alt
2017 Uutiset

Uusi näkökulma vanhaan ongelmaan

Kannabiksen käytön ja skitsofrenian yhteydestä on polemisoitu vuosikymmeniä. Uusi tutkimusinnovaatio tuo uutta valoa vanhaan ongelmaan.

alt
Kannabiksen käytön ja vahvuuden kehitys suhteessa mielenterveysongelmiin
Kannabiksen käytön ja skitsofrenian yhteyttä on yleensä tutkittu ns. epidemiologisin tutkimusmenetelmin, jolloin kausaation ja korrelaation sekä muiden muuttujien vaikutuksen arvioiminen jää tutkijan intuition varaan eli mikä tuntuu uskottavalta eikä se mikä olisi objektiivisesti oikea.

On arvioitu, että kannabiksen runsas käyttö liittyy kaksinkertaiseen riskiin sairastua skitsofreniaan, mutta koska tuon liitoksen suuntaa ei ole osattu arvioida objektiivisesti niin on vain arveltu kannabiksen käytön olevan syynä, tai “takana”, kuten eräs sanomalehti otsikoi äskettäin. Hypoteesiin on helppo uskoa myös sen takia, että kannabiksen vaikutus on vahvimmillaan psykoosinkaltainen olotila. Toisaalta psykoosisairaudet eivät ole lisääntyneet kannabiksen käytön leviämisen myötä länsimaissa vaan päinvastoin skitsofrenia on jopa hieman vähentynyt.

Skitsofrenian tiedetään olevan ainakin jossakin määrin perinnöllinen. Nykyään tiedämme myös, että kannabiksen käytöllä on perinnöllistä taustaa. Tällöin perinnöllisyystutkimuksen tilastollisilla menetelmillä voidaan arvioida kausaatioita ja korrelaatioita epidemiologisia tutkimuksen objektiivisemmin.

International Cannabis Consortium on kansainvälinen tutkijaverkosto, joka on verkostoitumisensa avulla koonnut laajan aineiston. Verkoston julkaisema kannabiksen käytön geeniperimän meta-analyysi on alansa perustutkimusta. Tässä tutkimuksessa oli mukana yli 32 000:n käyttäjän tiedot.

Mendelian randomization on uusi tilastollinen analyysimenetelmä, jonka avulla epidemiologista tutkimusta voidaan tarkentaa nimenomaan kausaliteetin osalta perinnöllisyystieteen keinoin. Analyysissa havaittiin kannabiksen käytöllä ja skitsofrenian riskillä yhteys, joka näytti selvästi vahvemmalta siihen suuntaan, että skitsofrenian riski lisää kannabiksen käytön riskiä. Skitsofrenialle altistava ja kannabiksen käyttöön liittyvä perimä on osittain päällekkäistä. Skitsofrenialle alttiit henkilöt aloittavat kannabiksen käytön, käyttävät sitä säännöllisesti ja runsaasti todennäköisemmin kuin muu väestö.

Tälläkin tutkimuksella on rajoituksensa eikä se selitä kannabiksen käytön kokonaisuutta eikä toisaalta skitsofrenian kokonaisuutta, mutta se antaa lisätukea hypoteesille kannabiksen käytöstä itselääkintänä psykoottisilla ihmisillä. Sen sijaan ihmisten satunnaiselle rankaisemiselle kannabiksen käytön takia tutkimus ei anna minkäänlaista tukea.

Tusky on seurannut kannabis-psykoosikeskustelua tässätässätässä sekä yhteiskunnan huumepoliittista skitsofreniaa.

Lähde: Researchers discover genes that influence cannabis use. MedicalXpress 1.4.2016Connecting the dots, genome-wide association studies in substance use. Molecular Psychiatry march 2016Unravelling The Cannabis-Schizophrenia Connection. VoltefaceGenetic association between schizophrenia and cannabis use. Drug and Alcohol Dependence 10.1.2017Genome-wide association study of lifetime cannabis use based on a large meta-analytic sample of 32 330 subjects from the International Cannabis Consortium, Translational Psychiatry. 29.3.2016Assessing causality in associations between cannabis use and schizophrenia risk: a two-sample Mendelian randomization study. Psychological Medicine 8.12.2016.

 

Saksassa on tehty kannabislääkekokeita psykoottisilla potilailla

 

alt