Kannabiksen vaaroja liikenteessä yliarvioitu

EU:n rahoittama laaja DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) -tutkimus selvitti alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden aiheuttamaa liikenneonnettomuusriskiä. Tutkimusaineisto osoittaa kannabiksen aiheuttavan näistä aineista pienimmän onnettomuusriskin: vaara oli samaa luokkaa kuin liikenteessä sallitun alle 0,5 promillen veren alkoholipitoisuuden aiheuttama onnettumuusriski.

Tac Drug Driving WTulokset perustuvat 13 Euroopan maassa poliisin liikennevalvonnan ohessa tehtyihin tienvarsitutkimuksiin ja liikenneonnettomuuksissa kuolleilta ja loukkaantuneilta otettuihin veri- ja sylkinäytteisiin.

Tutkimuksen mukaan kannabispäihtymys ei lisännyt onnettomuusriskiä merkittävästi. Sen sijaan onnettomuusriski oli suurentunut huomattavasti 0,8 promillen alkoholipitoisuuksista alkaen sekä eri lääkeaineiden ja lääke- ja huumausaineiden sekakäytön yhteydessä. Myös amfetamiinin käyttö lisäsi onnettomuusriskiä huomattavasti.

Tutkijat selittävät kannabiksen aiheuttamaa pientä onnettomuusriskiä sillä, että verrattuna muihin psykoaktiivisiin aineisiin kannabiksen käyttö voidaan todentaa verinäytteistä jopa kaksi viikkoa kannabiksen käytön jälkeen. Näin ollen kannabiksen aineenvaihduntatuotteiden löytyminen kuljettajilta ei liittyisi välttämättä huumausaineen välittömään ajoa edeltävään käyttöön. Tutkijoilta jää kuitenkin huomaamatta, että sama ilmiö pitäisi näkyä onnettomuuksissa kuolleiden ja vammautuneiden näytteissä päinvastaisena ilmiönä, eli vakaviin onnettomuuksiin osallisten kuskien näytteistä pitäisi löytyä kannabista suhteessa enemmän kuin muita päihteitä sen pitkän todentamisajan takia. Näin ei kuitenkaan ole.
 
DRUID-tutkimuksen perusteella alkoholi on kaikkialla Euroopassa sekä yleisin että vaarallisin liikenneturvallisuutta vaarantava psykoaktiivinen aine. Tutkijat kirjoittavat, ettei liikennevalvonnassa ole onnettomuuksien ehkäisyn kannalta perusteltua siirtää resursseja alkoholivalvonnasta huumausainevalvontaan. Suomen nykyinen rattijuopumusraja on alkoholin osalta DRUID-tulosten valossa hyvin perusteltu, koska onnettomuusriski lisääntyi selvästi vasta 0,5 promillen alkoholipitoisuuden ylittyessä. Samalla tieteellisellä logiikalla positiivisen kannabisnäytteen antamisesta liikenteessä ei tulisi rangaista.

Joissakin maissa, kuten Suomessa, on kuitenkin käytössä kannabikselle niin sanottu analyyttinen raja-arvo, eli nollatoleranssi. Toisin sanoen kannabiksen havaitseminen kuljettajan verinäytteessä merkitsee automaattisesti rattijuopumustuomiota. Lääkeaineiden osalta tilanne on toinen, vaikka niiden aiheuttama onnettomuusriski on tutkimuksen mukaan moninkertainen verrattuna kannabikseen. Nykyinen nollatoleranssipolitiikka onkin vain moraalinen signaali, jonka mukaan ulkopuolisten hengen saa vaarantaa, kunhan se tehdään lääke- ja alkoholiyhtiöiden tuotteiden aiheuttamassa tokkurassa.

Turun seudun kannabisyhdistys kehottaa välttämään psykoaktiivisten aineiden käyttöä liikenteessä.

Lähde: Psykoaktiiviset aineet ja onnettomuusriski tieliikenteessä

Lue myös:

Kannabiksen käyttö vähentää liikenneonnettomuuksia? 8.4.2012

Laillinen lääkekannabis vähensi liikennekuolemia, 7.1.2012

Ruotsin teillä muhii huumepommi, 27.7.2011

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.