Facebook

Jaa tämä sivu Facebookissa!

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

TuSKY:n uutiset TuSKY:n uutiset

Kannabispsykoosiuutinen voitti orwellilaisen tieteenjulkistamispalkinnon

Oxfordin yliopiston neuropsykologian professori Deevy Bishop jakoi vuoden 2011 ”palkinnon orwellilaisesta journalistisesta tiedon väärentämisestä” Daily Mail -lehden 25.11.2011 julkaisemalle uutiselle ”Yksi jointti voi laukaista skitsofrenian”.

DailymailUutinen sai hämmästyttävän ison pistesaaliin (23 pistettä) laskennassa, jossa uutiset pisteytetään pääotsikossa, väliotsikoissa ja uutistekstissä löydettyjen asiavirheiden perusteella. Tässä tapauksessa jo Daily Mailin pääotsikko ja väliotsikot toivat 14 pistettä. Ainoastaan lause ”kokeessa käytettiin rottia” piti paikkansa.

Kannabisaktivistit tekivät ko. uutisesta kantelun brittien julkisen sanan neuvostoon, jossa Daily Mail yritti puolustautua sillä, että lehtiä ”toimitetaan kiireessä”.

Oheinen analyysi brittiläisen Daily Mail -lehden uutisesta osoittaa, ettei kyseessä ole toimittajan kiireessä tehty huitaisu vaan johdonmukaisesti rakennettu väärennös varsinaisesta tutkimuksesta.

Daily Mail väärensi tutkimuksesta mm. sen, ettei ko. rottakokeessa käytetty marihuanaa vaan synteettistä kannabinoidia CP55940, jollaisia järjestäytynyt rikollisuus myy nykyään lapsille kannabiksen kieltolain takia, eli sen järjestelmän takia, jota Daily Mail ja muut sen kaltaiset tiedotusvälineet niin räikeällä tavalla puolustavat.

Tutkimuksessa ei poltettu kannabista eikä myöskään tutkittu skitsofreniaa. Uutinen skitsofreenisesta rotasta on yksinkertaisesti uskomatonta journalismia.

Orwellilaisen palkinnon myöntämisessä Bishop piti raskauttavana sitä, että valituksen jälkeen Daily Mail ainoastaan päivitti otsikon muotoon Just ONE cannabis joint ‘can cause psychiatric episodes similar to schizophrenia’ as well as damaging memory. Sisältö säilyi entisenä.

Tiedotusvälineiden osuus on ollut ratkaiseva ”kannabispsykoosihypoteesin” levittämisessä yleiseksi luuloksi. Daily Mail on esimerkki niistä tiedotusvälineistä, jotka objektiivisen tiedon välittämisen sijaan ovat johdonmukaisesti uutisoineet huumehaukkojen propagandaa niin, että suuri yleisö ja poliitikot uskovat ainoastaan kannabiksen aiheuttavan skitsofreniaa.

Daily Mail on esimerkki mediaimperiumeista, joiden suhteet valtaeliittiin paljastuivat viime vuonna Murdochin vakoilu-, lahjonta- ja salakuunteluskandaalissa. Tämä skandaali paljasti huumesodan rakenteita: Daily Mail mm. tuhosi vuonna 2003 laittomasti urkkimillaan yksityisasioilla Mike Tracen uran uudistuksia ajavana virkamiehenä YK:n huumebyrokratiassa. Orwellilainen palkinto osui tänä vuonna oikeaan osoitteeseen.

Lähde: BishopBlog 29.1.2012

Kissa aiheuttaa skitsofreniaa!

Tiedotusvälineiden ja huumevalistuksen antaman kuvan mukaan kannabis on ainoa skitsofrenian aiheuttaja. Tämä on kannabispsykoosihypoteesin ensimmäinen ja suurin valhe.

CatweedKoska alkuperäinen reefer madness -väite kannabiksesta skitsofrenian aiheuttajana ei kestä tieteellistä tarkastelua sekuntiakaan, siirryttiin huumevalistuksessa puhumaan siitä, että se laukaisee skitsofrenian geneettisesti altistuneilla henkilöillä.

Skitsofrenialle ei kuitenkaan onnistuttu löytämään geneettistä perustaa vaikka pari vuotta sitten jopa THL:n lahjomattomat tutkijat olivat sitä mieltä, että kieltolain perustelun ongelma on ratkaistu ja kannabis laukaisee skitsofrenian tietyn geeniyhdistelmän omaavilla. Siksi kaikkien parhaaksi kannabis täytyy pitää laittomana, koska emmehän me tiedä, kuka sattuu kuulumaan joukkoon. Selvää ja loogista - eihän kannabista aikoinaan turhan takia kielletty!

Skitsofreniaa aiheuttavaa geenitekijää ei ole onnistuttu osoittamaan ja siksi tutkimuksessa tällä hetkellä lähinnä haarukoidaan erilaisia mahdollisia riskitekijöitä. Kannabista on aina 1930-luvun reefer madness -kampanjoista saakka pidetty hulluuden aiheuttajana ja siksi mielenterveysongelmien todistamiseksi on tehty paljon tutkimusta.

Schizophrenia Bulletin (23.3.2012) -tiedelehdessä julkaistussa tuoreessa artikkelissa laitetaan 20 erilaista skitsofrenian aiheuttajaksi tutkimuksissa arveltua riskitekijää järjestykseen sen mukaan, kuinka suuren riskin niiden on arveltu aiheuttavan. Tässä listauksessa kannabis sijoittuu keskikastiin samoin kuin monen mielestä yllättävä tekijä: kissan levittämä loinen toksoplasmoosi gondii.

Näyttöä toksoplasmoosin aiheuttamista mielenterveydellisistä ongelmista on ollut pitkään ja uudelleen herännyt mielenkiinto sen tutkimiseen on näkynyt mm. New Scientist -lehden artikkelissa vuonna 2009.

Jo 1990-luvulla havaittiin, että niillä skitsofreniapotilailla, joilla oli jo taudinkuvaan liittyviä aivorakenteen muutoksia, oli myös toksoplasmoosi gondii -tartunta. Loinen aiheuttaa aivojen dopamiinitason nousun, minkä arvellaan olevan yhteydessä skitsofreniaan.

Silti tutkijat ovat varovaisia siitä, etteivät aiheuttaisi mitään paniikkia. Lontoon Imperial College -korkeakoulun parasitologi Joanne Webster: ”Suurimmalle osalle ihmisistä alkueläimestä ei ole mitään haittaa ja tartunnan saaneilla näkyy vain pieniä käytöksen muutoksia. Mutta pienelle ihmisryhmälle toksotartunta voi aiheuttaa skitsofreniaa ja muita dopamiinitasojen vaihteluun liittyviä häiriöitä, pakkomielteisyyttä, tarkkaavaisuushäiriöitä ja mielialan vaihteluja. Rotta elää pari-kolme vuotta, mutta ihmisellä tartunta voi olla vuosikymmeniä, minkä takia ehdimme näkemään tartunnan aiheuttamat ongelmat. Näin yleistä loista ei saisi jättää huomiotta.”

Silti Daily Mail ja sen suomalaiset vastineet eivät ole julistaneet ristiretkeä kissoja vastaan eikä huumekoiria ole laitettu uudelleenkoulutukseen. Tähän ei ole tarvettakaan, sillä toksoplasmoosi gondiin tutkimus on vienyt skitsofrenian aiheuttajan tutkimusta uusiin suuntiin eli infektioiden aiheuttajien tutkimukseen.

Toksoplasmoosi gondiin tutkimus tuo esille sen, millaisessa kuopassa kannabishypoteesiin uskovat huumevirkamiehet ja poliitikot ovat eläneet viimeiset parikymmentä vuotta.

Psykooseista toipuminen ja kannabiksen käyttö

Lähde: Reuters 1.3.2012 ja Journal of Clinical Psychiatry 21.2.2012

Kannabiksen aiheuttama psykoosiriski tai skitsofreniaan sairastuminen ovat enää huumehaukkojen ylläpitämä pelote; itse asiassa kannabispsykoosihypoteesi on viimeinen huumehaukkojen perustelu huumesodan jatkamiselle kannabiksen käyttäjiä vastaan.

Tutkimus ei ole pystynyt osoittamaan kannabisriskin toteutuvan käytännössä, koska kannabiksen käytön yleistyminen 1960-luvun jälkeen länsimaissa ei ole aiheuttanut skitsofrenian yleistymistä.

Siksi tutkimuksessa onkin siirrytty tutkimaan mm. sitä, että vaikeuttaako kannabiksen käyttö potilaan toipumista sairausjaksosta. Journal of Clinical Psychiatry -tiedelehden julkaisema Hollannissa tehty tutkimus tuo esille sen, että kannabiksen käyttö psykoosien kokemisen jälkeen aiheuttaa joitakin ongelmia. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan liity mielenterveyteen, vaan sosiaaliseen elämään ja taloudelliseen selviämiseen elämässä.

Psykoosipotilaiden toipumista tutkittaessa todettiin saman osuuden eli 53%:n kannabiksen käyttäjistä sekä ei-käyttäjistä päässeen eroon psykoottisista oireistaan. Eli tämän tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö ei ole yhteydessä paranemiseen, mutta ei myöskään taudin jatkumiseen.

Kannabista käyttäneillä oli kuitenkin korkeampi riski saada tiettyjä sosiaalisia ongelmia, mikä haittasi heidän paluuta normaaliin elämään. Kannabiksen osuutta luonnehdittiin tutkimuksessa vähäiseksi verrattuna muihin tekijöihin.

Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että nämä vaikutukset vaihtelivat suuresti henkilöstä toiseen, eikä tästä voida päätellä, että kannabiksen käyttö aiheuttaisi näitä sosiaalisia ongelmia. Jotkin tutkimukseen osallistuneista olivat kannabiksen suurkuluttajia ja voi olla, että jatkuva kannabiksen käyttö estää käyttäjiä menemästä töihin tai osallistumasta sosiaaliseen elämään. Toisaalta työttömyys ja siitä johtuva varattomuus estävät osallistumisen vapaa-ajan rientoihin, mikä voi ruokita kannabiksen käyttöä. On myös mahdollista, että kyseessä on jokin kolmas, tuntematon tekijä.

Tutkijan mukaan tämäkin korostaa sitä, että psykoosien kokemisen jälkeen tulisi pidättäytyä kannabiksen käytöstä. Joka tapauksessa hypoteesi kannabiksen osuudesta psykoosien syntymiseen ja skitsofreniaan sairastumiseen on menneen talven lumia ja nykyään tutkitaan mm. kannabiksen toisen ainesosan CBD:n psykooseja lääkitseviä ominaisuuksia.

Psykoosihypoteesi oli kannabiskieltolain viimeinen oljenkorsi

World Federation Against Drugs (WFAD), kansainvälisten huumehaukkojen propagandajärjestö, on saanut omasta mielestään hyvän panoksen väittelyyn kannabispsykoosista. WFAD on huumesotateollisuuden bulvaani ja yksi sen johtajista Robert DuPont edustaa lääketeollisuutta ja on todellinen virtsatesti- ja metadonteollisuuden grand old man. Siksi WFAD:lla on paljon pelissä psykoosiväitteissään eli koko huumesodan uskottavuus.

WFAD nostaa esille Psychiatry Times -lehdessä 12.1.2012 julkaistun tutkimuskatsauksen The cannabis-psychosis link, joka ei esittele mitään uutta tutkimusta vaan artikkelissa harsitaan aikaisemmasta tutkimuksesta kokoon näyttöä kannabishypoteesille.

WFAD:n oman arvion mukaan artikkeli todistaa, että ”On vahvaa todistusaineistoa, joka kannattaa hypoteesia, että kannabiksen käyttö on riskitekijä psykoottisten oireiden ja skitsofrenian kehittymiselle”.

Artikkelissa pyritään ylittämään tutkimuksen ristiriitaiset aukot mm. väittämällä, että ”onpa arveltu, että kannabista käyttävät potilaat olisivat oma skitsofreenikkojen alalaji”. Tällaiset arvelut eivät ole sama asia kuin tieteellinen todiste.

Johtopäätöksenä artikkelissa todetaan, että ”Huolimatta kannabis-psykoosi linkin (ei enää edes hypoteesi!) todentamiseen liittyvistä epävarmuuksista pitää meidän kääntää nämä tulokset selväkieliseksi suositukseksi potilaillemme. Todistusaineisto osoittaa, että kannabis liittyy psykoosiriskin nousuun silloin, kun sitä käytetään runsaasti. On edelleen epäselvää laukaiseeko kannabis sellaisia psykooseja, joita ei muuten esiintyisi. Suurimmalle osalle ihmisistä kannabiksen käyttö ei aiheuta psykooseja, mikä osoittaa siihen suuntaan, että riskin kasvaminen liittyy muihin altistaviin tekijöihin (perimä, käytön runsaus tai käytön aloitusikä).”

”Kannabis näyttää vaikuttavan negatiivisesti skitsofrenian kehitykseen. Vaikka meta-analyysit osoittavat kannabista käyttävillä potilailla olevan parempi henkinen suoritustaso, tämä voi heijastaa sitä, että kannabista käyttävät potilaat ovat muita älykkäämpi potilasjoukko. Lisäksi kannabista käyttävät potilaat, jotka lopettavat käytön, saavat oireensa paremmin hoidettua ja heidän älyllinen suorituskykynsä on parempi (kuin niillä, jotka eivät käytä kannabista).”

Artikkelin laatineet ovat jo hylänneet termin ”hypoteesi”, mutta yrittävät epätoivolla jatkaa reefer madness -ajatusta käyttämällä termiä ”linkki”. Teorian ja hypoteesin lisäksi ”linkillä” ei oikein ole sijaa tieteellisen tutkimuksen terminologiassa, koska hypoteesi merkitsee oletusta tai otaksumaa, jolla kuitenkin on jotakin tutkimuksellista näyttöä.

Tätä ei voi pitää tukena kannabispsykoosihypoteesille, mutta se ei WFAD:n uskovaisia horjuta, vaikka sen uutisessakin vaihdetaan hypoteesi linkiksi: ”Tutkijoiden yrittäessä selventää kannabiksen ja psykoosin suhdetta, meidän pitää ottaa tämä kannabiksen ja psykoosin linkki vakavasti”.

Lähde: Psychiatric Times 12.1.2012

Huumesota on lääketeollisuuden Troijan Hevonen

Kannabiksen käytön yleistyminen länsimaissa ei ole aiheuttanut psykoosi- eikä skitsofrenia-epidemiaa. Vuonna 2009 julkaistussa laajassa tutkimuksessa skitsofrenian esiintymisestä Britanniassa havaittiin, ettei vuosina 1996 - 2005 havaittu skitsofrenian eikä psykoosien lisääntyneen.

Psykoosilinkki on WFAD:n ja Robert DuPontin edustamien lääke- ja huumesotateollisuuden Troijan hevonen hallita mm. psyykenlääkemarkkinoita, mikä on aiheuttanut vuosikymmeniä kestäneen potilaiden edun hylkäämisen, aiheuttanut vääriä priorisointeja ihmisten hoitamisessa ja pitää yllä kymmeniä miljoonia kannabiksen käyttäjiä kriminalisoivan ja leimaavan virkakoneiston uskottavuutta.

Psychiatry Times -lehden artikkelin laatija Tony P. George ilmoittaa saaneensa tukea Abbott, Novartis, Pfizer, Sepracor Astra Zeneca ja Eli Lilly -lääkeyhtiöiltä, jotka kaikki ovat myös suuria psyykenlääkevalmistajia.

Kannabiskieltolaki on aiheuttanut kautta maailman laillisten psyykenlääkkeiden yhä lisääntyvää käyttöä päihdetarkoituksissa, mitä kutsutaan farmageddoniksi yhä useampien ihmisten kuollessa niihin.

Suomessakin ollaan alettu huolestumaan psyykenlääkityksen vaikutuksista huumeongelmiimme. Kannabispsykoosihysteriaa levittänyt YLE uutisoi 19.3. tästä siteeraten päihdetutkija Mikko Salasuota: ”Innottomuuteen käydä keskustelua vaikuttaa varmasti osaltaan se, että lääketeollisuudella on valtavat intressit näissä lääkkeissä.”

Psykoosihypoteesi on lääkeyhtiöiden, niiden korruptoimien tiedotusvälineiden, päihdeteollisuuden, huumesotateollisuuden ja ns. huumeiden vastaisten organisaatioiden viimeinen keppihevonen kannabiksen kieltolain jatkamiseksi. Syynä tähän on mm. kannabiksen ylivoimaisuus ja halpuus lääkkeenä, kunhan sen tuotanto saadaan vapaaksi.

Lääketehtaat ja huumeiden vastaiset organisaatiot ovat syyllisiä lääkeriippuvuuteen ja suurimpaan osaan huumekuolemista. Tähän ne ovat päässeet väärentämällä ja liioittelemalla tutkimustietoa, jolla on saatu kannabis pidettyä vuosikymmeniä laittomana ja tuhottu miljoonien ihmisten elämä.


Koe vuodelta 2008, jossa havainnollistetaan kannabiksen aiheuttamia psykoosin kaltaisia oireita. Pelkkä THC aiheuttaa ahdistusta, paranoidisia ajatuksia ja muita psykoosin kaltaisiksi oireiksi kutsuttuja vaikutuksia. Tämä ei ole sama asia kuin psykoosi, koska nämä oireet katoavat THC:n vaikutuksen loputtua. Luonnon kasvissa on myös muita aineita, kuten CBD:tä, joka kumoaa THC:n negatiivisia vaikutuksia. Siksi kannabista pitääkin nauttia sen luonnollisessa muodossa.

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.