Kannabista mielenterveysongelmiin?

Lähde: Clear 21.5.2011

Median varoitellessa toistuvasti kannabiksen käytön vaaroista varsinkin niiden osalta, joilla on jokin mielenterveydellinen ongelma, jatkavat lukuisat mielenterveyspotilaat kannabiksen käyttöään rentoutuakseen sekä osana itselääkintää. Huolimatta kannabiksen saamasta negatiivisesta julkisuudesta mediassa on maailman tiedeyhteisö ja lääketeollisuus alkanut tosissaan kehittämään lääkkeitä kannabiksen sisältämien kemikaalien eli kannabinoidien pohjalta.

BenzoHyvän mielenterveyden merkitys on jatkuvasti kasvanut suuren yleisön keskuudessa, mikä heijastuu nykyaikaisten antidepressanttien eli mielialalääkkeiden ja erityisesti serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeet) kulutuksen kasvuna. Serotoniinin aineenvaihduntaan vaikuttavien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt jatkuvasti niiden markkinoille tulon jälkeen. Näiden aineiden käytön kasvua on yritetty selittää monella tavalla, kuten BBC:n julkaisemassa raportissa, joka piti talouslamaa käytön lisääntymisen syynä.

British Medical Journal -lehdessä julkaistussa artikkelissa tuotiin esille se, että monet näitä lääkkeitä käyttävistä tekevät niin osana aikaisemmin todetun mielenterveysongelman hoito-ohjelmaa. Artikkelin tekijät väittävät, että lääkkeiden käytön kasvu heijastaa lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöjen muutosta, eikä mielenterveysongelmien kasvua.

Näitä psyykenlääkkeitä suositellaan yhä useammin sellaisiin vaivoihin, joihin niitä ei alunperin tarkoitettu, kuten tupakoinnin lopettamiseen, anoreksiaan, ahdistukseen, persoonallisuushäiriöihin, post-traumaattisiin stressioireisiin ja hormonaalisiin häiriöihin.

Huolimatta siitä, onko tunne-elämän ongelmat, kuten masennus, todellisuudessa lisääntyneet, on selvää, että mielenterveysongelmilla on huomattava vaikutus yhteiskuntaan. Hyväntekeväisyysjärjestö Mind raportoi, että joka neljäs britti kärsii mielenterveysongelmista. Joka kuudes britti kärsii masennuksesta ja mielenterveysongelmien taloudellisen vaikutuksen arvioidaan olevan 26 miljardia puntaa vuodessa.

Mielialalääkkeiden ja erilaisten bentsodiatsepiinien määrääminen tulee hyvin kalliiksi veronmaksajille. Lisäksi näiden aineiden vaikutuksista käydään jatkuvaa keskustelua. Tuoreen meta-analyysin mukaan lievissä masennuksissa nämä aineet ovat vain vähän tehokkaampia kuin placebo.

Voisiko kannabis tai yksittäiset kannabinoidit olla tehokkaampia vaihtoehtoja?


Readingin yliopiston neurotutkijat ovat selvittäneet kannabinoidien lääkekäytön mahdollisuuksia jo kymmenen vuotta. Tähän saakka tutkimus on keskittynyt kannabinoidien lääkepotentiaaliin potilailla, jotka kärsivät epilepsiasta ja syömishäiriöistä. Nyt on kuitenkin hyväksytty tutkimussuunnitelmia eri kannabinoidien psykologisten vaikutusten tutkimiseksi. GW Pharmaceuticals, joka tuottaa tutkimusmateriaalia, on perustanut tutkimuskeskuksia, joissa jalostetaan korkeita pitoisuuksia eri kannabinoideja sisältäviä lajikkeita ja Readingin yliopiston laboratoriossa tutkitaan eri kannabinoidien psykologisia vaikutuksia. Kannabiskasvin aiheuttamista psykologisista vaikutuksista on olemassa paljon tutkimusta mutta yksittäisten kannabinoidien vaikutuksista ei ole tarpeeksi tietoa.

Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa THC-9:ään, CBD:hen, kannabinoliin, kannabigeroliin, THC-variiniin ja kannabikromeeniin. Aikaisempi tutkimus on osoittanut sen, että eri kannabinoideilla on hyvin erilaisia terveydellisiä vaikutuksia. Tämä voi johtaa siihen, että tietyistä aineista voidaan kehittää ahdistus-, masennus- ja rauhoittavia lääkkeitä. Laboratoriokokeet aloitetaan kesäkuussa 2011 ja tuloksia on luvassa kesällä 2012.

Tutkijat keräävät myös kannabiksen käyttäjien omia kokemuksia kannabiksen käytöstä mielenterveysongelmiin.

Tutkijat haluavat lisätä vielä, että tutkimus on tässä vaiheessa alustavaa ja aineita tutkitaan laboratoriorotilla. Kaikki löydökset pitää toistaa ihmiskokeissa ennenkuin niitä voidaan soveltaa hoidossa tai poliittisia päätöksiä tehtäessä.

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.