosikymmenien mittaan. Tutkijat ja virkamiehet ovat myös tavallisia ihmisiä, jotka ovat taipuvaisia ajattelemaan, että pakkohan siinä kannabiksessa on olla jotakin hyvin haitallista. Eihän sitä muuten olisi kielletty. Tupakkateollisuus on ollut myös yhteiskuntia korruptoiva tekijä kansainvälisesti.

Laillistaminen ei lisää nuorten kannabiksen käyttöä

Yhdysvalloissa tehdyn laajan tutkimuksen ”Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: results from annual, repeated cross-sectional surveys” mukaan kannabiksen laillisen aseman muuttaminen ei vaikuta nuorten kannabiksen käyttöön.

Tutkijaryhmä keräsi 48:sta osavaltiosta tietoja miljoonan koululaisen kannabiksen käytöstä vuosina 1991 – 2014. Vuoden 1996 jälkeen 23 osavaltiota ja Washington DC ovat laillistaneet kannabiksen lääkekäytön.

Laillistamisen vastustajat ovat väittäneet kannabiksen helpomman saannin lisäävän nuorten huumekokeiluja ja kannabiksen käyttöä. Tutkimus osoittaa, ettei kannabiksen laillistaminen lisää nuorten kannabiksen käyttöä.

 

Lähde: Chronic Adolescent Marijuana Use as a Risk Factor for Physical and Mental Health Problems in Young Adult Men. Psychology of Addictive Behaviors 3.8.2015.ICSDP 12.8.2015, Huffington Post 12.8.2015,  Does tobacco use cause psychosis? Systematic review and meta-analysis. The Lancet. Volume 2, No. 8, p 718–725, August 2015, Smoking and Schizophrenia in Population Cohorts of Swedish Women and Men: A Prospective Co-Relative Control Study. American Journal of Psychiatry 5.6.2015, Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: results from annual, repeated cross-sectional surveys. The Lancet 15.6.2015.

 

Carl Hart esittää TedMed-puheessaan, kuinka huumesotaa ei voida perustella edes ns. kovien huumeiden osalta. Carl Hart on omissa tutkimuksissaan havainnollistanut sen, kuinka houkuttelevat vaihtoehdot vähentävät huumeiden käyttöä tehokkaammin kuin kriminaalipolitiikka. Vaikka huume-köyhyys-rikollisuus noidankehästä otetaan huume pois niin silti köyhyyden ja rikollisuuden noidankehä jatkuu. Huumerikollisuuden valvonta kohdistuu yhteiskunnan heikompiosaisiin, mikä edelleen ruokkii köyhyyden ja rikollisuuden noidankehää.

http://www.youtube.com/watch?v=C9HMifCoSko

Vastaa