2019 Uutiset

Kannabis on omaa luokkaansa

Kannabis on luokiteltu kansainvälisissä huumesopimuksissa muiden aineiden rinnalle vaarallisena huumeena, mutta tämän luokittelun käsittely YK:n huumebyrokratiassa osoittaa, että se on aivan omaa luokkaansa.

Tusky on seurannut kannabiksen uudelleenluokittelun vaiheita. WHO:n luokitussuositusta piti alkuperäisen aikataulun mukaan käsitellä YK:n huumekomission, CND, tämän kevään kokouksessa maaliskuun 14. – 15. päivinä. Suosituksen julkistamisen lykkääntyminen tammikuun lopulle antoi joillekin valtioille perusteen vaatia lisäaikaa asian harkitsemiseksi. Käsittelyaikaa tarvitsevat nimenomaan sellaiset valtiot, joissa kannabiksen laittomuudella on suuri symbolinen merkitys kuten mm. Japani ja Venäjä, jotka harjoittavat ankaraa huumepolitiikkaa.

Tätä tulevaa kokousprosessia käsiteltiin CND:n välikokouksessa 25.2. Muutamat valtiot olivat ilmaisseet huolensa siitä, että aika ei riitä kannabiksen käsittelyyn, koska asiaan liittyy paljon “monimutkaisia sisäpoliittisia seurausvaikutuksia”.

CND oli järjestänyt Wienin päämajassa pidettyyn kokoukseen suoran videoyhteyden WHO:n Geneven päämajasta, jossa asiantuntijakomitean edustajat vastasivat akuutteihin kysymyksiin kannabiksesta.

Norja ilmaisi valmiutensa asian käsittelyyn maaliskuussa eikä haluaisi jälleen odottaa jonnekin epämääräiseen tulevaisuuteen.

Japani ilmoitti luokitussuosituksen tarkoittavan valvonnan helpottamista ja tarvitsevansa aikaa mahdollisten seurausvaikutusten arvioimiseen.

Kanada moitti välikokouksen järjestelyjä siitä, ettei etukäteen oltu kerrottu mahdollisuudesta käydä suoraa konsultaatiota WHO:n edustajien kanssa videoyhteydellä. Kanadan edustaja myös kysyi tämän WHO:n luokitussuosituksen perustelua, että vastaako kannabiksen ja kannabishartsin asettaminen I luokkaan samankaltaisuuden periaatetta? Kanada kysyi myös perusteluja CBD:n tuotteille asetettua THC:n pitoisuuden ylärajalle. Lisäksi Kanada halusi tietää, miksi suosituksen julkaisemista viivytettiin yli kuukaudella.

Venäjän edustaja pyysi lisäkonsultaatiota WHO:lta ja UNODC:ltä, mihin oljenkorteen WHO:n edustaja tarttui mielihyvin.

Asiantuntijakomitean jäsen professori Simon Elliot selitti luokitussuosituksen tekemisessä harkitun sitä, että kannabis ei ole niin haitallinen kuin muut 1 listalle laitetut aineet. Samanlainen päätös tehtiin kannabiksen luokituksesta 4 listalle, ettei kannabiksella ja kannabishartsilla ole sellaista väärinkäyttöpotentiaalia kuin muilla saman listan aineilla, mutta komitean jäsenet tunsivat, että sen pitää pysyä 1 listalla. CBD-tuotteiden THC-pitoisuuden (kork. 0,2%) määrittelyssä käytettiin vertailua koka-lehden ja oopiumin kanssa, vaikka asiantuntijoilla oli hyvin tiedossa THC:n testaamiseen liittyvät ongelmat. CBD:llä tehdyissä tutkimuksissa ei ole tullut esille mitään haittavaikutuksia, joten asiantuntijat päättelivät pitäytyä tässä alhaisessa tasossa.

WHO:n edustaja Gilles Forte kertoi kannabiksen kaksoisluokituksen olevan este tieteelliselle tutkimukselle. Sen poistaminen 4 listalta edistäisi useiden tutkijoiden mukaan tutkimusta. Tämä muutos lisää tutkimusta, kun taas sen säilyttäminen 1 listalla oikeuttaisi kriminaalivalvonnan jatkamisen.

“Olemme tyytyväisiä Venäjän ehdotukseen lisäneuvotteluista, olemme innoissamme ja valmiita tähän”, Forte ilmoitti.

Yhdysvallat ilmoitti myös suostuvansa lisäkonsultaatioihin. Sen edustaja käytti perusteluna muiden maiden esittämiä kysymyksiä suosituksien perusteluista sekä uudelleenluokittelun käytännön seurauksista.

Saksa ilmoitti kannattavansa USA:n ehdotusta “informoidusta yksimielisyydestä” ennen päätöksentekoa.

YK:n huumetoimiston, UNODC, edustaja korosti tehtävän tärkeyttä, kuinka jatkamme kansainvälistä valvontaa samalla taaten lääkkeen saatavuuden, mikä tekee asiasta monimutkaisen. YK:n jäsenvaltiot, WHO, ECDD, INCB ja UNODC jatkavat “konsultaatioitaan” ja asiaa käsitellään CND:n seuraavassa välikokouksessa. Jäsenvaltiot saivat aikaa 28.2. saakka reagoida WHO:n luokitussuositukseen ja jättää siitä kysymyksiä WHO:lle.

ECDD:n ehdottamista huumeluokituksista äänestetään CND:n kokouksissa  kättä nostamalla eli kaikenmaailman fentanyylit ja synteettiset kannabikset laitetaan luokkiinsa yhdellä käden heilautuksella.

Huumesopimuksien luokat ovat liioittelua suhteessa kannabiksen tunnettuihin haittoihin: edellä luetellut kemikaalit voivat tappaa jopa pieninä annoksina, mutta kannabiksen käyttöön ei ole kukaan koskaan kuollut. Silti edellä mainitut aineet luokitellaan lievemmiksi tai kokonaan laillisiksi. Tämä kannabiksen luokitteluprosessi on paljastanut yhden oleellisen asian: kannabis on ihan omaa luokkaansa farmakologisesti ja toksikologisesti.

Tramadoli vs kannabis

Maailmalla WHO:n luokitussuositusta ovat käsitelleet mm. Newsweek, British Medical Journal (maksumuuri) ja Forbes sekä alan asiantuntijatahot. Huumepoliittisen ajatushautomon IDPC:n blogissa Christopher Hallam vertailee tramadolin käsittelyä kannabiksen käsittelyyn. Tramadoli on halpa ja mieto opioidikipulääke, jota ei ole luokiteltu huumeeksi YK:n huumesopimuksissa ja tämän takia se on yleisesti käytetty kipulääke varsinkin köyhissä maissa. YK:n arvion mukaan 5.5 miljardia ihmistä elää sellaisissa maissa, joissa on krooninen pula toimivasta kipulääkityksestä ja sellaisille ihmisille tramadoli on usein ainoa vaihtoehto.

Muutamat kovan linjan valtiot ja INCB ovat yrittäneet saada tramadolia huumeluokitukseen, koska sen “laiton ja ei-lääketieteellinen käyttö uhkaa kansanterveyttä”. ECDD:n kokoukseen osallistuneet kansalaisjärjestöjen asiantuntijat saivat ECDD:n asiantuntijoiden päät käännettyä: tramadolin luokittelu YK:n huumesopimuksiin huumeeksi merkitsee miljoonien ihmisten kipujen ja kärsimyksien lisäämistä. Tramadolin kohdalla WHO:n asiantuntijat kestivät muutaman jäsenvaltion ja INCB:n painostuksen ja tekivät päätöksensä tutkimusnäytön ja kansanterveydellisten seikkojen perusteella.

WHO:n luokitusuositus tarkoittaa kannabiksen lääkekäytön tunnustamista mutta säilyttää edelleen ankaran huumeluokituksen, jonka monet tahot ovat todenneet tieteellisen tutkimuksen ja käytännön kokemusten vastaiseksi.

Kun CND:ssä käsitellään lukuisia paljon kannabista vaarallisempia aineita pelkällä käden heilautuksella, ollaan kannabiksen täysin epätieteellisen luokituksen viilaamiseksi järjestämässä lisää kokouksia ja konsultaatioita jäsenvaltioiden, INCB:n, CND:n, UNODC:n ja ECDD:n kesken. Näillä näkymin joku kompromissi ollaan valmiita tekemään vuoden 2019 lopussa.

Kaikessa puuduttavuudessaan prosessi osoittaa kannabiksen luokituksen muuttamisen olevan vaikeaa tälle huumebyrokratialle, joka on hionut rutiinejaan ja retoriikkansa vuosikymmeniä. YK:n huumebyrokratia osaa hyvin sujuvasti ottaa aineita haltuunsa, nykyään jo kymmeniä vuodessa. Byrokratia ei itse osaa lopettaa rutiinejaan vaikka aika olisi ajanut siitä ohi. Kannabis ei sovi sen ympärille luodun huumebyrokratian kuvioihin. Kannabis on omaa luokkaansa.

Tusky seuraa prosessia. Voit liittyä jäseneksi tai antaa muuten tukesi: FI92 5491 0220 1491 86

Lähde: Marijuana Business Daily 25.2.2019CNDBlog 25.2.2019,  CNDBlog 26.2.2019IDPC Blog 6.2.2019,

YK:n huumekomission kokous järjestetään 14. – 15. maaliskuuta ja sen yhteydessä järjestetään ministeritason kokous kansainvälisen huumepolitiikan tulevaisuudesta. Maaliskuussa käsittelyssä on kannabista laajempi kokonaisuus, huumesota ja YK:n asettamat kestävän kehityksen tavoitteet.

Kannabiksen luokittelu on yksi osa totaalisen epäonnistuneesta ideologiasta nimeltään huumeeton maailma. Drugreporterin huumesotaa käsittelevässä sarjassa jakso siitä, miksi huumeettoman maailman ideologia on rikos ihmiskuntaa vastaan.

 

alt