2019 Uutiset

Kanada vuosi laillistamisen jälkeen

 

Kanada laillisti kannabiskaupan vuosi sitten 17.10.2018. Tusky julkaisi raportin Kanadasta laillistamisen kynnyksellä. Laillistaminen oli liberaalipuolueen vaalilupaus, josta kuluttajat mitä ilmeisemmin ovat pitäneet, kun heinäkuussa viihdekäyttöön tarkoitetun kannabiksen myynti ylsi jo 104 miljoonaan dollariin. Kanadan valtiolle ja osavaltioille laillistaminen tuotti ensimmäisen puolen vuoden aikana kesäkuuhun mennessä 186 miljoonaa dollaria. Arvostelijoiden mukaan kannabiksen laillistaminen muuttaa yhteiskunnan taloudellisia, yhteiskunnallisia ja […]

2019 Uutiset

Ilmastonmuutos ja kannabiksen laillistaminen

 

Löytyy runsaasti tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia siitä, että kannabiksen laajamittaisella ja monipuolisella käytöllä voidaan rakentaa nykyistä ekologisempaa elämisen mallia ja siten sopeutua ilmastonmuutokseen. Ongelmana ovat kieltolain luomat ennakkoluulot ja asenteet. Kannabiksen laillistamista on vastustettu mm. sillä argumentilla, että sen viljely on epäekologista, kuluttaa vettä ja aiheuttaa ravinne- ja myrkkypäästöjä ympäristöön. Valtakunnan kannabiksen ykkösvastustajaksi itsensä korottanut […]

2019 Uutiset

Sähkötupakkaepidemia ja kannabiksen laillistaminen

 

Kesällä ja alkusyksystä vuonna 2019 sähkötupakan aiheuttamat keuhkovauriot ja jopa kuolemantapaukset Yhdysvalloissa nousivat lööppeihin Suomessa. Uutisoinnissa epidemiaan on liitetty kannabis, kerrottu kannabiksen vaporoimisen eli höyrystämisen aiheuttamista keuhkovaurioista ja onpa osasyynä pidetty jopa kannabiksen laillistamista. Tämäkin tapaus osoittaa, että kannabiksen kieltolaki luo vääriä mielikuvia aineiden haitallisuudesta. Pelkkä valistus ei riitä jos aiotaan saada aikaan muutoksia ihmisen […]

2019 Uutiset

WHO:n luokitussuositus ja huumesodan keinotekoinen yksimielisyys

 

Vuonna 2016 YK:n kansainvälistä huumeongelmaa käsittelevässä erikoisyleiskokouksessa, UNGASS 2016, näytti siltä, että jäsenvaltiot saavuttivat yksimielisyyden sopiessaan kansainvälisen huumepolitiikan yhdistämisestä ihmisoikeuksien sekä kestävän kehityksen periaatteiden eli Agenda 2030:n noudattamiseen. Kokoussalissa oli kuitenkin elefantti, josta ei keskusteltu avoimesti, eli kannabiskaupan laillistaminen. Tämä keskustelunaihe leimahti kansainvälistä huumepolitiikkaa tekevän YK:n huumekomission, CND, 24. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa, jossa käsiteltiin maailman […]

2019 Uutiset

Uruguayn laillistamisprojekti etenee

 

Uruguayn kannabiksen laillistaminen sopii hyvin esimerkiksi suomalaiselle mallille, koska kannabiskulttuuri oli vuonna 2013 yhtä lähtökuopissa kuin Suomessa tällä hetkellä. Katukaupassa myytiin Paraguayssa kasvatettua bulkkiheinää ja ihmiset kasvattivat kannabista kaapeissa, teltoissa ja pihojen perillä. Erona on edistyksellinen presidentti. Presidentti José Mujican aloitteesta Uruguay alkoi taistelemaan laitonta huumekauppaa vastaan sekä kohentamaan yleistä turvallisuutta ja kansanterveyttä ottamalla kannabiksen […]

2019 Uutiset

Kannabistuotteiden valikoima lisääntyy Euroopassa

 

Euroopan huumeseurantakeskuksen, EMCDDA, uusimmassa kannabisraportissa “Developments in the European cannabis market” tutkitaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kannabistuotteiden erilaistumiseen ja kehitykseen. Näitä ovat politiikan kehitys Euroopassa ja muualla maailmassa, tuotannon ja jalostuksen kehitys sekä kuluttajien tarpeet. EMCDDA analysoi kannabikseen liittyviä ilmiöitä yksityiskohtaisemmissa julkaisuissa, joita löytyy lähdeluettelossa. EU:n veronmaksajien kustantama huumeseurantakeskus tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa kannabiksesta niin, että sitä voi […]

2019 Uutiset

YK: ”väärinkäyttö” jää historiaan

 

YK:n huume- ja rikostoimiston, UNODC, vuosiraportti 2019 jää historiaan ensimmäisenä kansainvälisen huumevalvontabyrokratian dokumenttina, jossa käsitellään kannabiksen laillista valvontaa ilman 1900-luvun tuomitsevaa huumesotaretoriikkaa. Siinä luovutaan eksplisiittisesti moralistisesta ”väärinkäyttö” termistä, mikä on merkittävä askel kohti kannabiksen käytön normalisointia. UNODC on YK:n huumevalvontabyrokratian operatiivinen elin ja politiikkaa tekevän huumekomission, CND, sihteeristö. UNODC:n vuosiraportti on tämän byrokratian lippulaiva, joka […]