2018 Uutiset

Saksa: laillistamisesta yli miljardin verotulot

Kannabiksen laillistamisesta käydään parlamenttia myöten laajaa keskustelua Saksassa. Vuonna 2017 kannabiksen laillistamista vaativa kansalaisaloite sai kokoon liki 80 000 allekirjoitusta.

Dusseldorfin Heinrich Heine yliopiston kilpailutekniikan instituutin, Instituts für Wettbewerbsökonomie, DICE, johtaja, taloustieteen tohtori Justus Haucap on selvittänyt, kuinka paljon kannabiksen laillistaminen hyödyttäisi Saksan taloutta. Hänen tutkimuksensa ilmestyy syksyllä 2018 ja hänen asiantuntijuuttaan on hyödynnetty mm. parlamentin kuulemistilaisuuksissa.

Hänen laskelmassaan on kolme tekijää: kannabiksen laillistamisen tuomat  verotulot, toiseksi tarpeettomien kulujen karsiminen, kuten poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen toiminta, joista voitaisiin karsia paljon, ja tärkeimpänä laillistamalla luodaan olemassa olevasta rikollisesta toiminnasta uusi tuottoisa elinkeino.

Haucapin laskelma perustuu sille, kuinka paljon ihmiset kuluttavat kannabista Coloradossa laillistamisen jälkeen ja sen suhteuttaminen Saksan olosuhteisiin. Saksassa 4 miljoonaa ihmistä käyttää kannabista. Kulutuksen arviot vaihtelevat 200:sta tonnista 600:aan tonniin. Laskelmansa pohjana hän käyttää 250 tonnia vuodessa. 

“Pidän tätä varovaisena arviona”, Haucap huomauttaa.

Varovainenkin arvio tarkoittaa sitä, että kannabiksen verotus toisi yli miljardi euroa valtion kassaan. Arvion perustana on 10 €:n grammahinta, joka on laittomien markkinoiden hintataso. Tästä valtio ottaisi 4€ kannabisveroa, tuotantokustannukset ovat 1€, arvonlisävero 2% ja voittomarginaali 3€. Yhteensä tämä tekee veroprosentiksi 60%; tupakalla on Saksassa 75%:n veroaste. Laillistamisen olosuhteissa alhaiset tuotantokustannukset jättävät kuitenkin hyvän voittomarginaalin.

Vaikeinta on arvioida kannabiksen kulutusta Saksassa, koska laittomuuden takia sen arviointi on epätarkkaa. Käyttäjien määrästä on olemassa hyvää tutkimustietoa, mutta emme tiedä, kuinka paljon he tarkkaan ottaen käyttävät.

Yhtälön toinen puoli eli oikeuslaitoksen säästöt eivät ole yhtä isoja kuin Yhdysvalloissa, mutta niistä voi tulla toinen miljardi euroa. Saksan poliisi raportoi 198 000 kannabisrikosta vuonna 2017. Näistä 84% käyttörikoksia eli alhaisen tason rikoksia. Kannabisrikokset ovat 60% kaikista huumerikoksista.

Käyttäjät on kriminalisoitu mutta laittomat markkinat kukoistavat. Huumetutkijoiden keskuudessa vallitsee jo yksimielisyys siitä, että on tehokkaampaa sijoittaa rahat ehkäisyyn ja opetukseen kuin käyttäjien kriminalisointiin. Tämä on myös Saksan rikospoliisiliiton kanta, joka ilmoitti vuoden alussa kannattavansa laillistamista.

Kieltolaki ei estä käyttöä vaan pahentaa käyttäjien tilannetta. Ilman valvottuja markkinoita ei ole laadun valvontaa eikä nuorison suojelua. Viime vuonna julkaistun raportin mukaan pitkäjänteinen laillinen valvonta ja vuosien valistus ovat saaneet nuorison alkoholin ja tupakan käytön laskuun. Samaan aikaan kannabiksen käyttö yleistyy.

Coloradossa on havaittu vastakkainen kehitys laillistamisen jälkeen vuonna 2012. Kannabiksen käyttö ei ole yleistynyt nuorison keskuudessa laillistamisen jälkeen, koululaisten keskuudessa jopa laskeen. Hollannissa kannabis on vapaasti saatavilla kaikille aikuisille mutta käyttö kansainvälistä keskiarvoa.

Kannabisteollisuus luo lisäksi hyväpalkkaisia työpaikkoja, palkkatuloja, liikevaihtoveroja, sosiaaliturvamaksuja ja lupamaksuja. Haucap arvioi uuden tuotannonhaaran työllistävän kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Coloradossa kannabisteollisuus on luonut kuudessa vuodessa 30 000 uutta työpaikkaa. Osavaltion työttömyysaste on samana aikana tippunut puoleen.

“Taloustieteilijöitten keskuudessa on ollut jo kauan selvää, että kannabis pitää laillistaa. Siitä ei vallitse ristiriitaa. Osittain sen takia, että se tuo rahaa valtion kassaan. Toisaalta sen takia, että kannabiksen laittoman kulutuksen aiheuttamat haitat ovat suuremmat kuin kannabiksen laillistamisen seuraukset. Tietenkään sillä ei lopeteta kannabiksen käyttöä mutta ei siinä onnistunut kieltolakikaan. Tämän todistaa se, että Saksassa yhä useampi käyttää kannabista huolimatta kieltolaista. Laillistamisessa täytyy miettiä ongelmakäytön ehkäisyä.”

“Ongelma ei ole se, että 60-luvulla kannabiksen käytön aloittanut polttaa jointin silloin tällöin tai että potilaat käyttävät kannabista lääkkeenä. Ongelma ovat ne nuoret, jotka eivät tiedä, millaista kannabista he ostavat diilereiltään. Jos he käyttävät jo kannabista niin olisi parempi, jos he tekisivät sen valvotussa ympäristössä. Coloradon tilastot osoittavat, että kannabiksen käyttäjien määrä kasvaa, mutta nuorten keskuudessa käyttö on laskenut laillistamisen jälkeen. Uskon, että taloudelliset argumentit voittavat Saksassa ennemmin tai myöhemmin”, Haucap selventää tutkimustaan.

 

Lähde: RP Online 2.10.2018Der Spiegel 24.9.2018Der Spiegel 5.2.2018

80 000 nimen valtuutuksella Saksan kannabisyhdistys, Deutschen Hanfverband, pääsi esittämään mielipiteensä Saksan parlamentille kesällä. Puheenjohtaja Georg Wurth Saksan parlamentissa 11.6.2018.

 

Saksan kannabisyhdistyksen videovetoomus Saksan sosiaalidemokraateille kannabiksen laillistamiseksi

Saksan kannabisyhdistyksen puheenjohtajaa Georg Wurthia haastatellaan poliisiauton takaosassa

Entinen huumepoliisi Thomas Noffke selittää käsityksiään kannabiksesta ja sen laillistamisesta poliisiauton takaosassa

alt