Yhdistyksen tuottama, kannabisaiheisten uutisten seuranta Suomesta ja maailmalta.

2011

Usko ja huumesota – TV-evankelista dekriminalisoisi kannabiksen

                                      Lähde: RawStory 22.12.2010   Kansainvälinen huumesota on perinteisesti liitetty uskonhihhuleihin. Suomessa saa arvostella evoluutioteoriaa ja harrastaa rotuoppeja professoritasolla mutta kannabispolitiikassa ei vallitse sananvapaus, mikä kertoo uskonnon olevan myös meillä huumepolitiikan perusta. USA:n ehkä kuuluisin saarnamies Pat […]

2011

USA lietsoo huumesotaa Meksikossa taloudellisen vaikutusvaltansa turvaamiseksi

James Cockcroftin uusi kirja ”Mexico’s Revolution: Then and Now” paljastaa todelliset motiivit Yhdysvaltojen käymän huumesodan taustoista: Yhdysvaltojen rahoittaman huumesodan julkilausumaton tarkoitus on eteläisten naapurimaiden yhteiskuntien militarisointi ja niissä tapahtuvan sosiaalisen liikehdinnän tukahduttaminen. Huumesota on vain kulissi, jonka varjolla taloudellinen eliitti vankistaa asemaansa piittaamatta tuhansista siviiliuhreista. Yhdysvalloista on jo vuosikymmeniä virrannut sotilaallista apua Meksikoon. Vuonna 2008 […]

2011

Kannabis – jälkiteollisen pahoinvointiyhteiskunnan syntipukki

Lähde: YLE 13.01.2011 ja THL 14.01.2011 THL:n tuore tutkimus kertoo siitä, millaisen perinnön Suomen kansalaisyhteiskunta sai kannettavakseen, kun suurpääoman uudelleenjärjestely eli ns. talouslama 1990-luvun alussa sai Suomen valtiovallan luopumaan keskeneräisestä hyvinvointivaltioprojektistaan. 90-luvun laman lapsista tehty poikkeuksellisen laaja tutkimus piirtää karun kuvan huono-osaisuuden periytymisestä. Rekistereihin perustuvasta tutkimuksesta käy ilmi, että joka neljännellä vuonna 1987 syntyneellä on […]

2011

Espanja: Yksityisyyden suoja ulottuu myös kannabisklubeihin

Lähde: The Guardian: Cannabis clubs plug a gap in Spanish drugs laws Espanjan lainsäädäntö kunnioittaa kansalaistensa yksityisyyden suojaa päinvastoin kuin Suomessa, missä poliisi saa nykyään marssia kenen kotiin hyvänsä ilman mitään lupia tai syytä. Espanjassa kannabiksen käyttäjät ovat alkaneet soveltaa tätä yksityisyyden suojaa myös yksityisiin kannabisklubeihin, joihin ihmiset saavat tulla nauttimaan kannabiksesta ja seurasta. Madridin […]

2011

Kannabis ja skitsofrenia – puolitotuuksia ja propagandaa

Valtamedia on säännöllisesti uutisoinut kannabiksen ja mielenterveysongelmien yhteydestä ja erityisesti kannabiksen väitetystä roolista skitsofrenian aiheuttajana. Ilmiö ei ole ainoastaan Suomalainen: kansainvälinen lehdistö raportoi laajasti viime maaliskuussa tutkimuksesta, jonka mukaan kannabiksen pitkäaikainen käyttö kaksinkertaa riskin sairastua skitsofreniaan. Samanaikaisesti useiden arvostettujen tutkimuslaitosten uudet tutkimukset [1], joiden mukaan kannabiksen käyttö ei lisää riskiä sairastua skitsofreniaan, jäävät poikkeuksetta uutisoimatta. […]

2010 Uutiset

YK:n ihmisoikeuksien erikoisraportoija: dekriminalisoikaa huumeiden käyttö viipymättä ja laillistakaa ne myöhemmin

Lähde: Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. UN Doc No A/65/255. Taustaa Vuonna 2009 YK:n ihmisoikeudet asetettiin kansainvälisen huumepolitiikan perustaksi korkean tason kokouksessa, jonka tarkoitus oli arvioida YK:n huumepolitiikan tuloksia. Kokous päätyi jatkamaan vanhalla, 1980-luvulla lukkoon lyödyllä huumesotakonseptilla tavoitteena huumeeton maailma mutta ensimmäisen kerran kansainvälisen […]

2010 Uutiset

EU ei aio estää jäsenvaltioitaan dekriminalisoimasta tai laillistamasta

Lähde: ENCOD 8.12.2010 EU:n parlamentissa järjestetyssä julkisessa kuulemistilaisuudessa EU:n edustaja Dana Spinant, joka toimii EU komission huumeiden vastaisen yksikön koordinaattorina, kertoi, ettei EU aio estää sitä jos joku jäsenvaltioista alkaa laillisesti säädellä kannabista tai muita nyt kiellettyjä huumausaineita. Kuulemistilaisuuden järjesti EU parlamentin kreikkalainen edustaja Michael Tremopoulos yhteistyössä ENCOD:n kanssa. Tilaisuudessa käsiteltiin huumeiden käytön dekriminalisoinnin ja […]