2018 Uutiset

Tanskan lääkekannabiskokeilu etenee

Tanskan lääkekannabiskokeilu alkoi 1.1.2018 ja sen puitteissa lääkärit saavat kirjoittaa kannabisreseptejä sellaisille potilaille, jotka eivät ole saaneet apua perinteisestä lääkityksestä. Tusky uutisoi kokeilun aloittamisesta viime vuonna.

Kannabiskokeilun vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksia: Apteekkien reseptimyynti muodostaa suurimman osan lääkekannabiksen myynnistä, mutta sairaala-apteekit eivät ole mukana tässä arviossa. 741 potilasta on saanut 1255 kannabislääkemääräystä. 365 potilasta eli suurin osa on saanut kannabisreseptin lääkäriltä, joka ei sisälly kannabiskokeiluun. Kannabiskokeilun puitteissa 227 potilaalle on kirjoitettu 411 reseptiä toistaiseksi. Suurin osa resepteistä on erikoislääkäreiltä. Lääkekannabista ostaneista suurin osa, 61%, on naisia ja suurin osa 42 – 64 vuotiaita. Kannabiskokeilussa on keskitytty ensisijaisesti hermoperäisen kivun hoitoon.

Kokeilun tarkoitus on antaa myös lainsäätäjille kokemusperäistä tietoa, jonka perusteella he voivat arvioida kannabiksen lääkekäyttöä. Tähtäimessä on kokeilun muuttaminen lailliseksi käytännöksi neljän vuoden koejakson jälkeen. 

Kokeilussa on mukana potilaita, jotka kärsivät MS-taudin tai selkäydinvaurion aiheuttamista kivuliaista kouristuksista, kemoterapian aiheuttamasta pahoinvoinnista tai hermoperäisistä kivuista. Lääkäreillä on oikeus kirjoittaa potilaalleen sopivaksi katsomansa lääkitys. Laki ja kokeilun ohjeet eivät kiellä lääkäreitä kirjoittamasta kannabisreseptejä myös muihin sairauksiin kuin mitä ohjeistuksessa luetellaan.

Kokeilussa tanskalaisille tuottajille annetaan tuotantolupia lääkekannabiksen kasvatukseen ja jalostamiseen. Tanska on yksi harvoista eurooppalaisista maista, joka sallii kannabiksen tuotannon lääkekäyttöön.

Kansalaisjärjestö Cannabis Danmarkin toiminnanjohtaja Rikke Jacobsen selitti tilannetta Health Europe lehden haastattelussa:

”Tanskan lääkelaitos tutki Kanadan, Hollannin ja Israelin lainsäädäntöjä soveltaen niitä Tanskan olosuhteisiin. Myös Tanskassa suurin haaste on lääkäreiden haluttomuus kirjoittaa kannabisreseptejä.”

”Toinen ongelma on potilaiden maksettavaksi koituva hinta. Tanskan parlamentti sääti, että terminaalivaiheessa oleva potilas saa lääkkeensä ilmaiseksi ja muille myönnetään 10 000 Tanskan kruunun eli noin 1340 €:n lääkekorvaukset vuodessa. Tämä ei ole paljon verrattuna kannabislääkkeiden korkeaan hintatasoon, mutta Tanskassa kasvatetun kannabiksen odotetaan olevan apteekkien hyllyissä vuoden 2019 alussa ja hintojen laskevan selvästi.”

Laaja suosio

Kannabiskokeilulla on laaja suosio Tanskassa. 95% kansalaisista kannattaa sitä, samoin parlamentin selvä enemmistö. Ainoastaan lääkärikunta ei ole pysynyt mukana kehityksessä. Ryhmä tutkijoita ja lääkäreitä on perustanut ryhmän nimeltään Forum for Vidensbaseret Cannabinoid Forskning eli Tieteeseen perustuvan kannabinoiditutkimuksen foorumi, jonka puitteissa kerätään ja jaetaan tietoa. Foorumin ensimmäinen kokous pidettiin syyskuun alussa. 

Yksi aloitteen tekijöistä on Ålborgin yliopiston professori ja Pohjois-Jyllannin aluesairaalan kliinisen tutkimuksen johtaja Peter Derek Christian Leutscher.

“Olemme saaneet yhteiskunnalta arvokkaan koulutuksen, ja meillä on vastuu ja velvollisuus auttaa ja neuvoa potilaita heidän päätöksessään hoitaa itseään kannabiksella. Myös tässä vaiheessa, kun tietoa ei vielä ole paljoa hyödyistä ja haitoista. Kannabiksen lääkekäytön hylkääminen ei ole ammattimainen päätös, koska potilailla ei usein ole lääketieteellistä neuvoa kannabiksen oikeasta annostelusta”, Peter Leutscher selittää osallistumistaan foorumin toimintaan.

Lääkäri Bent Damgaard on yksi foorumin aktivisteista, joka suosittelee potilailleen kannabista, mutta ymmärtää myös skeptisiä kollegojaan.

“Ammattiaan harjoittavan lääkärin on vaikea saada laadukasta tietoa kannabiksen lääkekäytöstä. Nykyinen tietopohja perustuu liikaa anekdoottiselle tiedolle. Toivon uuden foorumin käynnistävän uusia tutkimusprojekteja. Foorumi mahdollistaa myös tutkijoiden lääkäreiden keskinäinen tiedon vaihdon, mistä saamme tanskalaista tietotaitoa parhaista tavoista käsitellä lääkekannabista potilaan hyödyksi”, Damgaard selittää.

Peter Leutscher ei usko, että monet ilman lääkärin apua ja neuvoja kannabista käyttävät potilaat eivät odota, ja hän on käynnistämässä tutkimusta syöpäpotilaiden reaktioista kannabikseen perinteisen kipulääkityksen rinnalla.

“Kipulääkitystä määräävät kollegamme kertovat, että 30% – 40% heidän potilaista lääkitsee itse kipujaan kannabiksella. Potilaat ovat sairauden vaikeassa vaiheessa yksin ilman apua kannabiksen annostuksen ja sivuvaikutusten kanssa. Kliiniselle kokemukselle on valtava tarve, jotta lääkärit voisivat ohjata potilaitaan”, Leutscher selittää tutkimuksensa taustaa, johon otetaan 300 syöpäpotilasta.

Kokeilun odotetaan jatkuvan neljän vuoden jakson jälkeen. Rikke Jakobsen uskoo EU rahoituksen turvaavan perustutkimuksen ja koulutuksen. 

“Kannabiksen sisältämä lääkinnällinen työkalupakki pitää säilyttää ja rakentaa sen varaan tiedettä, joka pystyy tarjoamaan kannabinoideja ja terpeenejä jokaisen potilaan tarpeisiin. Tämä on tulevaisuudenkuvani ja uskon, että tällä strategialla pystymme turvaamaan halvan ja tehokkaan lääkityksen miljoonille potilaille.”

Tanskan vapautuneessa ilmapiirissä syntyy uutta tutkimusta kannabiksen lääkekäytöstä. Resistanttien bakteerikantojen kehittymisestä on tullut kasvava ongelma. Odensen yliopiston biokemian ja molekyylibiologian laitoksella tutkitaan kannabidiolin, CBD, antibakteerisia ominaisuuksia mm. resistantteihin stafylokokki- ja listeriabakteereihin. Kokeissa havaittiin kannabidiolin nostavan antibiootin tehoa niin, että sillä saadaan hoitovaste.

Lähde: Health Europa 4.10.2018LyLe Nyt september 2018Science Report 15.8.2018Sundhedspolitisktidsskrift 14.8.2018Jydske Vestkusten 10.10.2018, Claes Søndergaard Wassmann, Janne Kudsk Klitgaard: Characterization of Cannabidiol as a Helper Compound Against Resistant Staphylococcus aurues. Klinisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet i Odense 2018.

 

Kannabiksen lääkekäytön tulevaisuus

 

Cannabis Danmark

alt