Laki ja oikeus

Justice2Tästä osiosta löydät huumausaineisiin liittyviä lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita. Mikäli et löydä etsimääsi tai haluat kysyä käytännön neuvoja, voit lähettää kysymyksesi lakimiehelle täältä.

Emme valitettavasti pysty vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin rajallisten resurssiemme takia.

Otsikon hakukenttä 

Näyttö # 
# Artikkelin otsikko
1 Huumetestit - opiskelijoiden huumetestaus
2 Pakkokeinolaki
3 Suositus syyttäjän seuraamuskannanotoksi kannabiskasvien sisäkasvatustapauksissa
4 Kuulustelu - Käyttäytyminen kuulusteluissa, pidätetyn oikeudet ja kotietsintä
5 Oikeusapu valtion varoista
6 Poliisilaki
7 Lääkekannabis - KHO:n päätös toimeentulotuen myöntämisestä lääkekannabikseen
8 Lääkekannabis - Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
9 Lääkekannabis - Lääkelaki
10 Lääkekannabis - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
11 Huumausainelista - Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista
12 Huumetestit siviilipalveluksessa - Siviilipalveluslaki
13 Huumetestit armeijassa - Asevelvollisuuslaki
14 Ajo-oikeus ja huumeet - Laki tieliikennelain muuttamisesta
15 Huumetestit työelämässä - Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
16 Päihdehuoltolaki
17 Esitutkintalaki
18 Huumausainelaki
19 Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu - Laki
20 Poliisiasetus
21 Käyttörikos - Valtakunnansyyttäjän ohje seuraamuksen määräämisestä huumausaineen käyttörikoksesta
22 Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu - Sisäasiainministeriön asetus
23 Poliisin voimakeinojen käyttö - Sisäasiainministeriön asetus
24 Poliisin tiedonhankinta - Sisäasiainministeriön asetus
25 Hallintokanteluiden käsittely poliisissa
26 Laillisuusvalvonta - Poliisin sisäinen valvonta
27 Kulkuneuvon pysäyttäminen - Sisäasiainministeriön asetus
28 Henkilötuntomerkkien ottaminen
29 Esitutkintapöytäkirja - Laatimisohjeet
30 Huumerikosasioiden kirjaaminen - Määräys poliisille
31 Kotietsintä - Oikeudet

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.