2018 Uutiset

Dekriminalisaation ja laillistamisen vaikutukset

Yhdysvalloissa marraskuussa pidettävissä ns. välivaaleissa äänestetään jälleen useissa osavaltioissa kannabiksen laillistamisesta ja dekriminalisoinnista. Kokemusten ja tutkimustulosten valossa nämä vaihtoehdot ovat muuttuneet yhä houkuttelevimmiksi.

Kannabiksen käytön dekriminalisointi toteutettiin Massachusettsissa vuonna 2008, Connecticutissa vuonna 2011, Rhode Islandissa ja Vermontissa vuonna 2013 ja Marylandissa vuonna 2014. Näiden osavaltioiden tietoja verrattiin 27:n osavaltion tietoihin, joiden kannabispolitiikka ei muuttunut vuosina 2007 – 2015.

Dekriminalisointi tarkoittaa, että pienten kannabismäärien hallussapito ei enää aiheuta rikosoikeudellisia rangaistuksia, kuten vankilaa, mutta suurempien määrien hallussapito säilyy rangaistavana tekona. Lait vaihtelevat osavaltioittain, ja pieni määrä voi tarkoittaa alle 10 grammaa tai jopa 100 grammaa.

Tutkimuksessa käytettiin FBI:n kokoamia pidätystietoja sekä Youth Risk Behavior Survey koulukyselyn tuloksia.

Tärkeimmät havainnot olivat, että dekriminalisointi laski nuorten huumepidätyksiä 75% ja aikuisten kohdalla saman verran. Sen sijaan dekriminalisointi ei lisännyt kannabiksen käyttöä kuluneen kuukauden aikana. Dekriminalisointi vähentää nuorten mahdollisuutta saada loppuelämää leimaava huumerikosmerkintä eikä lisää heidän kannabiksen käyttöään.

Dekriminalisoineissa osavaltioissa noin 20% tutkimukseen osallistuneista nuorista sanoi käyttäneensä kannabista kuluneen kuukauden aikana. Mutta käytön rankaisemisen säilyttäneissä osavaltioissa kannabista käyttäneiden nuorten osuus oli myös 20%.

“Dekriminalisaatio on suositeltava keskitie laillistamisen ja ihmisten pidättämisen jatkamisen välillä. Tällä politiikan muodolla on myönteinen vaikutus kansanterveyteen, koska se ei lisää kannabiksen käyttöä ja samalla vähentää kannabispidätyksiä”, selittää tutkimuksen vetäjä psykiatrian professori Richard A. Grucza.

“Koulunuoriin perustuvalla tutkimuksella on rajoituksensa, koska koulunsa keskeyttäneet eivät tule mukaan, mutta tutkimus tehdään anonyymisti, joten uskomme nuorten vastaavan suhteellisen rehellisesti, Grucza selittää.

“Tällä on suuri kansanterveydellinen merkitys. Pidätyksellä voi olla kauaskantoiset vaikutukset nuoren elämään, vaikka häntä ei todettaisikaan syylliseksi eikä laitettaisi vankilaan. Hän voi menettää koulutusmahdollisuutensa, apurahansa ja joissakin osavaltioissa ajokorttinsa.

Huumepidätysten negatiivisten vaikutusten takia useat kansanterveysjärjestöt, kuten American Academy of Pediatrics, ovat ilmoittaneet kannattavansa dekriminalisointia vaikka vastustavatkin laillistamista.

Laillistaminen ja verotulot

Harvardin yliopiston taloustieteen tutkija Jeffrey Miron selvitti huumeiden kieltolain lopettamisen vaikutuksia kansantalouteen. Tutkimuksen mukaan huumesodan lopettaminen toisi valtion, osavaltioiden ja paikallishallinnon kassoihin 106,7 miljardin dollarin vuosittaiset tulot. 

Nämä tulot tulisivat teoriassa kahdesta eri lähteestä: huumeiden kriminaalivalvonnan säästöistä ja verotulojen kasvusta. Paikallis- ja osavaltiotasoinen kriminaalivalvonta maksaa vuodessa 29 miljardia $ ja liittovaltion tasolla 18 mrd $. Toiseksi huumeiden laillistaminen toisi verotuloja paikallis- ja osavaltiotasolla 19 mrd $ ja liittovaltiotasolla 39 mrd $.

Tutkimuksessa käydään myös läpi Coloradon, Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa toteutetun kannabiksen laillistamisen käytännön tuloksia. Tähän saakka laillistaminen on tuottanut enemmän verotuloja kuin mitä ennakoitiin. Sen sijaan kriminaalivalvonnan menot eivät ole vähentyneet käytännössä lainkaan.

Itse asiassa kriminaalivalvonnan menot ovat hieman kasvaneet kaikissa kolmessa osavaltiossa. Kannabikseen liittyvät rikosoikeudelliset toimenpiteet olivat pieni osa kriminaalivalvonnan kaikesta toiminnasta ennen laillistamista, noin 15% kaikista kriminaalivalvonnan menoista. Toinen selitys on se, että osavaltiot siirtävät resursseja muiden huumeiden valvontaan ja muun rikollisuuden valvontaan.

Jeffrey Miron arvioi, että laillistamisen tuottamat verotulot voivat ylittää tämän hetkiset arviot. Samalla on huomattava, että monet tekijät vaikuttavat verotulojen kasvua hillitsevästi jos laillistaminen tapahtuu laajalti osavaltiotasolla tai liittovaltiotasolla.

Toiseksi kriminaalivalvonnan kulujen väheneminen laillistamisen seurauksena on parhaimmassakin tapauksessa vähäistä vaikka pidätysten määrä vähenisi reilusti. Varhaiset kokemukset osoittavat, että osavaltiot mieluummin suuntaavat resurssit uudelleen niiden karsimisen sijaan. Tällä resurssien uudelleen kohdentamisella voi olla myönteisiä vaikutuksia mutta se ei vähennä budjettihuolia.

Laillistaminen ja nuoret – Kalifornian kokemus

Kaliforniassa joka toinen vuosi suoritettu koululaiskysely Healthy Kids Survey at Public Schools osoittaa, että vuosina 2011 – 13 alkanut alkoholin ja kannabiksen käytön väheneminen jatkuu. Alkoholin käyttö, ryyppääminen ja kannabiksen tämän hetkinen sekä elinikäinen käyttö ovat vähentyneet selvästi lukio toisluokkalaisten keskuudessa. Kuitenkin 17% lukiolaisista käyttää kannabista, mikä on hieman vähemmän kuin alkoholin käyttäjiä.

Nuoret kertoivat tutkimuksessa, että kavereiden ja omien vanhempien kielteinen suhtautuminen ehkäisee heidän kannabiksen käyttöään. Peruskoulun viimeisten luokkien oppilaiden keskuudessa kannabikseen kielteisesti suhtautuvien määrä on kasvanut selvästi.

Denverin pormestari myönsi olleensa väärässä

Denverin kaupungin pormestari Michael Hancock kampanjoi vuonna 2012 laillistamisaloitetta vastaan. Nyt hän myöntää, että näiden vuosien aikana, jolloin kansalaiset eivät noudattaneet hänen neuvojaan vaan lopettivat kieltolain, on kaupunki kyennyt valvomaan kannabisteollisuutta niin tehokkaasti, että se luo uusia työpaikkoja ja tuottaa verotuloja.

Hancock julkisti lausuntonsa sen jälkeen, kun Denverin valvontaviranomaiset julkaisivat tuoreimman raportin laillistamisen vaikutuksista tammikuusta 2017 tammikuuhun 2018.

Denverissä toimivat vähittäiskauppiaat myivät vuonna 2017 kannabista lääke- ja viihdekäyttöön 584 miljoonan dollarin arvosta. Tästä tuli Denverin kaupungin kassaan 44,7 miljoonaa dollaria eli 20% enemmän kuin edellisvuonna.

“Tämä raportti osoittaa, että Denverissä eri virastojen yhteistyö kannabiskaupan valvonnassa toimii. Otimme vaikean haasteen Yhdysvaltojen ensimmäisenä suurkaupunkina, joka hallinnoi laillistettuja kannabiksen viihdemarkkinoita, ja olemme menestyneet siinä”, Hancock kirjoitti lehdistötiedotteessaan.

Raportissa todetaan myös kannabikseen liittyvän rikollisuuden vähentyneen.

 

Lähde: Grucza RA, Vuolo M, Krauss MJ, Plunk AD, Agrawal A, Chaloupka FJ, Bierut LJ. Cannabis decriminalization: a study of recent policy change in five U.S. states. The International Journal of Drug Policy, July 17, 2018., Washington University School of Medicine 17.7.2018,

Jeffrey Miron : The Budgetary Effects of Ending Drug Prohibition. Cato-instituutti 23.7.2018,

MarijuanaMoment 21.8.2018State Superintendent Torlakson Announces Results of Healthy Kids Survey at Public Schools. 20.8.2018,

Forbes 9.8.2018,  New Denver Report Shows an Increase in Tax Revenue and a Decline in Marijuana-Related Crime. August 9, 2018Denverin kaupungin raportti

 

Laillistaminen ei tapahdu päivissä eikä viikoissa vaan rikollismarkkinat ovat mukautuvaisia, uuden byrokratian opettelu vie aikaa ja rahaa ja uudet laatuvaatimukset vaativat kalliita laboratoriotestejä. Harborside Health Centerin menestystarina on rohkaiseva esimerkki siitä, kuinka alan uranuurtajat voivat onnistua laillistamisen olosuhteissa.

Kaliforniassa menestyneellä Gas House kannabisyrityksellä on myös sosiaalinen missio valmentaa laittomien markkinoiden tekijöitä mukaan lailliseen toimintaan

alt