Tutkimus: Miksi kannabis halutaan laillistaa?

Lähde: The National Bureau of Economic Reseach, 2/2011

Australian taloustieteellinen tutkimusvirasto (National Bureau of Economic Reseach) julkaisi pari kuukautta sitten suomalaistenkin kannabisaktivistien kannalta mielenkiintoisen ja mediassa olemattomalle huomiolle jääneen tutkimuksen ”Why do some people want to legalize cannabis use?”

GlobalKeskustelu nykyisen kannabispolitiikan mielekkyydestä on noussut takaisin julkiseen poliittisen keskusteluun lukuisissa maissa. Silti nykyisen ja vaihtoehtoisten kannabispolitiikan muotojen kustannuksia ja hyötyjä arvioineita tutkimuksia ei juuri ole olemassa. Kannabis- ja muun huumepolitiikan muodostumiseen ovat vaikuttaneet lähinnä moralistiset ja tunneperäiset näkemykset. Australialaistutkijoiden mukaan kannabislakien saattaminen paremmin muuttuvaa kansalaismielipidettä vastaavaksi edellyttää kannabiksen laillistamiseen kohdistuvien asenteiden takana olevien syiden ja näkemysten tutkimista ja ymmärtämistä. Tämä on ensimmäinen edellytys matkalla kohti parempaa kannabispolitiikkaa.

Australialaistutkimus on ehkä ainoa empiirinen tutkimus, joka on selvittänyt kannabiksen laillistamista kannattavien ihmisten mielipiteen muodostumista. Suomessa Tampereen yliopiston tutkija Taru Kekoni tutki vuonna 2007 julkaistussa väitöskirjassaan Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen kannabisaktivistien huumepoliittista näkökulmaa, mutta Kekoni käytti aineistonaan kannabisaktivistien haastatteluja. Australialaistutkimuksessa aineistona käytettiin Australian kansallisten kotitalouskyselyjen tuloksia vuosilta 1993-2007. Aineistosta käy ilmi paitsi henkilöiden kannabiksenkäyttöhistoria myös heidän kannabiksen käyttöön liittyvät poliittiset näkemykset.

Uuden tutkimuksen mukaan mielipiteen muodostuksen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi osoittautuivat kannabiksen käyttöön liitettyjen hyötyjen ja haittojen välinen suhde, tutkimushenkilöiden oma kannabiksen käyttöhistoria sekä kannabiksen käytön laajuus tutkimushenkilöiden ystäväpiirissä.

HehEi liene yllätys, että tuloksien mukaan lähes kaikki nykyiset kannabiksen käyttäjät kannattivat laillistamista. Myös aikaisempi vuosiakin sitten päättynyt kannabiksen käyttö oli selvässä yhteydessä laillistamisen kannattamiseen. Lisäksi tutkijat havaitsivat laillistamisen kannatuksen olevan sitä yleisempää mitä pidempään tutkimushenkilöt olivat kannabista käyttäneet. Toisaalta laillistamisen kannatus näytti hieman vähenevän sitä mukaa mitä useampi vuosi kannabiksen viimeisimmästä käytöstä oli kulunut.

Tutkijoiden mukaan ilmiö selittyy sillä, että mitä enemmän henkilöllä on kannabiksesta kokemusta, sitä paremmin hän kykenee arvioimaan sen käyttöön liittyvien hyötyjen ja haittojen suhdetta. Kannabiksen käytön lopettaneiden ihmisten laillistamista puoltavat asenteet eivät myöskään selity nykyisten käyttäjien henkilökohtaisen laillistamiseen liittyvän hyödyn tavoittelulla, vaan osoittavat kannabiksen hyötyjen olevan keskimäärin sen haittoja suuremmat. Tutkijat kirjoittavat: ”Se tosiasia, että alkoholin ja tupakan käyttö on kannabiksen käyttöä vaarallisempaa, selittää, miksi kannabiksen nykyiset ja entiset käyttäjät ovat taipuvaisia kannattamaan laillistamista”.

Entisten käyttäjien laillistamista puoltavat näkemykset eivät ole itsestään selviä. Esimerkiksi entiset tupakoijat ovat yleensä kiihkeämpiä tupakan vastustajia kuin ihmiset, jotka eivät ole koskaan itse polttaneet. Tällainen reaktio on normaali silloin, kun ihminen katuu aikaisempaa käyttäytymistään ja käyttäytymisen seurauksia. Kannabiksen kohdalla entiset käyttäjät kuitenkin kannattavat laillistamista enemmän kuin ihmiset, jotka eivät ole sitä koskaan käyttäneet. Juuri tämä näyttäisi selittävän muuttumassa olevaa kannabikselle myönteisempää kansalaismielipidettä ja poliittista ilmapiiriä: kannabiksesta jotain tietävät haluavat laillistaa sen. Suomessakin kannabiksen käyttöön sallivasti suhtautuvia on jatkuvasti enemmän kuin kannabiksen varsinaisia aktiivikäyttäjiä.

 


Turussa marssitaan lauantaina 21.5. kannabiksen puolesta ja Helsingissä järjestetään vapunpäivänä 1.5. Radikaalimarssi-niminen tapahtuma.

 

Comments  

 
+7 #1 Hansi Harjunharja 2011-04-29 00:20
Tämä onkin hyvä ja tärkeä tutkimus. Tässä nähdään, millä tavallla suhde laillistamiseen kehittyy. Valistuksesta se näyttää kovasti olevan kiinni. Mielestäni katukuvassa ei ole paha näkyä välillä noita hamppumiehiä jakamassa informaatiota ihmisille. Sehän on täysin luvallista. Pieniä A5-flaikkuja saa alle satasella monta tuhatta, kun oikean painajan valitsee. Jollen olisi jo ihan kaikessa mukana, olisin tässäkin . tai ehkä olen tässäkin pian mukana, saa nähdä.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.