2019 Uutiset

Euroopan parlamentti: lääkekäyttöön suhtauduttava vakavasti

Kannabiksen lääkekäyttö on hyväksytty liki jokaisessa EU-valtiossa. Sen saanti ja potilaiden kohtelu kuitenkin vaihtelee suuresti. Euroopan parlamentti kehottaa jäsenvaltioita yhtenäistämään käytäntöjä, tukemaan tutkimusta ja ottamaan potilaan etu huomioon. Suuri ongelma on kieltolain luomat asenteet ja byrokraattiset rutiinit.

Keskiviikkona 13. helmikuuta EU-parlamentti hyväksyi kannabiksen lääkinnällisestä käytöstä päätöslauselman, jossa mepit vaativat laillisen lääkekannabiksen selkeää määritelmää, lisää rahoitusta lääkekannabiksen tutkimukseen ja innovaatioihin sekä kannabispohjaisten lääkkeiden korvaamista sairausvakuutusjärjestelmien kautta

Päätöslauselman kohdassa 16 korostetaan, että kannabispohjaisia lääkkeitä koskeva kattava ja tutkimusnäyttöön perustuva sääntely merkitsisi lisäresursseja viranomaisille, rajoittaisi laittomia markkinoita, takaisi tuotteiden laadun ja asianmukaiset merkinnät, mikä auttaisi valvomaan myyntipisteitä, rajoittaisi näiden aineiden päätymistä alaikäisten käsiin ja antaisi potilaille oikeusvarmuuden ja turvallisen keinon käyttää kannabista lääkkeenä niin, että erityistä varovaisuutta noudatettaisiin nuorten sekä raskaana olevien naisten suhteen.

Päätöslauselma kehottaa kannabiksen lääkekäytön laillistaneita valtioita ottamaan tämä päätös vakavasti ja takaamaan kannabiksen saanti potilaille. Sekä maailman terveysjärjestö, WHO, että EU-parlamentti ovat tässä asiassa tulleet tavallisen kansalaisen ja potilaan puolelle byrokratiaa ja huumesotaa vastaan.

Kalso, Soros ja porttiteoria

Uutistyö perustuu yleisön oikeuteen saada tietoa. Se on keskeinen osa sananvapautta. Miten Euroopan parlamentin päätöslauselma näkyi esimerkiksi Suomen tiedotusvälineissä?

Oireellista huumesodan ilmapiirille oli se, että kesti viikon, ennen kuin Suomen valtakunnan virallinen, verovaroin kustannettava uutiskanava YLE julkaisi uutisen EU-parlamentin päätöksestä. Uutisessaan YLE nostaa esille Suomen nykytilanteen:

“Lääkekannabikseen on voinut Suomessa saada toimeentulotukea, mutta Helsingin Sanomien (1.12.2018) mukaan Kela on periaatteessa lopettanut tuet lääkekannabiksen käyttäjiltä jo reilu vuosi sitten.”

“Selkeä lainsäädäntö vaikuttaisi suotuisasti kannabiksen laatuun ja tuotteiden luotettavaan nimikointiin, mikä taas takaisi potilaille mahdollisuuden kannabiksen turvalliseen lääkekäyttöön, mepit totesivat. Erityisesti tulee huolehtia nuorten ja raskaana olevien naisten turvaamisesta.”

WHO:n luokitussuosituksesta YLE ei ole julkaissut mitään.

MTV järjesti aiheesta aamulähetyksessään keskustelun, johon oli kutsuttu kannabisvastaisuudellaan julkisuudessa profiloitunut professori Eija Kalso ja EHYT ry:n edustaja, kannabisasiantuntijaksi itsensä nimennyt Kim Kannussaari. Kyseessä ei ollut ääripäiden väittely, onhan EHYT päihdealan järjestö ja nimenomaan “ehkäisevän päihdetyön” järjestö, jolla ei ole mitään tekemistä lääkehoidon tai potilaan oikeuksien kanssa. Eija Kalso puolestaan harjoittaa huumeiden vastaista politiikkaa eli ”ehkäisevää päihdetyötä” lääketieteen kaavussa.

MTV:n lähetyksessä Kalson käyttämä rinnastus opioidikuolemiin Yhdysvalloissa edustaa huumesodan propagandistista retoriikkaa eikä tieteellistä harkintaa. Kylmä totuus on se, että kannabikseen ei ole kukaan kuollut. Tämän faktan Kalso on sivuuttanut jokaisessa tulenkivenkatkuisessa kolumnissaan, joissa hän esimerkiksi hehkuttaa George Soroksen osuutta vanhaan salaliittotyyliin.

Potilaiden edustajaa tai kannabisyhdistyksiä ei oltu kutsuttu rikkomaan tätä kannabiksen vastaista konsensusta opioiditeollisuuden ja ”ehkäisevän päihdetyön” välillä. Kannattaa muistaa, että suomalainen huumekuolema on yleensä alkoholin ja lääkkeen sekakäyttöä. Kannabiksen lääkekäytön kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.

MTV:n toimittaja nosti jopa esille porttiteorian, mikä on aikamoinen rimanalitus 2010 luvulla. On aivan absurdia ajatella esimerkiksi syöpäpotilaan kohdalla jotakin porttiteoriaa. ”Ehkäisevän päihdetyön” demagogit jaksavat huomautella, ettei kannabiksen lääke- ja viihdekäyttöä saa sekoittaa, mutta käytännössä tämä sekaannus kumpuaa toimittajien ja huumevalistajien harjoittamasta yli 50 vuotta vanhasta narratiivista. Kansanterveyttä tai potilaan etua tällainen vastakkainasettelu ei edistä ollenkaan.

Tervettä järkeä kauppapuutarhureilta

Yllättäen tämän kertaisen kannabiskeskustelun toiseksi ääripääksi ilmoittautuivat kauppapuutarhurit. YLE korotti kerralla kurssejaan kannabismarkkinoilla uutisoidessaan kauppapuutarhureiden valmiuksista aloittaa lääkekannabiksen kasvattaminen kotimaan ja Euroopan markkinoille nyt kun sitä suositellaan jopa Euroopan parlamentin taholta.

Luumäkeläisen Ansari-Yhtymän kasvihuoneessa led-valojen alla kahdessa kerroksessa kasvavat kesäkukat ovat pian valmiita kesän puutarhasesonkiin. Osa begonioista ja muista kesäkasveista vaihtuisi kannabikseen, jos viljely sallittaisiin lääkinnälliseen käyttöön.

Osa kauppapuutarhoista haluaisi laillistaa lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetun kannabiksen kasvattamisen, sillä yhä useampi maa Euroopan unionissa on alkanut hyväksyä lääkekannabiksen käytön ja kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan. Myös Yhdysvalloissa lukuisat osavaltiot ovat laillistaneet kannabiksen lääkekäytön.

Suomessa kannabista käyttää lääketarkoitukseen pari sataa ihmistä erityisluvalla muun muassa voimakkaiden kiputilojen hoitoon. Toistaiseksi myyntilupa on myönnetty MS-taudin hoitoon käytettävälle Sativex -valmisteelle. Yhden potilaan kuukauden lääkkeet maksavat helposti useita satoja euroja.

Kyseessä on kymmenien miljardien eurojen arvoisesta viljelystä maailmalla vuosittain, ja toki haluaisimme selvittää, voisiko siitä tulla suomalainen vientituote, sanoo toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen Kauppapuutarhaliitosta.

Euroopan Parlamentti vaati hiljattain tehokkaita kannabispohjaisia lääkkeitä korvattavaksi sairausvakuutusjärjestelmien kautta. Samalla mepit vaativat selkeää laillista lääkekannabiksen määritelmää ja koko EU:n laajuisia tutkimuksia ja sääntöjä kannabiksen lääkinnällisestä käytöstä.

Tällä hetkellä mailla on erilaisia määräyksiä siitä, mitkä tuotteet ovat sallittuja ja miten niitä saa käyttää. Myöskään tutkimusnäyttöä kannabiksen mahdollisista sivuvaikutuksista tai hyödyistä ei ole vielä tarpeeksi.

– Näyttöä on oltava, että kannabis tehoaa lääkkeenä, kuten muutkin lääkkeet, muistuttaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yksikön päällikkö Liisa Näveri.

YLE:n haastattelema Fimean edustaja sivuuttaa kieltolain luoman noidankehän kannabiksen lääkekäytön tutkimukselle: Ei ole näyttöä, koska ei saa tutkia. Ei voida tutkia, koska on kielletty. Ei voida sallia, koska ei ole näyttöä.

Fimea on avainroolissa siinä, että tämä noidankehä voidaan murtaa, ja Euroopan parlamentin päätöslauselma antaa siihen oikeutuksen.

Tusky seuraa prosessia. Voit liittyä jäseneksi tai antaa muuten tukesi: FI92 5491 0220 1491 86

Lähde: Euroopan parlamentin lehdistötiedote 13.02.2019Euroopan parlamentti. Ajankohtaista 14.2.2019Euroopan parlamentti 14.2.2019EU-parlamentin päätöslauselma englanniksiEU-parlamentin päätöslauselma suomeksiYLE 27.2.2019TV uutiset 27.2.2019 18.00, alkaa 10.00 kohdasta,
Professori Eija Kalso ja kannabisasiantuntija Kim Kannussaari MTV:n aamulähetyksessä 19.2.2019MTV 19.2.2019YLE 18.2.2019,
Akuutti Yle Areenassa: Hyvä/paha lääkekannabis 23.10.2017.

 

WHO ja EU parlamentti ovat julkaisseet kannabiksen lääkekäytön tunnustavat päätöslauselmat. Potilaiden ääni pitää ottaa tosissaan virkamieskunnan ja poliitikkojen keskuudessa!

 

alt