Julkaisut

Kenen kartalla kannabisasioissa ?

Kieltolakilobbyn ääni on vahva myös suomalaisessa kannabiskeskustelussa. Jopa huumetutkijat ovat unohtaneet tieteellisen puolueettomuuden ja ihmisoikeudet puolustaessaan kriminaalivalvontaa ja järjestäytyneen rikollisuuden asemaa huumemarkkinoilla.

Vuonna 2015 järjestetyssä “Olemmeko samalla kartalla huumeasioissa?” seminaarissa käyttäjiin halveksivasti suhtautunut huumelääkäri Sari Leinonen paljastui lääkeyhtiöiden lobbariksi. Hänen sponsoreinaan on subutexia ja kipulääkkeitä valmistavia yhtiöitä.

A-klinikkasäätiön Tiimi lehdessä julkaistiin vuoden alussa juttu “Kalifornian konitohtorimalli”, jossa kannabista määrääviä lääkäreitä nimitellään konitohtoreiksi eikä mainita sitä, että Yhdysvaltoja riivaava opioidilääkkeiden yliannosepidemia on holtittomasti lääkkeitä määräävien lääkäreiden aiheuttama epidemia. Reseptilääkkeiden päihdekäyttö nuorten keskuudessa Yhdysvalloissa on jopa yleisempää kuin kannabiksen käyttö. A-klinikkasäätiön tutkijoita ei kiinnosta tieto, että kannabiksen lääkekäytön on havaittu vähentävän opioidikuolleisuutta, koska se on väärin parantamista.

Suomen lääkärilehti julkaisi 19.2.2016 kannabiksen lääkekäytöstä artikkelin “Kannabistako kipulääkkeeksi”, jossa olemassa oleva tutkimusnäyttö joko sivuutettiin tai teilattiin. Sen kirjoittajia olivat Eija Kalso (Konsultointipalkkiot Grünenthal, Orion Pharma, luentopalkkiot Astra Zeneca, Mundipharma, Orion Pharma, osakkeet Orion Pharma), Kaarlo Simojoki (A-klinikkasäätiö) ja Erkki Palva (Fimea). On helppo havaita yhteydet Bertha Madrasin laatimaan raporttiin.

Nämä ovat tuoreimpia huumesotanarratiivin kotimaisia esityksiä, jonka mukaan kannabis on paha ja riippuvuutta aiheuttava huume, narcotic drug, eikä kasvi, jolla on tarjota monipuolinen valikoima ihmiskuntaa hyödyttäviä ominaisuuksia. Myös Suomessa kansanterveydestä vastaavat virkamiehet ja asiantuntijat asettavat järjestäytyneen rikollisuuden edut kansanterveyden edelle. Voidaan puhua huumevalvontabyrokratian kantsumallista, jossa kriminaalivalvontaa pidetään korkeintaan neutraalina tekijänä.

Syynä on ruotsalainen huumepolitiikka, jota huumebyrokraattimme noudattavat vailla minkäänlaista kritiikkiä. Milloin olette voineet lukea suomalaisesta lähteestä Ruotsin korkeasta huumekuolleisuudesta?

Suomen lääkärilehtien kirjoittelu kannabiksesta on vielä mietoa verrattuna ruotsalaiseen keskusteluun. Vastikään yhdessä ruotsalaisessa lääkärilehdessä todisteltiin, että kannabis itse asiassa aiheuttaa nuorten keskuudessa enemmän kuolleisuutta kuin alkoholi. Neljä alan tutkijaa ja lääkäriä kirjoitti tälle sensaatioartikkelille vastineen mutta lääkärilehti kieltäytyi julkaisemasta sitä!

Vastineen tärkein argumentti on se, että tällainen sensaatiouutisointi ainoastaan lisää luottamuspulaa nuorison ja asiantuntijoiksi itseään nimittävien huumevalistajien välillä.

Suomessa huumetutkija voi täysin lonkalta heittää väitteen, että kannabiksen laillistaminen vain tuo yhden päihteen lisää. Samaan aikaan Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tapausta, jossa huumepoliisin johtajan epäillään syyllistyneen kannabiksen maahantuontiin. Oikeusprosessin aikana on julkisuuteen noussut useita esimerkkejä siitä, kuinka huumepoliisin toiminta ei suinkaan rajoita huumemarkkinoita vaan ainoastaan valikoi, kuka saa myydä huumeita näillä markkinoilla. Silti huumetutkijoiden ja valistajien puheissa poliisin toiminta on pyyteetöntä ja nuhteetonta.

Vain viisi vuotta sitten Suomen kannabisyhdistyksen rekisteröinti tyssäsi patentti- ja rekisterihallituksessa samalla kun uusnatsit saivat sieltä vihreää valoa. Perusteluna oli se, että lakien muuttamiseen tähtäävän yhdistyksen katsottiin kannustavan laittomuuksiin. Virkamies jopa ojensi asiaa tiedustellutta toimittajaa ennakkoluuloista, kertoen että natsipuolueesta puhuminen osoittaa ennakkoluuloisuutta: ”Kansallissosialismi syntyi jo ennen (Adolf) Hitleriä, Riitta Lae sanoo.”

Lähde: Knudsen K, R C, Rylander C.: Högre dödlighet relaterad till cannabis än till alkohol hos unga. Läkartidningen 2015;112:DP43. (http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/10/Fler-doda-i-cannabis-an-av-alkohol-bland-unga/), 

Amir Englund, Anders Eriksson, Björn Johnson, Fredrik von Kieseritzky:  Pseudovetenskapligt om dödsrisk med alkohol och cannabis. saklig.se 8.2.2016. http://saklig.se