2018 Uutiset

Hollanti aloittaa kannabiksen kasvatuskokeilun

Hollannin 380:sta kunnasta 103:ssa toimii 573 kannabiskahvilaa. Vuoden 2017 lokakuussa Hollannin hallitus ilmoitti aloittavansa kannabiksen kasvatuskokeilun kannabiskahviloiden tarpeisiin noin kymmenessä keskikokoisessa ja suuressa kunnassa.

Maaliskuun 9. päivä 2018 oikeus- ja turvallisuusministeri sekä terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeri jättivät Hollannin parlamentille kirjelmän, jossa suunnitelmaa kuvailtiin tarkemmin.

Kokeilu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

Valmistelu: lain voimaansaattaminen, kuntien ja kasvattajien nimeäminen ja tutkimusryhmän muodostaminen.

Kokeilu: neljän vuoden aikana kannabiskahviloille kasvatetaan ja toimitetaan kannabista.

Loppuunsaattaminen: Tilanteen palauttaminen kokeilua edeltävään tilanteeseen kuuden kuukauden aikana

Puolueeton neuvoa-antava komitea antaa toukokuussa 2018 raporttinsa, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka kannabista kasvatetaan, kasvatusta valvotaan sekä millä perusteilla kokeilukunnat valitaan. Nämä kunnat tullaan valitsemaan syksyllä 2018.

Huumelain poikkeuksen salliva lakiluonnos tulee parlamentin käsittelyyn kesään mennessä. Tämä lakiluonnos on jo lausuntokierroksella asian osaisilla tahoilla. Kokeilun tulokset tullaan arvioimaan puolueettoman tahon toimesta.

Hollannissa 16,1% nuorista aikuisista on käyttänyt kannabista kuluneen vuoden aikana, Saksassa 13,3%, Belgiassa 10,1% ja Ranskassa 22,1%.

Lähde: EMCDDA 27.3.2018

Ministerien kirje parlamentille kannabiskokeilusta: Brief Tweede Kamer Experimenten gesloten coffeeshopketen

Ministerien kysymyksiä neuvoa-antavalle kannabiskomitealle: Adviesvragen Onafhankelijke Commissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Hollantiko ensimmäinen viihdekäyttöön tarkoitetun kannabiksen kasvatuksen  laillistava valtio Euroopassa?

Kannabisöljyä tuhansille potilaille

 

alt