Facebook

Jaa tämä sivu Facebookissa!

Laki ja oikeus

Justice2Tästä osiosta löydät huumausaineisiin liittyviä lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita. Mikäli et löydä etsimääsi tai haluat kysyä käytännön neuvoja, voit lähettää kysymyksesi lakimiehelle täältä.

Emme valitettavasti pysty vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin rajallisten resurssiemme takia.

Otsikon hakukenttä 

Näyttö # 
# Artikkelin otsikko
1 Ajo-oikeus ja huumeet - Laki tieliikennelain muuttamisesta
2 Esitutkintalaki
3 Esitutkintapöytäkirja - Laatimisohjeet
4 Hallintokanteluiden käsittely poliisissa
5 Henkilötuntomerkkien ottaminen
6 Huumausainelaki
7 Huumausainelista - Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista
8 Huumerikosasioiden kirjaaminen - Määräys poliisille
9 Huumetestit - opiskelijoiden huumetestaus
10 Huumetestit armeijassa - Asevelvollisuuslaki
11 Huumetestit siviilipalveluksessa - Siviilipalveluslaki
12 Huumetestit työelämässä - Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
13 Käyttörikos - Valtakunnansyyttäjän ohje seuraamuksen määräämisestä huumausaineen käyttörikoksesta
14 Kotietsintä - Oikeudet
15 Kulkuneuvon pysäyttäminen - Sisäasiainministeriön asetus
16 Kuulustelu - Käyttäytyminen kuulusteluissa, pidätetyn oikeudet ja kotietsintä
17 Lääkekannabis - KHO:n päätös toimeentulotuen myöntämisestä lääkekannabikseen
18 Lääkekannabis - Lääkelaki
19 Lääkekannabis - Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
20 Lääkekannabis - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
21 Laillisuusvalvonta - Poliisin sisäinen valvonta
22 Oikeusapu valtion varoista
23 Päihdehuoltolaki
24 Pakkokeinolaki
25 Poliisiasetus
26 Poliisilaki
27 Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu - Laki
28 Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu - Sisäasiainministeriön asetus
29 Poliisin tiedonhankinta - Sisäasiainministeriön asetus
30 Poliisin voimakeinojen käyttö - Sisäasiainministeriön asetus
31 Suositus syyttäjän seuraamuskannanotoksi kannabiskasvien sisäkasvatustapauksissa

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.