alt
2017 Uutiset

Laillinen järjestelmä toimii

Vuosi 2016 osoitti, että kannabiksen laillistaminen on tullut jäädäkseen. Coloradon osavaltion raportti kertoo “rohkaisevasta kehityksestä”.

alt
Coloradon laillistamiskampanja alussa
Coloradon osavaltio julkaisi raportin “Monitoring Health Concerns Related to Marijuana in Colorado: 2016” kannabiksen käytön ja sen aiheuttamien terveysongelmien kehityksestä. Raportin tärkeimmät löydökset liittyvät käytön kehitykseen: alaikäisten ja aikuisten kannabiksen kuukauden aikana tapahtuneessa käytössä ei ole muutoksia laillistamisen jälkeen. Aikuisväestö käyttää kannabista selvästi Yhdysvaltojen keskiarvoa enemmän eli 17% vs 8%. Coloradon nuoriso käyttää kannabista yhtä paljon kuin Yhdysvaltojen nuoriso keskimäärin eli 21% vs 22%.

Aikuisten päivittäinen tai melkein päivittäinen käyttö on alemmalla tasolla kuin alkoholin ja tupakan säännöllinen käyttö. Nuorten keskuudessa kannabiksen käyttö kuluneen kuukauden aikana on alempi kuin alkoholin käyttö kuluneen kuukauden aikana.

Myrkytyskeskuskäynnit kannabiksen takia ovat laskeneet vuodesta 2015 mukaan lukien pikkulasten eli 0 – 8 vuotiaiden vahingossa tapahtuneet altistukset kannabikselle.

Ensiapukäynnit kannabiksen takia ovat laskeneet 27% vuodesta 2014 vuoteen 2015 vuoden 2016 tietojen ollessa vielä käsittelemättä.

Coloradon kannabiksen myynti oli vuonna 2016 1,3 miljardia dollaria tuoden 200 miljoonaa dollaria veroja osavaltion kassaan. Tämän lisäksi myynti tuotti paikallisia verotuloja, jotka tosin jakaantuvat epätasaisesti osan maakunnista ja kaupungeista kieltäessä kannabiksen myymisen.

Kannabiksen myynti viihdekäyttöön tuotti 875 miljoonaa dollaria ja lääkekäyttöön 438 miljoonaa dollaria.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi-kesäkuu) lääkekäyttöön myytiin 36 000 kiloa ja viihdekäyttöön 33 000 kiloa. Viihdekäyttäjät suosivat syötäviä kannabistuotteita enemmän kuin lääkekäyttäjät: syötäviä kannabistuotteita ostettiin lääkekäyttöön yli miljoona mutta viihdekäyttöön 3,2 miljoonaa kerta-annosta. Syötävien tuotteiden valmistuslisenssejä myönnettiin vuonna 2016 lisää 16%.

“Osavaltio sai vuonna 2016 200 miljoonaa dollaria verotuloja, joita se ei saanut vielä 10 vuotta sitten. Toivottavasti tämä on selkeä signaali niille 42:lle osavaltiolle, jotka edelleen pakottavat kannabiksen käyttäjät laittomille markkinoille ja hylkäävät näin miljoonien dollareiden verotulot”, Marijuana Policy Projectin, MPP, tiedotusjohtaja Mason Tvert hehkuttaa.

“Verotulot ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu. Osavaltion terveyden ja turvallisuuden taso nousee kun laittomat markkinat korvataan valvotulla järjestelmällä. Kannabista myydään nyt luvanvaraisissa myymälöissä eikä kaduilla. Se on testattu, pakattu ja varustettu etiketillä, ja sitä myydään vain aikuisille, joilla on henkilöllisyystodistus iän varmistamiseksi. Tämä järjestelmä toimii.”

Järjestelmä todella toimii, koska laittomien markkinoiden aikakaudella ei pystytty keräämään tällaista tietoa kannabiksen käyttäjistä, käyttötavoista ja olosuhteista. Nyt voidaan kerätä yksityiskohtaista tietoa myös kannabiksen käytön haitoista ja ohjata yhteiskunnan resursseja niiden tutkimiseen ja korjaamiseen.

Tuoreen raportin ”The State Of Legal Marijuana Markets” mukaan pohjoisamerikkalaiset ostivat vuonna 2016 6,9 miljardilla dollarilla laillista kannabista. Raportissa arvioidaan kannabismarkkinoiden arvoksi 56,4 miljardia dollaria, mistä 88% on edelleen laitonta. Laillisten markkinoiden arvo nousi 34% vuodesta 2015 ja tällä vauhdilla vuonna 2021 lailliset kannabismarkkinoiden arvo Pohjois-Amerikassa olisi jo 21,6 miljardia dollaria, “jollei USA palaa täysmittaiseen sotaan kannabisteollisuutta vastaan”, kuten raportissa huomautetaan.

Kongressissa uusi lakialoite kieltolain lopettamiseksi

Jeff Sessionsin nimittämisen oikeusministeriksi pelätään lopettavan vauhtiin päässyt kannabiksen laillistamisen Yhdysvalloissa. Kongressissa on kuitenkin esillä molempien pääpuolueiden tukema lakialoite laillistamisen jatkamiseksi.

Trumpin hallinnon vasta järjestäytyessä on USA:n kongressissa laitettu vireille lakialoite ”Respect State Marijuana Laws Act of 2017” kannabiksen liittovaltiotasoisen kieltolain lopettamiseksi. Lakialoitteen takana on seitsemän republikaania ja kuusi demokraattia. Lakialoite on liittovaltion huumelakiin Controlled Substances Act, CSA, lisättävä pykälä, joka rajaa lain toimeenpanoalueen ulkopuolelle ne osavaltiot, joissa kannabis on laillistettu.

Aloitteen laatija, republikaaniedustaja Dana Rohrabacher Kaliforniasta perusteli sitä hallituksen ja osavaltioiden vallanjakoperiaatteella, jonka puolesta niin moni hänen puolueessaan vannoo.

Rohrabacher on Trumpin kannattajia ja oli myös ehdolla hallitukseen. Puheessaan hän nosti esille presidentin lupaukset osavaltioiden itsemääräämisoikeudesta saada päättää kannabispolitiikastaan.

Tämä uusi lakialoite on neljäs osa kannabislainsäädännön uudistamisesta, joka on esitelty uudelle kongressille. Se on samanlainen kuin Rohrabacherin ja muiden edelliselle kongressille esittämä aloite, joka sai 20 kannattajaa mutta ei edennyt käsittelyyn eikä äänestykseen tuolloin.

Poliisikin kannattaa laillistamista

Vaikka poliisien mielipiteet ovat konservatiivisempia kuin ns. suuren yleisön, kannattavat hekin kannabiksen laillistamista.

Pew -tutkimuslaitoksen tuoreen mielipidemittauksen mukaan kaksi kolmesta poliisista kannattaa laillistamista jossakin muodossa. 32% kannatti kannabiksen viihde- ja lääkekäytön laillistamista, 37% kannatti vain lääkekäytön laillistamista mutta vain 30% vastusti.

Kansalaisista 49% kannattaa viihdekäytön laillistamista, 35% kannattaa vain lääkekäytön laillistamista ja enää 15% vastustaa laillistamista.

Laillistaminen ehkäisee myrkytyskuolemia ja väkivaltaa

Yhdysvalloissa 88 000 ihmistä kuolee vuosittain alkoholin aiheuttamiin haittoihin. Kalifornialainen kannabisalan yritys Eaze suoritti tutkimuksen, jonka mukaan kannabistilauksien huippu sijoittuu nykyään kello 19 aikaan illalla, jolloin työstä kotiutuneet perinteisesti kaatavat itselleen lasillisen viiniä tai korkkaavat olusen.

Kalifornialainen EAZE tutki yli 250 000 kannabiksen käyttäjän tiedot sadassa kaupungissa sekä suoritti yli 5000 kyselyä. Tutkituista 82% ilmoitti kannabiksen käytön syyksi käyttää vähemmän alkoholia.

Lisäksi 95% kannabiksen lääkekäyttäjistä, jotka olivat käyttäneet opiaatteja kivunlievitykseen, ilmoitti käyttävänsä vähemmän opioideja kannabiksen käytön vuoksi. EAZE:n tekemää asiakasanalyysia voi pitää vasta alustavana tutkimuksena, mutta sen esille tuoma kehityssuunta lisää kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta.

Dekriminalisointi ja väkivaltarikosten selvittämisaste

Uhrittomien rikosten käsittely on vienyt poliisin resurssit muilta
Kannabiksen pienten määrien hallussapito dekriminalisoitiin Massachusettsissa vuonna 2008, lääkekäyttö laillistettiin vuonna 2012 ja viime vuonna osavaltion asukkaat päättivät laillistaa kannabiksen kokonaan.

Tuoreen tutkimuksen perusteella osavaltion pääkaupungin Bostonin poliisivoimat pystyivät nostamaan murhien selvitysprosenttia lopetettuaan ihmisten pidättämisen kannabiksen takia. Kannabiksen dekriminalisoinnin jälkeen murhien ratkaiseminen nousi 10%:lla ja jopa 18%:lla kun mukaan laskettiin suuren valamiehistön päätöstä odottavat tapaukset.

Northeastern School of Criminology and Criminal Justice -korkeakoulu toteutti ja julkaisi tutkimuksen “Can Homicide Detectives Improve Homicide Clearance Rates?” Bostonin poliisilaitoksen kanssa yhteistyönä. Tutkimuksessa käytiin läpi kaikki murhat Bostonissa vuosina 2007 – 2011 ja havaittiin, ettei poliisilaitoksella ollut juuri lainkaan aikaa murhaajien jahtaamiseen.

Sen sijaan ihmisten omaisuuden takavarikointi kannattaa. Katutason diilereiden käräyttämisen ohella voidaan viedä heidän rahat, huumeet, autot ja aseet. Sakkojen kirjoittaminen muuten uhrittomista rikoksista kannattaa kuten myös ihmisten sakottaminen turvavöiden unohtamisesta, ylinopeudesta tai muista liikennerikkomuksista. Poliisilaitoksilla ei yksinkertaisesti ole taloudellista kannustinta selvittää murhia.

Tutkimus itsessään on ainutlaatuinen ja esimerkillinen, koska korkeakoulu toimi yhteistyössä poliisilaitoksen kanssa ja saatuja tuloksia sovellettiin tutkimuksen aikana suoraan käytäntöön ja poliisien koulutukseen.

Vaikka tutkimuksessa ei nosteta kannabispolitiikan muutosta syyksi kehitykselle, sattuu rikosten selvittämisasteen nousu yhteen sen kanssa. Huumesodan laannuttua poliisilaitoksella on ollut mahdollista ohjata lisää resursseja muun toimintansa kehittämiseen ja sitä kautta on saatu tuloksia murhatutkintaan.

Rikosten selvitysaste on poliisin selvittämien rikosten suhde ilmoitettuihin rikoksiin. Yhdysvalloissa murhien selvitysaste oli vuonna 1965 yli 90%. Huumesodan aloittamisen jälkeen selvitysaste on laskenut alle 65%:n huolimatta siitä, että murhien määrä laskee, tekninen kehitys on antanut poliisille uusia menetelmiä ratkaista murhia kuten DNA-testit ja poliisilla on uusia, osin epäeettisiä, toimintatapoja.

Huumesodan opetus kaikille kansalaisille on se, että vaikka me luopuisimme kuinka monesta oikeudestamme ja vapaudestamme, ei valtiokoneisto pysty takaamaan turvallisuuttamme ja terveyttämme.

DEA korjasi kannabisinfonsa

Kuukausien painostuksen jälkeen kansalaisjärjestö Americans for Safe Access, ASA, sai USA:n huumepoliisin Drug Enforcement Administration, DEA, korjaamaan sivustollaan jakamansa vaihtoehtototuuden lain mukaiseen muotoon. ASA löysi DEA:n sivuilta yli 25 sellaista väitettä, jotka rikkovat USA:n liittovaltion lakia Information Quality Act, IQA, joka vaatii valtion hallintoa torjumaan virheellistä tietoa sekä vastaamaan 60 päivän sisällä virheellisistä tiedoista annetuihin valituksiin.

DEA:n sivuilla oli väitteitä, että kannabis on porttihuume, aiheuttaa älykkyyden laskua aikuisilla, psykooseja ja keuhkosyöpää.

“DEA:n tekemät yleisten myyttien korjaukset kotisivuillaan voi olla merkki Washingtonin umpikujan avautumisesta. Tämä on voitto kaikille kansakunnan kannabista käyttäville potilaille, joille kannabis merkitsee helpotusta vakavaan sairauteen. Liittovaltio myöntää nyt, että kannabis ei ole porttihuume, ei aiheuta aivovaurioita eikä psykooseja. Vaikka kamppailu kannabiksen ympärille lyödyn stigman poistamiseksi ei ole läheskään ohi, on tämä yksi merkittävä askel”, ASA:n toiminnanjohtaja Steph Sherer selittää.

Lain täytäntöönpanon ylimpänä valvojana Jeff Sessionsilla pitää olla käytettävissään tieteellisesti todennettu tietopohja, jotta hän kykenee tekemään perusteltuja päätöksiä liittovaltion huumelakien täytäntöönpanosta. ASA jatkaa kampanjointiaan DEA:n jakaman informaation oikaisemiseksi. 

Lähde: Forbes 3.1.2017, Huffington Post 19.1.2017, ArcView Market Research: The State Of Legal Marijuana Markets, The Free Thought Project 13.1.2017Washington Post 11.1.2017, MPP 6.2.2017,  Monitoring Health Concerns Related to Marijuana in Colorado: 2016., Toke Signals 10.2.2017,  MassRoots 8.2.2017, Anthony A. Braga, Desiree Dusseault: Can Homicide Detectives Improve Homicide Clearance Rates? Crime & Delinquency 25.11.2016. , MSN 9.2.2017, EAZE tiedote, ASA 13.2.2017

 

16.2. perustettiin USA:n kongressiin kannabiksen laillistamisryhmä, Congressional Cannabis Caucus, johon kuuluu molempien puolueiden edustajia. Edustajat Dana Rohrabacher, Earl Blumenauer, Don Young ja Jared Polis esittelevät ryhmän tavoitteita.

http://www.youtube.com/watch?v=SlDcyB5VCe0

 

Oregon: töistä erottaminen tai työnhaussa syrjiminen vapaa-ajan kannabiksen käytön perusteella laitonta

 

 

 

alt