Yhdistyksen tuottama, kannabisaiheisten uutisten seuranta Suomesta ja maailmalta.

2019 Uutiset

Huumepolitiikka ja vapaudenriisto

 

Huumevalvontajärjestelmän tavoitteina on ollut välttämättömien lääkeaineiden saatavuuden turvaaminen ja niiden leviämisen estäminen kansainväliseen huumekauppaan. Jälkimmäisen tavoitteen toteuttamiseksi tarkoitettu huumekaupan kriminaalivalvonta on rapauttanut näiden tavoitteiden toteutumisen. Tämä järjestelmän epäonnistuminen kulminoituu vapaudenriiston instituutiossa vankilassa, jossa huumeongelmat kasautuvat. YK perustettiin 26.6.1945, ja vuonna 1987 YK:n yleiskokous päätti tehdä päivämäärästä kansainvälisen huumeiden vastaisen päivän. Seuraavana vuonna 1988 solmittiin kolmas […]

2019 Uutiset

Epäonnistuneen valvontajärjestelmän mätä ydin

 

Kansainvälisissä huumesopimuksissa asetettu luokitusjärjestelmä on globaalisti epäonnistuneen kansainvälisen huumejärjestelmän mätä ydin. Sen uudistaminen luo edellytykset perinteisten, uskonnollisten, itsensä kehittämisen tai sosiaalisten käyttötarkoitusten sallimiseksi kansallisessa lainsäädännössä. Näin voisi tiivistää kansainvälisen huumepoliittisen komission tuoreen raportin huumeluokittelusta. Maailman johtava huumepolitiikan uudistamista vaativa kansalaisjärjestö Global Commission on Drug Policy, GCDP, eli Kansainvälinen huumepoliittinen komissio on vuodesta 2011 lähtien kartoittanut […]

2019 Uutiset

Kannabismarkkinat muutostilassa

 

Euroopan huumeseurantakeskus, EMCDDA, luonnehti aikoinaan EU:n kannabismarkkinoiden olevan pysyvässä muutoksessa. Kannabiskaupan laillistaminen, käytön ja hallussapidon dekriminalisaatio, nettikauppa, kannabiksen lääkekäytön laajeneminen sekä kevytkannabis leimaavat muutosta tällä vuosikymmenellä. Muutos näkyy ympäri maailman politiikan huipulle asti. YK:n maaliskuussa sovitun uuden kansainvälisen huumeohjelman 2019 – 2029 julkilausuma perustuu vanhoille sopimuksille ja drug free world ohjelmalle. Kansainvälinen huumevalvontabyrokratia raahaa vanhaa […]

2019 Uutiset

Kannabiksen vahvuus ja psykoosi

 

Kannabispsykoosiuutiset ilmestyvät keväiseen uutisvirtaan kuin leskenlehdet tien pientareelle. Tässä vuoden 2018 keväinen kannabispsykoosijuttu. Niiden hyvää tarkoittavana tarkoituksena on ilmeisesti pitää nuoriso erossa kannabiksesta, mutta tilastotietojen valossa tämä ei ole osoittautunut erityisen onnistuneeksi strategiaksi. Mitä kannabispsykoositutkimuksista voisi oppia? Vuoden 2019 reefer madness kampanja alkoi maaliskuussa The Lancet lehdessä julkaistusta tutkimuksesta ”The contribution of cannabis use to variation […]

2019 Uutiset

Ihmisoikeudet ja kestävän kehityksen periaate

 

YK:n johto pääsihteeriä myöten suosittaa dekriminalisointia ja avointa, tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvaa keskustelua kannabiskaupan laillisesta valvonnasta. Kannabiksen uudelleenluokittelun käsittely osoittaa, kuinka vanhanaikaiseksi tämä kriminaalivalvonnan korruptoima YK:n huumebyrokratia on jäänyt uuden vuosituhannen haasteiden edessä. YK:n huumepolitiikasta vastaava huumekomissio, CND, kokoontui 62. kokoukseensa 14. – 22.3., josta 14. – 15.3. pidettiin ns. ministeritason kokouksena. Tässä kokouksessa kansainvälinen yhteisö […]

2019 Uutiset

Kieltolaki ei suojele nuoria

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, uusimman tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö yleistyy, vaikka sen kriminaalivalvontaan syydetään kymmeniä ja satoja miljoonia euroja. Tutkimustulokset osoittavat, ettei kieltolaki ole suojellut nuorisoamme kannabiksen käytöltä. Kieltolaki ei myöskään suojele nuorisoa psykooseilta, väkivallalta, hyväksikäytöltä eikä rikosrekisteriltä vaan vie yhteiskunnan resurssit vääriin käsiin, kannabiksen kriminaalivalvontaan. THL:n 25.2. julkaistu ja vuonna 2018 toteutettuun väestökyselyyn […]

2019 Uutiset

Euroopan parlamentti: lääkekäyttöön suhtauduttava vakavasti

 

Kannabiksen lääkekäyttö on hyväksytty liki jokaisessa EU-valtiossa. Sen saanti ja potilaiden kohtelu kuitenkin vaihtelee suuresti. Euroopan parlamentti kehottaa jäsenvaltioita yhtenäistämään käytäntöjä, tukemaan tutkimusta ja ottamaan potilaan etu huomioon. Suuri ongelma on kieltolain luomat asenteet ja byrokraattiset rutiinit. Keskiviikkona 13. helmikuuta EU-parlamentti hyväksyi kannabiksen lääkinnällisestä käytöstä päätöslauselman, jossa mepit vaativat laillisen lääkekannabiksen selkeää määritelmää, lisää rahoitusta lääkekannabiksen […]