alt
2016 Uutiset

Laillistamisen seuraukset

Laillistamisen myötä kuva kannabiksen käytön yhteiskunnallisista vaikutuksista selkiintyy. Laillistaminen hyödyttää kansalaisia ja tuo valtiolle verotuloja, mikä palvelee yhteistä etua.

alt
Alaikäisten kannabiksen käyttö laskee laillistamisesta huolimatta
Vuonna 2012 Coloradon ja Washingtonin osavaltioiden asukkaat hyväksyivät kannabiksen laillistavan lakialoitteen. Vuonna 2014 Alaska ja Oregon laillistivat kannabiksen kokonaan ja pääkaupungissa Washington D.C:ssä hyväksyttiin laillistamisaloite, joka laillisti kotikasvatuksen ja käytön mutta jätti kaupan ja verotuksen vielä säätämättä.

Yhdysvaltojen johtava huumepoliittinen järjestö Drug Policy Alliance, DPA, julkaisi raportin “So Far, So Good. What We Know About Marijuana Legalization in Colorado, Washington, Alaska, Oregon and Washington, D.C.”. Raportissa tarkastellaan laillistamisen vaikutuksia neljän otsikon alla: kriminaalivalvonta, nuorten kannabiksen käyttö, verotuotot ja liikenneturvallisuus.

Kannabikseen liittyvät pidätykset ovat romahtaneet sen laillistaneissa osavaltioissa. Coloradossa pidätykset vähenivät 46% vuosina 2012 – 2014. Washingtonin osavaltiossa pienten määrien hallussapitoon liittyvät oikeusjutut laskivat 98% vuosina 2011 – 2013. Washington DC:ssä kannabispidätykset laskivat 85% vuosina 2014 – 2015 pelkkään hallussapitoon liittyvien pidätysten vähentyessä 98%. Myös Oregonissa ja Alaskassa kannabikseen liittyvät pidätykset ovat vähentyneet vaikka näissä osavaltioissa ei vielä olekaan kannabiskauppoja. Tässä osavaltiot säästävät satoja miljoonia dollareita: pelkästään Washingtonin osavaltiossa kannabiksen kieltolain valvonta vei 200 miljoonaa dollaria vuosina 2000 – 2010.

Vaikka pidätykset ovat vähentyneet, on niiden rotuun perustuva eriarvoisuus säilynyt mustien ja latinojen joutuessa paljon todennäköisemmin pidätetyksi kuin valkoisten.

Coloradossa, Washingtonissa, Alaskassa ja Oregonissa ei nuorten kannabiksen käyttö ole lisääntynyt laillistamisen jälkeen. Tämä on tärkeä havainto, koska nuorena aloitettu käyttö johtaa todennäköisemmin riippuvuuteen myöhemmällä iällä. Laillistaminen on sen sijaan johtanut siihen, että huumeisiin liittyvät oppilaiden erottamiset kouluista ja oppilaitoksista ovat vähentyneet merkittävästi.

Coloradossa, Washingtonissa ja Oregonissa on ylitetty arviot kannabiskaupan tuottamista verotuloista osavaltioiden kerättyä 550 miljoonaa dollaria veroina. Vuonna 2015 Colorado keräsi 129 miljoonaa liikevaihtoveroa. Washingtonin osavaltiossa on kerättiin 186 miljoonaa dollaria valmisteveroa, 30 miljoonaa jälleenmyyntiveroa ja 224 miljoonaa dollaria muita veroluontoisia maksuja. Kesällä 2016 Oregonissa oli auki yli 400 kannabiskauppaa tuottaen 22,5 miljoonaa dollaria verotuloja ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Laillistaminen ei ole tehnyt tieliikenteestä sen vaarallisempaa liikenneonnettomuuksien pysyessä samalla tasolla kuin ennen laillistamista Coloradossa, Washingtonissa, Alaskassa ja Oregonissa.

Washingtonin osavaltiossa onnettomuuksiin joutuneet autonkuljettajat ovat antaneet enemmän kannabispositiivisia testituloksia kuin ennen laillistamista, mutta veren THC-tasolla ja ajokyvyn huononemisella ei ole selkeää yhteyttä. Tämä havaittu lisäys voi aiheutua raportoinnin ja testaamisen muutoksista laillistamisen jälkeen. Onnettomuudet eivät ole lisääntyneet laillistamisen jälkeen.

Colorado: silkkaa voittoa

Marijuana Policy Group julkaisi raportin “The Economic Impact of Marijuana Legalization in Colorado”, jossa analysoidaan laillistamisen taloudellisia vaikutuksia osavaltiolle. Raportti perustuu osavaltion virallisiin lukuihin ja sitä voidaan pitää perustana alan kehityksen arvioinnille tulevaisuudessa.

Vuonna 2015 kannabiksen myynti ylsi 996 miljoonaan dollariin tuottaen 121 miljoonaa dollaria verotuloina. Vuonna 2014 myynti oli 700 miljoonaa dollaria. Kannabisnes on Coloradon suurin verotuloja tuottava tuotannonala.

Koska kannabiksen tuotanto ja kauppa ovat keskittyneet osavaltion sisälle, tuottaa se osavaltiolle enemmän myyntiä ja työllisyyttä käytettyä dollaria kohden kuin 90% muista tuotannonaloista. Kannabiskaupan tuottama raha siis pysyy osavaltiossa.

Kannabiskaupan kokonaisvaikutus on 2,39 miljardia dollaria vuonna 2015 ja se on synnyttänyt 18 000 kokopäiväistä työpaikkaa. Kannabiskaupan kerrannaisvaikutuksia ovat turvallisuus- ja lakipalvelut, tilavuokrat, varastointi sekä kasvatukseen liittyvä toiminta.

Kannabiksen myynnin huikeasta 42,4% prosentin kasvusta 36,2% on tullut kaupan muuttumisesta laittomilta markkinoilta laillisille.

Laillisen kannabiksen kysyntä jatkaa 11,3%:n vuosittaista kasvua vuoteen 2020 asti. Kasvu johtuu kaupan siirtymisestä laittomasta lailliselle puolelle sekä kannabisturismin kasvusta. Vuoteen 2020 mennessä kannabismarkkinoiden arvioidaan saavuttavan kyllästymisasteen muiden osavaltioiden laillistaessa.

Kannabiksen myynnin arvioidaan saavuttavan vuonna 2020 huippunsa 1,5 miljardia dollaria ja osavaltion arvioidaan kuluttavan tuolloin 215,7 tonnia kannabista. Markkina-arvot laskevat hintojen laskun sekä halpojen mutta runsaasti THC:tä sisältävien tuotteiden takia.

Synkät ennustukset eivät ole toteutuneet

Libertaarinen ajatushautomo Cato instituutti julkaisi raporttinsa “Dose of Reality”, jonka johtopäätös on se, että laillistamisella on ollut vähäinen vaikutus kannabiksen käyttöön ja sen seurausvaikutuksiin. Raportissa tähdennetään sitä, että on edelleen hyvin varhaista vetää lopullisia johtopäätöksiä, koska laillistamisesta on kulunut niin vähän aikaa. Olemassaolevat kokemukset ja kerätty materiaali osoittavat, etteivät laillistamisen kannattajien eikä vastustajien hurjimmat väitteet ole toteutuneet. Erityisesti laillistamisen vastustajien ennustamat merkittävät haittavaikutukset eivät ole toteutuneet.

Wayne Hallin ja Michael Lynskeyn The Addiction lehdessä julkaistu tutkimus “Evaluating the public health impacts of legalizing recreational cannabis use in the United States” keskittyy laillistamisen haittavaikutuksiin. He ennustavat laillistamisen aiheuttavan kannabiksen hinnan merkittävää laskua ja lisäävän kannabiksen käyttöä ja siten kannabiksen käyttäjien kokemia haittavaikutuksia. Pitkällä aikavälillä tämä tuo lisää uusia käyttäjiä. Hallin ja Lynskeyn raportti kuulostaa kuin kieltolain kannattajien uhkakuvien kertaukselta.

Tutkimuksessa kannabiksen käytön haittojen oletetaan pysyvän vakiona siirryttäessä laittomilta markkinoilta valvotuille markkinoille. Tutkijat kuuluvat huumeiden väärinkäytön tutkimusperinteeseen ja he puhuvatkin “uskottavista seurausvaikutuksista”. Ennenaikaisen tuomion langettamisen sijaan raportti kehottaa kuitenkin järjestelmälliseen tiedon keräämiseen kokonaiskuvan saamiseksi.

Kannabismyrkytykset ja ensiapukäynnit

Coloradossa lasten kannabismyrkytykset ovat lisääntyneet laillistamisen jälkeen mutta lukumäärä on pieni. Vuonna 2013 tapauksia oli 25 ja vuonna 2015 47 vastaten 0,2% kaikista alle 10 vuotiaiden ensiapuun viedyistä myrkytystapauksista. Yleisimpiä lasten myrkytyksen aiheuttajia ovat jokapäiväiset kotitalouskemikaalit, esimerkiksi lääkeaineet aiheuttavat 318 myrkytystapausta 100 000 lasta kohden.

Myös aikuisten ensiapukäynnit kannabiksen takia ovat lisääntyneet. Enimmäkseen kyse on osavaltioon saapuneista turisteista, jotka kaikki eivät osaa käyttää kannabista ja joutuvat sen takia turvautumaan ensiapuun. Tämäkään ei ole iso ongelma ja hoidettavissa paremmalla tiedottamisella ja pakkausmerkinnöillä.

Käyttötavat muuttuvat laillistamisen myötä

Puolueettomuuteen pyrkivää tutkimusta voi ohjata kieltolain luomat ajatusmallit ja terminologia. Kysymys on pohjimmiltaan siitä, miten me puhumme toisten ihmisten kannabiksen käytöstä. Kieltolain pahimpina aikoina ainoastaan väärinkäyttö termi oli sallittu kunnes Suomessakin 2000-luvun alussa virkamiehistö antoi kansalle uuden termin, viihdekäyttö. Itselääkintä ei ole edelleenkään virallisesti hyväksytty termi eikä sitä sen takia tutkita!

Vuoden alussa ilmestynyt tutkimus kannabiksen käytöstä “In the weeds: a baseline view of cannabis use among legalizing states and their neighbours” on mielenkiintoinen avatessaan tutkimuksen kannabiksen käyttötapojen muutoksesta laillistamisen myötä.

Coloradossa ja Washingtonissa on kannabista lääkkeenä käyttäneitä noin 8% ja ainakin kerran kannabista viihteenä käyttäneitä noin 40%. Kannabista lääkkeenä käyttäneistä 86% kertoi käyttäneensä sitä myös viihteellisesti. Lääkkeenä käyttävistä selkeästi suurempi osa käytti kannabista vaporoimalla tai syötävinä tuotteina, edibles, kuin viihdekäyttäjistä. He käyttivät myös enemmän kannabista sekä enemmän rahaa sen hankkimiseen. Viihde- ja lääkekäyttö ovat päällekkäisiä ilmiöitä, ja siksi käytön yleistyminen ei väistämättä aiheuta samassa suhteessa ongelmia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kannabiksen ja alkoholin käytön suhdetta. Vain pieni osa kannabiksen säännöllisistä käyttäjistä käytti molempia samanaikaisesti. Sen sijaan kannabiksen viihdekäyttäjät käyttivät usein alkoholia samanaikaisesti. 

Parempaa elämänlaatua

Kalifornia laillisti kannabiksen lääkekäytön vuonna 1996, minkä jälkeen 25 osavaltiota on seurannut esimerkkiä. Näissä osavaltioissa vanhemmat ikäluokat tekevät enemmän töitä ja ovat terveempiä kuin muissa osavaltioissa.

alt
Kannabiksen käyttö kasvaa vanhemmissa ikäluokissa
John Hopkins ja Temple yliopistojen tekemän tutkimuksen ”The Impact of Medical Marijuana Laws on the Labor Supply and Health of Older Adults: Evidence from the Health and Retirement Study” mukaan kannabiksen lääkekäytön laillistaneiden osavaltioiden vanheneva väestö on saanut elämänlaatuunsa kohennusta ja lisää aktiivivuosia. Nämä vaikutukset näkyvät erityisesti vanhempien miesten terveyden kohentumisena. Vanhempien naisten kohdalla tulokset ovat olleet epäselvempiä.

Tulosten mukaan yli 50 vuotiaiden työllistyminen parani 9,4% ja viikottainen työaika piteni liki 5%. Syynä tähän oli yleisen terveyden tason koheneminen kannabiksen laillistaneissa osavaltioissa. Näissä osavaltioissa vanhemmat miehet kertoivat olevansa hyvässä tai loistavassa kunnossa 5% enemmän kuin muissa osavaltioissa, ja kivun tuntemukset olivat 10% alemmalla tasolla. Kuitenkin vanhempien naisten kohdalla kivun kokemukset olivat 3,8% yleisempiä kuin muissa osavaltioissa.

Myös älykkyys koheni

Kannabiksen lääkekäyttö ei aiheuta älyllisiä ongelmia vaan ”Splendor in the Grass? A Pilot Study Assessing the Impact of Medical Marijuana on Executive Function” tutkimuksen mukaan kolme kuukautta kannabislääkityksen aloittamisen jälkeen potilaat suoriutuivat älykkyystesteissä paremmin kuin ennen hoidon aloittamista. Erityisesti aivojen etulohkoa vaativat taidot kehittyivät. Sen tiedetään liittyvän ajatteluun, ongelman ratkaisuun ja suunnitteluun.

Kannabislääkitys kohensi myös potilaiden nukkumista ja yleistä terveydentilaa. Muiden lääkkeiden käyttö väheni huomattavasti, opioidien peräti 42%. Osa potilaista pystyi lopettamaan opioidilääkityksen kivunlievityksessä. Tässä tutkimuksessa henkilöt olivat keski-ikäisiä tai vanhempia. Lisäksi heidän käyttöympäristönsä oli laillinen. Otos oli vielä pieni, 24 potilasta, mutta tulokset osoittavat, että asiaa pitää tutkia lisää.

Tutkimuksessa tehtiin vertailu viihdekäyttötutkimuksiin, joissa oli todettu viihdekäytön laskeneen älykkyyttä. Tämä osuus oli tutkimuskatsaus eli siinä verrattiin tuloksia kieltolain olosuhteissa tehtyihin tutkimuksiin. Mukana näissä oli ns. Dunedin kohortista 38 vuoden aikana tehdyt seurantatutkimukset, joiden myötä vahvistui se, ettei kannabiksen viihdekäyttö tyhmennä itsessään, vaan saadut mittaustulokset ovat johtuneet muista tekijöistä, joita ei otettu huomioon tutkimuksen keskittyessä kannabiksen “väärinkäyttöön”. 

Raporteista ja tutkimuksista välittyvä myönteinen kuva on amerikkalaisten arkipäivää. Mielipidemittaukset kertovat kannabiksen laillistamisen kannatuksen jatkuvasta kasvusta tuoreimman American values tutkimuksen osoittaessa jo 62%.

 

Kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta Kaliforniassa

 

 

Lähdeluettelo:
 Huffington Post 13.10.2016Washington Post 13.10.2016Washington Post 4.10.2016Washington Post 28.7.2016NBC News 25.2.2016The Cannabist 26.10.2016, Boston Magazine 19.10.2016

Drug Policy Alliance 13.10.2016: “So Far, So Good. What We Know About Marijuana Legalization in Colorado, Washington, Alaska, Oregon and Washington, D.C.”

Marijuana Policy Group: The Economic Impact of Marijuana Legalization in Colorado.

Gruber et al: Splendor in the Grass? A Pilot Study Assessing the Impact of Medical Marijuana on Executive Function. Frontiers in Pharmacology 13.10.2016

Angela Dills, Sietse Goffard, and Jeffrey Miron: Dose of Reality. The Effect of State Marijuana Legalizations. Cato instituutti 16.9.2016.

Wayne Hall ja Michael Lynskey: Evaluating the public health impacts of legalizing recreational cannabis use in the United States. Addiction 7.6.2016.

Rosalie Liccardo Pacula, Mireille Jacobson, Ervant J. Maksabedian: In the weeds: a baseline view of cannabis use among legalizing states and their neighbours. The Addiction 26.11.2016

Nicholas LH, Maclean JC.: The Impact of Medical Marijuana Laws on the Labor Supply and Health of Older Adults: Evidence from the Health and Retirement Study. NBER Working Paper No. 22688. National Bureau of Economic Research, USA, September 2016

 

 

alt

Vastaa