Tupakka, kannabisriippuvuus ja huumepolitiikan suojeluvedätys

Harvempi kannabisriippuvuuden takia hoitoon hakeutunut luopuu kannabiksesta kokonaan, eikä syitä korkealle retkahtamisprosentille ole tunnettu. Tuoreen tutkimuksen mukaan tupakoivat kannabiksen käyttäjät retkahtavat ei-tupakoivia useammin.

10000044Tutkimukseen koottiin 51 vakituisen kannabiksenpolttajan ryhmä, jonka jäsenet polttivat keskimäärin 10 jointtia päivässä. Ryhmässä oli 15 henkilöä, jotka polttivat kannabista ja tupakkaa. Tämän ryhmän piti pidättäytyä kannabiksen käytöstä siten, että osa tupakoijista ei saanut tupakoida tutkimuksen aikana mutta osa sai.

49% ryhmästä lankesi heti ensimmäisenä päivänä, jolloin kannabista oli taas saatavilla. Niistä tupakoivista, jotka olivat saaneet tupakoida kannabisvieroituksen aikana, retkahti 75%.

Ne kannabiksen käyttäjät, jotka polttavat myös tupakkaa, retkahtavat helpommin kuin ei-tupakoivat. Äskettäinen tupakoimisen lopetus ei vaikuttanut tähän. Tämän tutkimuksen perusteella samanaikainen tupakointi lisää niin merkittävästi retkahdusriskiä kannabiksen käytön lopettamisessa, että tällä on kliinistä merkitystä.

Toisen vasta julkaistun tutkimuksen mukaan suun kautta nautittava THC (Dronabinol) lievittää kannabiksen polttamisesta eroon haluavien vieroitusoireita, eikä sillä ole todettu olevan haitallisia sivuvaikutuksia edes henkiselle suorituskyvylle.

Tutkimukseen värvättiin 13 koehenkilöä, jotka polttivat päivittäin kannabista. He olivat viisi päivää polttamatta ja tänä aikana heille annettiin plaseboa, 30 mg:n, 60 mg:n tai 120:n mg:n annoksia THC:tä. Viidentenä päivänä jokainen sai viisi henkäystä kannabista, minkä jälkeen koehenkilöt tutkittiin. Yhdeksän pössöttelypäivän jälkeen koe toistettiin.

Tämän tutkimuksen mukaan Dronabinolia voidaan käyttää kannabisvieroituksessa jopa 120 mg:n päivittäisannoksia. Tarvittaisiin lisää tutkimuksia, joissa kokeiltaisiin vielä laajempia annosteluvaihtoehtoja.

Korruptio aiheuttaa sensuuria

Miksi tällaiset tutkimustulokset eivät päädy lööppeihin? Uuden huumepoliittisen toimijan EHYT ry:n 13.9. järjestämä Kannabisakatemia nosti jälleen esille niitä rakenteita, jotka pitävät kannabiksen laittomana, mutta tupakan laillisena kaikesta tutkimustiedosta huolimatta.

Sosialidemokraattisen puolueen pää-äänenkannattaja Demari jyräsi kaiken liberalisoinnin heti seuraavan aamun pääkirjoituksessaan, missä lehti toistaa puolueen linjaa ”ei enää lisätä haittoja”.

Demarin mukaan ”päihteiden kokonaiskulutus ei saa kasvaa”. Perusteluna tälle kannalle heitetään paternalistien toiveajatus heistä itsestä turvallisuuden takuumiehinä: ”Poliittiset päättäjät eivät voi tarkastella kannabiksen käyttöä vain itselleen vapauksia vaativien yksilöiden kannalta, vaan koko yhteiskunnan näkökulmasta.”

Selitys Demarin tekopyhälle kannalle löytyy mm. seuraavista kahdesta uutisesta:

LehtinenlasseLasse Lehtinen, merkittävä sosialidemokraattinen vaikuttaja ja ”presidentintekijä”, on esimerkki lukuisista suomalaisista politiikan ydinhenkilöistä, jotka ovat vuosikymmeniä lobanneet Amer-tupakan ja Philip Morrisin etuja. Tämä tuli julki lakimiesryhmän tehtyä hänestä tutkimuspyynnön poliisille. Erkki Aurejärven tutkimus Lehtisen toiminnasta on tärkeä dokumentti tupakkalobbarin työstä.

Kuopion yliopiston kansanterveystieteen professori Jukka T. Salosen tuomio tupakkayhtiön lahjusten ottamisesta vuonna 2009 kertoo tämän tupakkayhtiöiden harjoittaman korruption laajuudesta ja kattavuudesta Suomessa.

Kun nuoriso sitten uutisten mukaan vähentää tupakointiaan ja lisää kannabiksen käyttöään, ovatkin paniikin ainekset kasassa. Paniikin valtakunnan päihdetyöeliitti hoitaa perinteiseen tyyliin järjestämällä seminaarin, jonka nimeksi tuli tällä kertaa Kannabisakatemia.

Jos alkoholi keksittäisiin nyt

Huumepolitiikalle ominaisen paternalismin tunnistaa Demarin pääkirjoituksen esittelemässä kontrollipuheessa: sinulla on ongelma ja siksi sinä tarvitset minua, poliitikkoa.

EHYT sortuu myös tähän valistajien helmasyntiin: ”... jos alkoholi tuotaisiin markkinoille vasta nyt, se kiellettäisiin välittömästi”, laukoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja virka-asemansa edellyttämällä tyylillä.

Tämä fraasi on yksi kontrollipuheen kulmakiviä kannabiksen kieltämisen selittelyissä. Fraasin varsinainen tarkoitus on pönkittää kontrollipuhujan mielikuvaa omasta arvovallastaan. Todellisuudessa alkoholi- ja tupakkaverot ovat pääpuolueiden rahoituksen peruspilari, päihdeyhtiöiden lobbareilla on keskeinen asema suomalaisessa politiikassa ja valistajille jaetaan resursseja uhkapeliyhtiö RAY:n harkinnan mukaan. Kaikkien näiden toimijoiden yhteinen etu on se, että suuri yleisö päivittelee kannabiksen vaaroja ja uskoo siihen, että kannabis kiellettiin niiden takia.

Demarien fraasi haittojen lisäämisestä on saanut jo ironian sädekehää, koska sen lanseeraamisen jälkeen valtiovalta alensi alkoholiveroja vuonna 2004 niin, että päihdehaitat ovat lähinnä räjähtäneet käsiin eivätkä pelkästään lisääntyneet.

Kontrollipuhe on alistava puhetyyli, jolla kannabiksen käyttäjät epäinhimillistetään ja marginalisoidaan yhdeksi ryhmäksi. Kontrollipuheen kohde on nuoriso, vaikka kaikenikäiset ihmiset käyttävät kannabista. Huumepolitiikka on halpa tapa sivuuttaa oleellisemmat yhteiskunnalliset epäkohdat, kuten nuorisotyöttömyys ja nuorten mielenterveyspalvelut. Oma asunto ja oikea palkkatyö ovat merkittävämpi elämää selkeyttävä tekijä kuin valistajien tyrkyttämä tyttöystävä tai raamattu -linja.

Lobbareiden, poliitikkojen ja valistajien ajama politiikka on lisännyt sekä huume- että kannabishaittoja. Huumepolitiikka voi verrata järjestäytyneen rikollisuuden harjoittamaan suojeluvedätykseen: maksa suojelusta tai sinulta menee polvet. Yhtäläisyytenä on myös se, että laillinen suojeluvedätys aiheuttaa enemmän haittaa ja ongelmia kuin se, miltä meitä yritetään suojella.

Taloudellisten kytkösten takia nämäkään tutkimukset eivät tule Suomessa nousemaan lööppeihin. Jos kannabis löydettäisiin nyt ilman historian ja lobbareiden painolastia, ylistettäisiin sitä vähintään yhden Nobelin arvoisena siunauksena ihmiskunnalle. Kannabis on ollut ihmiskunnan käytössä tuhansia vuosia ja kauemmin kuin alkoholi. Kannabis on nyt laitonta, koska politiikka on korruptoitunut.

Lähde: Biological Psychiatry 31.8.2012 ja Drug and Alcohol Dependence 22.8.2012

Comments  

 
+5 #1 weetabix 2012-09-27 11:20
tässä työttömien turvelemassa maassa ei ole varaa uusille nautintoaineill e, koska herroilla käy niin kovasti kateeksi kun eivät itse jouda pössytteleen :)
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.