Kannabiksen käyttö ei ainakaan masenna!

Kannabiksen käyttö ei aiheuta masennusta eikä itsemurhia selviää tuoreesta tutkimuksesta, jossa analysoitiin uudestaan 1980-luvulla kerättyä aineistoa ruotsalaisista asevelvollisista. Muiden muuttujien vakioimisen jälkeen näyttää jopa siltä, että kannabista runsaiten käyttäneet kärsivät kaikista vähiten masennuksesta!

HappycannabisAvaintermi näissä tutkimuksissa on ”muiden muuttujien vakioiminen”. Muiden muuttujien vaikutusta masennukseen selvitetään taulukossa 4, mistä selviää ”häiriintyneen lapsuuden aikaisen käytöksen” olevan merkittävin selittäjä myöhemmälle masennukselle.

Toiseksi tulee yli 20 tupakan polttaminen päivässä, mikä ei nouse tutkimuksen johtopäätelmissä lainkaan esille.

1980-luvulla lapsuuden aikainen trauma ei ollut mukana tutkittavien muuttujien luettelossa. Sen sijaan käytettiin muuttujaa ”häiriintynyt käytös lapsena”, mikä voi merkitä melkein mitä tahansa, kyseessähän oli vuosina 1969 - 1970 45087 Ruotsin armeijan kutsunnoissa tutkittua nuorta miestä.

Ruotsalainen alokastutkimus kieltolain skitsoväitteiden takana

Samat tutkimuksen taustalla olevat tendenssimäisyydet jatkuvat kuin aikoinaan 1960 - 1970-lukujen vaihteessa alokkaiden tietoja kerätessä ja 1980-luvulla skitsofreniatutkimusta tehtäessä.

Tämä on se ruotsalainen tutkimus, johon kaikki kannabispolitiikassa esitetyt väitteet kannabiksen ja skitsofrenian yhteydestä perustuvat. Yksi alkuperäisen tutkimuksen tekijöistä, Peter Allebeck, on mukana myös tässä uudessa tutkimuksessa.

Tästä aineistosta tehdyssä tutkimuksessa löydettiin vuonna 1987 tilastollinen yhteys kannabiksen käytön ja skitsofrenian välillä, mitä on kailotettu kaikessa kannabiksen vastaisessa propagandassa siitä saakka. Propagoijat ovat siitä saakka sivuuttaneet sen tosiseikan, että kyseessä on tilastollinen yhteys eikä syy-seuraus suhde.

Uudessa tutkimuksessa analysoidaan aineistoa jälleen kerran siltä osin, saadaanko skitsofreniahypoteesille lisätodistetta. Tätä hypoteesia painotetaan itse tekstissä pariinkin otteeseen toteamalla, että "koko ajan löytyy lisätodisteita siitä, että kannabiksen käytöllä ja psykooseilla on yhteys".

Taulukossa 3 on tulokset skitsofrenia-analyysista ja se osoittaa runsaasti kannabista käyttäneiden keskuudessa olevan 7,5 kertaa enemmän skitsotyyppisiä diagnooseja verrattuna ei-käyttäjiin. Tutkijat kirjoittavat löytäneensä "vahvan yhteyden kannabiksen käytön ja skitsotyyppisen häiriötilan välillä, mikä säilyi muiden muuttujien vakioimisen jälkeen”.

Tapausten pieni lukumäärä, 7 kappaletta, ei kuitenkaan oikeuttaisi tekemään kovin vahvoja johtopäätöksiä, koska absoluuttisina lukuina skitsotyyppisiä diagnooseja oli eniten (45 kappaletta) ryhmässä, joka ei ollut koskaan käyttänyt kannabista. Kun tämä uusi analyysi kumoaa myös väitteen kannabiksen käytön ja manian yhteydestä, vaaditaan siinä yhteydessä lisätutkimusta vedoten tapausten pieneen lukumäärään.

Eli kannabiksen käytön kieltäminen ei selvästikään suojele ihmistä skitsofrenialta edes tämän analyysin perusteella. Mutta sitähän Allebeck ei kerro tässäkään tutkimuksessa.

Tässä uudessa analyysissa ei pystytä korjaamaan aineistoon aikoinaan jääneitä puutteita; lapsuusajan traumojen vaikutus sivuutetaan kokonaan. Siksi tämä uusi analyysikaan ei kerro syy-seuraussuhteista, eikä aiheesta 1980-luvun jälkeen tehdyt tutkimukset ole päässeet tätä jaarittelua pitemmälle, vaikka niissä on välillä jopa läpinäkyvän tarkoitushakuisesti haettu tätä syy-seuraussuhdetta.

Bejerotin haamu kieltolain tukena

1980-luvun skitsofreniatutkimusta tulkitessa on tärkeää muistaa sen olleen osa 1980-luvun reaganilaista huumesodan kiihdyttämistä nykyiseen mittakaavaansa. Nixonin julistamassa huumesodassa hoito ja rangaistukset olivat vielä jossakin tasapainossa, mutta Ronald Reagan militarisoi huumepolitiikan vuoden 1988 huumesopimuksella, minkä tueksi tarvittiin tarkoitushakuista tutkimustietoa. Mm. ruotsalainen Nils Bejerot toimi Reaganin huumesodan propagandistina ja Allebeck on hänen oppilaitaan.

Vaikka nyt julkaistu tutkimus on otsikkoaan myöten masennukseen keskittyvä tutkimus, alkaa se lauseella: "While there is increasing evidence on the association between cannabis use and psychotic outcomes”, mikä on selvää liioittelua sekä ko. aineiston että myöhemmän tutkimuksen valossa. Ihmeellistä, etteivät tiedotusvälineet tarttuneet tähän tutkimukseen, vaikka siinä oli tämä skitsotäky!

ruotsalainen alokasjoukko on huumesodan parhaiten menestynyt armeija

Aina julkaisemisestaan saakka ko. aineistoa ja siitä vedettyjä johtopäätöksiä on käytetty huumesodan jatkamisen perusteluna. Tuo ruotsalainen alokasjoukko on huumesodan parhaiten menestynyt armeija.

Tutkimuksessa kerrotaan, että psykoosidiagnoosit on koottu armeijan jälkeisinä vuosina laitoshoitoon otettujen potilaskertomuksista 35 vuoden seuranta-aikana. Tämä ajanjakso 1980-luvulta nykypäiviin kattaa ”psykiatrisen vallankumouksen” eli uusien lääkitystä vaativien diagnoosien voimakkaan kasvun ja sitä seuranneen psyykenlääkkeiden käytön kasvun niin, että käyttäjien määrät lasketaan Suomessakin sadoissa tuhansissa. Psyykenlääkkeiden käytön kasvun ja mielenterveysongelmien kasvun välillä on siten vahva, kaupallinen yhteys.

Muista tutkimuksista on tullut esille se, että skitsofrenian esiintyminen ei ole lisääntynyt kannabiksen käytön yleistymisen myötä 1960-luvun jälkeen ja toisaalta lapsuusajan traumaattiset kokemukset aiheuttavat sekä mielenterveysongelmia että päihdeongelmia. Näin tämä kannabiksen käytön ja ”skitsotyyppisen oireilun” välinen syy-seuraussuhde on edelleen täysin auki.

Lähde: BMC Psychiatry 2012, 12:112 ja tutkimuslyhennelmä

Comments  

 
+1 #9 Turhanirvanaswami 2013-02-20 00:34
Asiaan liittyen Hesarin suosimaa linjaa asiasta ja kommenttini siihen:

" Kannabiksen haittavaikutust en takia hakeudutaan hoitoon yleensä harvoin, eikä tästä ole olemassa tilastoja. Siinä vaiheessa, kun selvitetään mitä päihteitä psyykeoireinen potilas on käyttänyt, on kannabis laittomista aineista yleisin alle 20-vuotiaiden ongelmien taustalla "

http://yle.fi/uutiset/marisatka_on_jopa_kymmenen_kertaa_vahvempi_nyt_kuin_keski-ikaisten_nuoruudessa/6502015

Tässä on oletus siitä, että syy seuraussuhde kannabiksen käytön ja psyykkisten ongelmien välillä kulkee kannabiksen käytöstä psyykkisiin ongelmiin eikä päinvastoin.

Kuitenkin myös varhain aloitetun ja runsaan tupakoinnin on todettu liittyvän kaikkiin mahdollisiin psyykkisiin ongelmiin sekä myös altistumiseen liikenneonnetto muuksille. Jälkimmäisessä ei ole kyse siitä että tupakoitsijat olisivat tupakoineet ratissa ja ajaneet yhdellä kädellä.
Sensijaan tupakoitsijat olivat paljon vähemmän ei tupakoitsijoita taipuvaisempia käyttämään turvavöitä. Selvittämättä on jäänyt mikä neurokemialline n tai geneettinen yhteys turvavyön käytön ja tupakoinnin välillä on.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350683800055

Linkki pidempään Facebook juttuuni asiasta https://www.facebook.com/events/490157084363973/
Quote
 
 
-14 #8 häh 2013-02-06 16:08
Quoting Putte:
Quoting mera:
Itselläni kannabis levitti masennusta ja stressiä ja sisko sai myös apua mielenterveyson gelmiin.

Yksittäisen henkilön oma kokemus tai yleensäkin liian pieni otanta ei voi olla perusteena argumentille. Tästä seuraa että johtopäätös kannabiksen masennusta lievittävään vaikutukseen yleisesti ottaen on oltava väärä.

Nyt on niin sekavaa logiikkaa, ettei mitään määrää. Eli jos henkilöllä on mistä tahansa omakohtaista kokemusta, niin tämän kokemuksen tuottama käsitys on oltava väärä?
Quote
 
 
+11 #7 Putte 2013-02-06 15:46
Quoting mera:
Itselläni kannabis levitti masennusta ja stressiä ja sisko sai myös apua mielenterveyson gelmiin.

Yksittäisen henkilön oma kokemus tai yleensäkin liian pieni otanta ei voi olla perusteena argumentille. Tästä seuraa että johtopäätös kannabiksen masennusta lievittävään vaikutukseen yleisesti ottaen on oltava väärä.
Quote
 
 
+10 #6 Putte 2013-02-06 15:25
Quoting näkijä:
itsellä ainakin lieventää masennusta huomattavasti olen voinut jättää kaikki lääkkeet pois. olen myös korvannut alkoholin kokonaan tällä paremmalla vaihtoehdolla.

Onko masennus alkanut ennen kannabiksen käytön aloittamista vai sen jälkeen? Voidaanko kannabiksen vaikutus masennuksen syntyyn sulkea pois? Kannabiksen vaikutuksen aikana ilmeisesti masennus vähentyy, mutta varsinaisen masennuksen aiheuttaja ns. normaalissa tilassa saattaa siis itseasiassa olla kannabiksen aiheuttamaa.
Quote
 
 
+4 #5 Putte 2013-02-06 15:14
Quoting minävaan:
Mutta siis terveelle ihmiselle se ei tuo masennusta, mutta jo valmiiksi masentuneen ei kannata ruveta polttelemaan

Mihin tietoon perustat tämän väitteen?
Quote
 
 
+10 #4 Putte 2013-02-06 11:49
Aika vahva väite otsikossa, ottaen huomioon että asiasta ei todellakaan ole konsensusta, mutta vaaka kallistuu nykytiedon mukaan juuri päinvastaiseen suuntaan.
Tutkimuksessa todetaan että 18-20 vuotiailla ei todettu suurentunutta riskiä sairastua masennukseen. Tässä ei ole siis huomioitu sitä että nykytiedon mukaan kannabiksen käyttäjillä on suurentunut riski sairastua myöhäisemmällä iällä masennukseen. Se että vielä n. 20 vuotias ei vielä ole sairastunut, antaa väärän kuvan asiasta.

Uudemmissa ja laajemmissa tutkimuksissa pitkäaikainen käyttö on antanut viitteitä lisääntyneeseen kannabiksen aiheuttamaan masennukseen. Esim. American journal of epidemiologyn julkaisema tutkimus, mihin kerättiiin tietoa 17:sta maasta ja tämä sisälsi yli 85000 henkilöä.

tässä artikkelissa mainitussa tutkimuksessa todetaan että masennusdiagnoo sin saaneista huomioitiin tutkimuksessa vain sairaalahoitoa vaativat. Lievemmät masennukset sivuutettiin. Tämä jos mikä kuulostaa perin kummaliselta ja vie pohjaa pois tutkimukselta ja sen johtopäätöksilt ä masennuksen suhteen.
Quote
 
 
-11 #3 näkijä 2013-01-08 20:05
itsellä ainakin lieventää masennusta huomattavasti olen voinut jättää kaikki lääkkeet pois. olen myös korvannut alkoholin kokonaan tällä paremmalla vaihtoehdolla.
Quote
 
 
-3 #2 mera 2012-09-18 08:19
Itselläni kannabis levitti masennusta ja stressiä ja sisko sai myös apua mielenterveyson gelmiin.
Quote
 
 
-13 #1 minävaan 2012-09-04 15:36
Itselläni ainakin kannabiksen käyttö lisäsi masennusta. Mutta siis terveelle ihmiselle se ei tuo masennusta, mutta jo valmiiksi masentuneen ei kannata ruveta polttelemaan
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.