2019 Uutiset

WHO:n luokitussuositus ja huumesodan keinotekoinen yksimielisyys

 

Vuonna 2016 YK:n kansainvälistä huumeongelmaa käsittelevässä erikoisyleiskokouksessa, UNGASS 2016, näytti siltä, että jäsenvaltiot saavuttivat yksimielisyyden sopiessaan kansainvälisen huumepolitiikan yhdistämisestä ihmisoikeuksien sekä kestävän kehityksen periaatteiden eli Agenda 2030:n noudattamiseen. Kokoussalissa oli kuitenkin elefantti, josta ei keskusteltu avoimesti, eli kannabiskaupan laillistaminen. Tämä keskustelunaihe leimahti kansainvälistä huumepolitiikkaa tekevän YK:n huumekomission, CND, 24. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa, jossa käsiteltiin maailman […]

2019 Uutiset

Uruguayn laillistamisprojekti etenee

 

Uruguayn kannabiksen laillistaminen sopii hyvin esimerkiksi suomalaiselle mallille, koska kannabiskulttuuri oli vuonna 2013 yhtä lähtökuopissa kuin Suomessa tällä hetkellä. Katukaupassa myytiin Paraguayssa kasvatettua bulkkiheinää ja ihmiset kasvattivat kannabista kaapeissa, teltoissa ja pihojen perillä. Erona on edistyksellinen presidentti. Presidentti José Mujican aloitteesta Uruguay alkoi taistelemaan laitonta huumekauppaa vastaan sekä kohentamaan yleistä turvallisuutta ja kansanterveyttä ottamalla kannabiksen […]

2019 Uutiset

Kannabistuotteiden valikoima lisääntyy Euroopassa

 

Euroopan huumeseurantakeskuksen, EMCDDA, uusimmassa kannabisraportissa “Developments in the European cannabis market” tutkitaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kannabistuotteiden erilaistumiseen ja kehitykseen. Näitä ovat politiikan kehitys Euroopassa ja muualla maailmassa, tuotannon ja jalostuksen kehitys sekä kuluttajien tarpeet. EMCDDA analysoi kannabikseen liittyviä ilmiöitä yksityiskohtaisemmissa julkaisuissa, joita löytyy lähdeluettelossa. EU:n veronmaksajien kustantama huumeseurantakeskus tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa kannabiksesta niin, että sitä voi […]

2019 Uutiset

YK: ”väärinkäyttö” jää historiaan

 

YK:n huume- ja rikostoimiston, UNODC, vuosiraportti 2019 jää historiaan ensimmäisenä kansainvälisen huumevalvontabyrokratian dokumenttina, jossa käsitellään kannabiksen laillista valvontaa ilman 1900-luvun tuomitsevaa huumesotaretoriikkaa. Siinä luovutaan eksplisiittisesti moralistisesta ”väärinkäyttö” termistä, mikä on merkittävä askel kohti kannabiksen käytön normalisointia. UNODC on YK:n huumevalvontabyrokratian operatiivinen elin ja politiikkaa tekevän huumekomission, CND, sihteeristö. UNODC:n vuosiraportti on tämän byrokratian lippulaiva, joka […]

2019 Uutiset

Huumepolitiikka ja vapaudenriisto

 

Huumevalvontajärjestelmän tavoitteina on ollut välttämättömien lääkeaineiden saatavuuden turvaaminen ja niiden leviämisen estäminen kansainväliseen huumekauppaan. Jälkimmäisen tavoitteen toteuttamiseksi tarkoitettu huumekaupan kriminaalivalvonta on rapauttanut näiden tavoitteiden toteutumisen. Tämä järjestelmän epäonnistuminen kulminoituu vapaudenriiston instituutiossa vankilassa, jossa huumeongelmat kasautuvat. YK perustettiin 26.6.1945, ja vuonna 1987 YK:n yleiskokous päätti tehdä päivämäärästä kansainvälisen huumeiden vastaisen päivän. Seuraavana vuonna 1988 solmittiin kolmas […]

2019 Uutiset

Epäonnistuneen valvontajärjestelmän mätä ydin

 

Kansainvälisissä huumesopimuksissa asetettu luokitusjärjestelmä on globaalisti epäonnistuneen kansainvälisen huumejärjestelmän mätä ydin. Sen uudistaminen luo edellytykset perinteisten, uskonnollisten, itsensä kehittämisen tai sosiaalisten käyttötarkoitusten sallimiseksi kansallisessa lainsäädännössä. Näin voisi tiivistää kansainvälisen huumepoliittisen komission tuoreen raportin huumeluokittelusta. Maailman johtava huumepolitiikan uudistamista vaativa kansalaisjärjestö Global Commission on Drug Policy, GCDP, eli Kansainvälinen huumepoliittinen komissio on vuodesta 2011 lähtien kartoittanut […]

2019 Uutiset

Kannabismarkkinat muutostilassa

 

Euroopan huumeseurantakeskus, EMCDDA, luonnehti aikoinaan EU:n kannabismarkkinoiden olevan pysyvässä muutoksessa. Kannabiskaupan laillistaminen, käytön ja hallussapidon dekriminalisaatio, nettikauppa, kannabiksen lääkekäytön laajeneminen sekä kevytkannabis leimaavat muutosta tällä vuosikymmenellä. Muutos näkyy ympäri maailman politiikan huipulle asti. YK:n maaliskuussa sovitun uuden kansainvälisen huumeohjelman 2019 – 2029 julkilausuma perustuu vanhoille sopimuksille ja drug free world ohjelmalle. Kansainvälinen huumevalvontabyrokratia raahaa vanhaa […]