Facebook

Jaa tämä sivu Facebookissa!

Kannabiskysely - Eduskuntavaalit 2011

YesnoTurun seudun kannabisyhdistys järjesti Varsinais-Suomen vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaille suunnatun kyselyn, johon on vastasi 25 ehdokasta seitsemästä puolueesta.

Ehdokkaita pyydettiin vastaamaan kahteen väittämään joko "kyllä", "ei" tai "en osaa sanoa". Lisäksi ehdokkaat saivat perustella kantaansa enintään 420 merkillä. Osa vastauksista ylitti annetun 420 merkin enimmäispituuden ja niitä jouduttiin lyhentämään. Lyhennetyn vastauksen lopussa on "..." -merkintä. Ehdokkaiden vastauksia ei muokattu millään tavalla lukuunottamatta "kyllä", "ei" tai "en osaa sanoa" -vaihtoehtojen lisäämistä vastauksen alkuun luettavuuden parantamiseksi.

Mikäli olet eduskuntavaaliehdokkaana Varsinais-Suomen vaalipiirissä etkä ole vielä vastannut kyselyyn voit osallistua siihen lähettämällä vastauksesi osoitteeseen Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

Väittämät:

1. Kannabiksen käyttö ja kotikasvastus tulee sallia täysi-ikäisille Suomen kansalaisille, koska kannabiskieltolaki on epäonnistunut tavoitteissaan sen aiheuttaessa merkittävää haittaa niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.

2. Lääkekannabiksen ja sen raaka-aineiden tuotantoa ja tutkimusta pitää kehittää Suomessa sekä tarjota lääkekannabispotilaille kotimainen halvempi vaihtoehto nykyisen kalliin maahantuodun lääkkeen rinnalle.Liberaalit

Jouni Flemming, Liberaalit, http://liberaalit.fi/jouni-flemming/

1. KYLLÄ. Kannatan kannabiksen laillistamista, koska sen kieltämisestä aiheutuu enemmän haittaa. Tämän lisäksi minusta aikuinen ihminen omistaa itse oman kehonsa ja saa tehdä sillä mitä itse haluaa, kunhan ei vahingoita muita.

2. KYLLÄ. Kannabiksen viljely ja myynti tulee vapauttaa täysin.


MuutosRaimo Leppänen, Muutos 2011, http://www.raimoleppanen.com

1. EI.

2. EI.

Pentti Kamberg, Muutos 2011

1. EI. Kysymyksenne vapaasta kasvatuksesta ei saa minulta nyt kannatusta, sillä se asia pitäää yhdistää kokonaisvaltaiseen huumepolitiikan muuttamiseen.

Kannabis ei ole sen terveellisempää kuin tupakka tai viinakaan, eli sillä on vain ylimääräistä nautintoa tuova vaikutus. Koska tällä hetkellä se koetaan huumeeksi, sen kokeilijat lankeavat helposti kokeilemaan kovempaa ainetta, ja seuraukset tiedätte.

Vasta kun saamme ro...

2. KYLLÄ. Kysymystä kannatan lämpimästi. Kannabiksen lääkevaikutukset ovat kiistattomat, on täysin hullua tuoda maahan ainetta, joka voidaan täällä kasvattaa puhtaasti.Puutarha-alan ammattilaisena, luulen, että pohjoisen ilmaston vaikutuksesta aineen laatu olisi parjon parempaa ja tuote puhtaanpaa kuin etelänmaissa. Kannabiksen lääkekäyttöä pitää lisätä ja saada sille normaali lääkestatus, koska kivunlievittäjänä syöpätaudeiss...

Jiri Keronen, Muutos 2011, http://keronen.blogspot.com/

1. KYLLÄ. Kannabiksen käyttöä ja kotikasvatus tulee sallia jo sen vuoksi, että valtiolla ei tule olla oikeutta kieltää asioita ihmisiltä sen vuoksi, että ne ovat heille itselleen haitallisia. Terveyshaitat eivät ole perustelu kannabiksen kriminalisoinnille yhtään sen enempää kuin ne ovat perustelu ylisyömisen tai liian myöhään nukkumisen kriminalisoinnille. Jokaisella tulee olla oikeus päättää omasta elämästään ja kehostaan...

2. KYLLÄ. Suomen tulee ryhtyä määrätietoisesti kehittämään ja tutkimaan kannabista sekä lääke- että teollisuuskäyttöä varten. Kannabiksen tuottaminen on äärimmäisen tehokasta, halpaa ja helppoa, eikä ole mitään järkeä olla käyttämättä tätä äärimmäisen monipuolista kasvia ihmisen hyväksi niin monella tavalla kuin se vain on mahdollista.


Perus

Sirke Peltokorpi, Perussuomalaiset, http://www.raisionperussuomalaiset.suntuubi.com

1. EI.

2. EN OSAA SANOA. KANNABIKSEN VILJELY ON MAASSA KIELLETTY NIIN SE ON MAASSA KIELLETTY. LAKIHAN ON KUITENKIN SAMA KAIKILLE!

Sanna Leivonen, Perussuomalaiset, http://www.sannaleivonen.net

1. EI, Koska kynnys kokeilla kovempia aineita madaltuu ja epäilen että sen käyttöä ei voida valvoa jolloin mm. autolla ajaminen "aineissa" lisääntyy.

2. KYLLÄ, ehdottomasti lääkeaineena käytettynä ja kun se on valmistettu suomessa saadaan nimenomaan hinta kilpailutettua.

Kike Elomaa, Perussuomalaiset, http://www.kikeelomaa.fi

1. EI. Mielestäni kannabiksen käyttö on kiellettävä edelleen !!!!!!

2. KYLLÄ. Jos lääkekannabista käytetään lain puitteissa lääkärin määräämänä,myös sen kotimainen kehittäminen on aiheellista.


Piraatti

Olli Kingelin, Piraattipuolue

1. KYLLÄ.

2. KYLLÄ.

Jukka Tuohimetsä, Piraattipuolue, http://tuohimetsa.com/

1. KYLLÄ, mitkään päihteiden kieltolait eivät ole koskaan toimineet missään yhteiskunnassa päihdeongelmien hillitsemiseksi.

2. KYLLÄ, kannabiksen ja yleensä hampun hyötyominaisuuksien tutkiminen on aivan perusteettomien viranomaisasenteiden vuoksi vaikeampaa kuin muiden kasvien tutkiminen tai tuotanto. Ihmiskunnalla on kannabiksen ominaisuuksista vuosisatojen aikana kertynyttä kokemusperäistä tietoa ja silti useimpiin täysin uusiin synteettisin lääkekemikaaleihin suhtaudutaan huomattavasti kevyemmällä epäluuloisuudella kuin kannabikseen.

Jetro Vesti, Piraattipuolue, http://jetro.vesti.fi/

1. KYLLÄ. Kieltolait eivät ole ikinä toimineet. Tämä on huomattu käytännössä jo niin monta kertaa. Kannabiksen laillistaminen saisi ihmiset suhtautumaan siihen järkevämmin ja tällöin huumevalistuskin voisi lähteä realistisemmalta pohjalta. Nykyinen huumevalistus tuppaa pistämään kaikki tällä hetkellä kielletyt huumausaineet samaan nippuun vaarallisuudessaan. Lisäksi en näe kannabista sellaisena asiana jolta valtion pitäisi "su...

2. KYLLÄ. Ehdottomasti. Mitään potentiaalista hoitokeinoa ei pidä rajoittaa tai estää vain sen takia että se aiheuttaa negatiivisia mielikuvia. Asioiden pitää perustua tutkittuun tietoon eikä antaa perusteettomien ennakkoluulojen vallita.

Petri Lagus, Piraattipuolue

1. KYLLÄ. Ensinnäkin kasvatus on laillista, mutta viranomaiset eivät toimi  lakien mukaisesti. Toiseksi kannatan tasapainoisen luonnollisen  kannabiksen vapaata käyttöä ja kasvatusta, mutta en kannata vahvoja  thc pitoisia lajikkeita joilla on psykoottisia haittavaikutuksia.  Toivoisin kannabisyhdistyksenkin ottavan aiheesta vastuuta.

2. KYLLÄ. Kannatan lääkekannabiksen kotimaista tutkimusta ja viljelyä.

Samuli Pahalahti, Piraattipuolue

1. KYLLÄ. Kannatan myös laajamittaisemman kasvattamisen sekä myymisen sallimista.

2. KYLLÄ. En kuitenkaan kannata, että valtion varoja käytetään tähän. Valtion pitäisi ainoastaan poistaa esteet kannabiksen lääkekäytöltä sekä lääketutkimuksen tekemiseltä.

Tapani Karvinen, Piraattipuolue, http://k4rv1n3n.net

1. KYLLÄ. Kannabiksen kieltolaki ei vähennä rikollisuutta, mutta haittaa  tehokkaasti lääkehoidon saamista. Lisäksi yltiönegatiivinen asenne  vaikeuttaa hampun teollista hyötykäyttöä.
Mielestäni kannabiksen valmistus ja myynti pitäisi laillistaa,  dekriminalisointi sen sijaan olisi vain ihmisoikeuksien ja  yksilönvapauden kunnioittamista ilman suurempaa taloudellista hyötyä.

2. KYLLÄ.

Tuomas Ruuhijärvi
, Piraattipuolue

1. KYLLÄ. Kieltolait eivät toimi. Alkoholin kieltolaista ei opittu mitään.

2. KYLLÄ.


StpEsa Salomaa, Suomen työväenpuolue

1. EI.

2. KYLLÄ.


Vapaus

Olavi Mäenpää, Vapauspuolue, http://olavimaenpaa.vuodatus.net/

1. EI. Kannabista ei tule koskaan laillistaa. Huumerikoksista tuomittuja rangaistuksia tulee huomattavasti koventaa sekä ottaa käyttöön pakkohoito!

2. EI. Katso vastaus n:o 1

Maarit Rostedt, Vapauspuolue, http://www.facebook.com/pages/Maarit-Rostedt/156074684444844

1. EI. Lievät huumeet ovat portti kovien aineiden käyttöön. Huumausainerikoksista pitäisi antaa huomattavasti kovempia tuomioita.

2. EI. Kannabis ei ole hyvä lääke. Kannabiksen lääkekäyttö pitää kieltää lailla.

Jukka Rusi, Vapauspuolue

1. EI. Aina on pelko ja vaara "kovempiin", eli vaarallisempiin aineisiin siitymiseseen..

2. KYLLÄ. - Lääketieteellisessä miellessä, kaikki humausaineiden riippumattomuuteen tähtäävä ja kehittävä työ on kannatettavaa.

Kalevi Satopää, Vapauspuolue

1. EI. Ne kenelle kannabis ja muut vastaavat ovat tarpeellisia pitäis tehdä testamentti etteivät he koskaan tule vaatimaan yhteiskunnalta mitään apua jos nämä tuotteet jossain vaiheessa heidän elämässään aiheuttavat terveydellisiä haittoja.

2. EI.


Vasemmisto

Hansi Harjunharja, Vasemmistoliitto

1. KYLLÄ. Kieltolaki on mielestäni ristiriidassa perustuslain hengen kanssa. Mielestäni päihtymystilaa tulisi pitää vain raskauttavana asiana, mikäli päihtyneenä on suoritettu jokin rikos, joka kohdistuu toiseen/toisiin ihmisiin tai yhteiskunnan tai yksityisen omistukseen.

2. KYLLÄ. Suomessa on vahva osaaminen lääkkeiden kehittämisen alalla. Suomessa tulisi käynnistää enemmän lääketutkimusta ja tuotantoa, joka olisi edelläkäyvää verrattuna muuhun maailmaan. Lisäksi tahtoisin käynnistää valtiollisen rokotetuotannon ja -tutkimuksen uudelleen, kun se vuonna 2000 lopetettiin. Rokotekokemukset viime aikoina ovat osoittaneet, että tarvitsemme vahvaa laatua ja luotettavuutta lääkkeiltä.

Li Andersson, Vasemmistoliitto

1. KYLLÄ/EOS. Mielestäni kaiken päihdepolitiikan ensisijaisena lähtökohtana tulisi  olla sosiaalisten, terveydellisten ja taloudellisten haittojen  minimointi, ei yksilöihin kohdistuvien kontrollimenetelmien ja  sanktioiden ylläpito ja lisääminen. Tästä lähtökohdasta käsin  kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tarkoitetun kotikasvatuksen  dekriminalisoimiselle löytyy useampiakin perusteita, jotka olisi syytä  ottaa huomioon päihdepoliittisessa keskustelussa.

2. KYLLÄ. Lääkekannabiksen tutkimuskehittelyyn tulee suhtautua kuin mihin  tahansa muuhunkin lääkeaineen tutkimukseen. On valitettavaa, että  Suomessa lääkekannabiksen tutkimuskehitys, sekä sen laajempi  hyödyntäminen esimerkiksi syöpäpotilaiden kivunhoidossa, junnaa  paikallaan viranomaisten pitkälti perusteettomien ennakkoluulojen ja  asenteiden vuoksi.

Jari Suominen, Vasemmistoliitto, http://www.jarisuominen.vas.fi

1. EI. Päihteiden käyttö on suomalaisten onhelmista pahimpia. Voidaan jopa väittää, että koko kulttuurimme on päihdemyönteinen. On olemassa selkeää tietoa siitä että  suurin osa väkivallasta tapahtuu päihteiden vaikutuksen alaisena. Suomalaisten on opittava rentoutumaan ilman päihteitä.

2. KYLLÄ. Lääkärin valvonnassa tapahtuva kannabiksen käyttö  on perusteltua. Tutkimusta pitää aina tukea.

Elias Laitinen, Vasemmistoliitto, http://www.politiikantulevaisuus.fi

1. EN OSAA SANOA. En usko että tarvitsemme tähän maahan yhtään enempää päihteitä. Toisaalta tiukan linjan haitat saattavat olla suurempia kuin hyödyt. Liennyttäisin rangaistuksia tai dekriminalisoisin mainitut kaksi asiaa.

2. EN OSAA SANOA. En tunne asiaa tarpeeksi hyvin ottaakseni siihen kantaa.

Pirjo Rinne, Vasemmistoliitto, http://www.pirjorinne.net/

1. EI.

2. KYLLÄ.

Tapani Niemi, Vasemmistoliitto

1. EI. Ekaan kysymykseen vastaan kielteisesti koska en usko kasvatuksen ja käytön säilyvän aikuisten pöllyttelynä vaan ihmisten ahneus saa heidät kauppaamaan sitä lapsille ja nuorille. Muuten ois ihan ok juttu mut vaan aikuisille.

2. KYLLÄ. Tokaan kysymykseen vastaan myönteisesti ja toivon jopa valtion panostavan oikeiden lajikkeidien tutkimus-ja kehittelytyöhön.


Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.