Yhdistyksen tuottamat artikkelit historiasta, tieteestä, yhteiskunnasta ja muusta kieltolakiin liittyvästä.

Julkaisut

Kenen kartalla kannabisasioissa ?

Kieltolakilobbyn ääni on vahva myös suomalaisessa kannabiskeskustelussa. Jopa huumetutkijat ovat unohtaneet tieteellisen puolueettomuuden ja ihmisoikeudet puolustaessaan kriminaalivalvontaa ja järjestäytyneen rikollisuuden asemaa huumemarkkinoilla. Vuonna 2015 järjestetyssä “Olemmeko samalla kartalla huumeasioissa?” seminaarissa käyttäjiin halveksivasti suhtautunut huumelääkäri Sari Leinonen paljastui lääkeyhtiöiden lobbariksi. Hänen sponsoreinaan on subutexia ja kipulääkkeitä valmistavia yhtiöitä. A-klinikkasäätiön Tiimi lehdessä julkaistiin vuoden alussa juttu “Kalifornian konitohtorimalli”, jossa kannabista määrääviä lääkäreitä nimitellään […]

Julkaisut

Kannabiksen käytön aiheuttama hoidon tarve

alt

Euroopan huumeseurantakeskus, EMCDDA, julkaisi raportin kannabiksen käytön aiheuttamasta hoidon tarpeesta. Kannabisvalistus on kulkenut pitkän matkan 1930-luvun reefer madnessista 2000-luvun psykoosilööppeihin. Kannabiksesta ollaan kehittelemässä lääkkeitä niihin ongelmiin, joita sen on katsottu aiheuttavan. EMCDDA:n julkaisun ‘Treatment of cannabis-related disorders in Europe’ perusteeksi kerrotaan esipuheessa kannabiksen käytön takia hoitoon hakeutuvien tai velvoitettujen nuorten määrän kasvu. Vielä muutama vuosi sitten […]

Julkaisut

Kannabiskirjallisuuden klassikko suomeksi

alt

Suomalaiset aktivistit suomensivat ja julkaisivat painettuna kirjana kannabiksen laillistamisliikkeen ehkä keskeisimmän teoksen, Keisarilla ei ole vaatteita!, juuri kun laillistaminen on alkanut saada tulta alleen myös Suomessa. Jack Hererin (1939–2010) kirja Emperor wears no clothes ilmestyi vuonna 1985 huumesodan pimeimpinä vuosina Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin kiihdyttäessä propagandaa ja militarismia hamppukasvin tuhoamiseksi maan päältä. Kirjan anti on […]

Julkaisut

Kannabisklubi ratkaisu huumepolitiikan luomiin ongelmiin

alt

Kannabiksen kieltolain soveltaminen syrjii, leimaa ja kriminalisoi kansalaisia. Tämä rikkoo perustuslain turvaamia kansalaisvapauksia, oikeudenmukaisuutta ja kansalaisten tasavertaisuutta, YK:n ihmisoikeuksien julistuksen suojaamia yksilön oikeuksia ja lapsen oikeuksien julistuksen mukaista alle 18-vuotiaan nuoren oikeutta syrjimättömyyteen. Rankaiseva huumepolitiikkamme ei ole estänyt nuoria käyttämästä ja kasvattamasta kannabista, mutta se on vienyt tutkitusti tehokkaan lääkkeen sairailta ja vanhuksilta. Vuosituhansia käytetyn […]

Julkaisut

Kannabishysteria ja urkintayhteiskunta

alt

Vuoden 2014 alussa Suomen poliisin urkintavaltuuksia lisättiin tuntuvasti, mm. sallittiin peitetoiminta internetissä. Tämän kehityksen voidaan katsoa alkaneen 45 vuotta sitten, 1.10.1969, jolloin Helsingin poliisilaitoksen huoltopoliisiosaston tutkimusryhmästä tuli rikososaston VI ryhmä eli huumausaineryhmä, tuttavallisemmin huumepoliisi. Kansalaisten laitonta valvontaa harjoitettiin Suomessa 1930-luvulta 1960-luvulle kommunismin pelossa suojelupoliisin toimesta. Poliisin toimivaltuuksien laajentaminen alkoi 1960-luvulla nostatetun kannabishysterian varjolla ja valvonnan […]

Julkaisut

WHO:n ”sensuroitu” raportti 1995

 

WHO:n ”sensuroitu” raportti: alkoholin, kannabiksen, nikotiinin ja opiaattien haittojen vertailu 1995 WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use. August 28, 1995. I. Tutkimuksen lähestymistapa Selvästikin on riittävästi syitä tutkia kannabiksen käytön kansanterveydellistä merkitystä useissa kehittyneissä maissa. Ensiksikin kannabiksen käyttö […]

Julkaisut

Trippi huumeiden kulttuurihistoriaan

alt

Professori Jaakko Hämeen-Anttila julkaisi elokuussa 2013 kirjan ”Trippi ihmemaahan. Huumeiden kulttuurihistoria”. Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Hämeen-Anttila on kuin keskiaikainen alkemisti puristanut laajasta lähdeaineistosta selkeän ja oivaltavan tarinan huumeiksi nimettyjen aineiden käyttökulttuurin kehityksestä länsimaissa. Kirjalla on myös globaali näkökulma länsimaisen kulttuurin levittäydyttyä nykyaikaiseksi globaaliksi kulutuskulttuuriksi, konsumerismiksi. Kirjoittaessaan hasiksen ja marihuanan eroista paljastaa […]