"Jehovan" kehittäjä haluaa marihuanan lailliseksi

Lähde: ABCNews 7.6.2011 ja Huffmanin haastattelu

JwhuffmanKun John W. Huffman kehitti uudenlaisia kemikaaleja, jotka matkivat kannabiksen vaikutusta ihmisaivoissa, hän ei koskaan ajatellut aloittavansa uutta ”laillista marihuanateollisuutta”.

Spice ja muut kannabista jäljittelevät kemikaalit aiheuttavat jatkuvasti ensiapukäyntejä ympäri maailmaa, mutta eläkkeelle jääneellä professorilla on ajatus, kuinka lopettaa tämä epidemia: jos hallitus laillistaisi oikean kannabiksen, ei kuluttajilla olisi yllykettä käyttää vaarallisempaa korviketta.

Huffman, joka kehitti yli 400 synteettistä kannabinoidia toimiessaan kemian professorina Clemsonin yliopistossa, sanoo marihuanalla olevan se etu, että sen annoskoko tunnetaan eikä se ole kovinkaan haitallinen. Tunnemme kannabiksen vaikuttavan ainesosan THC:n biologiset vaikutukset, koska ne ovat tutkittu perusteellisesti.

”Tieteellisen tutkimuksen perusteella se ei ole kovinkaan vahingollinen huume”, sanoo Huffman.

Huffmanin kehittämä JWH-ryhmä jäljittelee kannabiksen vaikutuksia aivoissa mutta näitä yhdisteitä ei ole testattu samalla tavalla kuin kannabista.

”JWH-yhdisteitä ei ole koskaan tutkittu ihmiskäytössä. Tiedämme, ettei se vaikuta ihmisaivoihin samalla tavalla kuin kannabis ja siksi se on vaarallinen kemikaaliryhmä.”

Päinvastoin kuin marihuana, JWH-ryhmän yhdisteet nostavat verenpainetta ja lisäävät sydämen syketiheyttä sekä ahdistusta, mutta tällä hetkellä kaikki todisteet niiden vaikutuksista ovat peräisin yksittäisistä ensiapukäynneistä.

”Joukko ihmisiä on tehnyt itsemurhan niitä käytettyään”, kertoo Huffman.

Huffman aloitti kannabinoiditutkimuksensa 1990-luvun alussa saatuaan apurahan NIDA:lta (National Institute for Drug Abuse). Huffmanin julkistamissa tutkimustuloksissa kuvailtiin kemiallisia prosesseja näiden yhdisteiden valmistamiseksi, mukaan lukien aine JWH-018, joka on tämän aineluokan helpoin valmistaa ja siksi yleisimmin käytetty yhdiste ns. Spice-tuotteissa.

”JWH-018:aa voi jokainen puolivalmis opiskelija valmistaa kolmevaiheisessa prosessissa kaupoista löytyvistä ainesosista”, selittää Huffman.

Vuonna 2008 Huffman sai käsiinsä saksalaisen Der Spiegel -lehden artikkelin nuoresta miehestä, joka käytti JWH-yhdisteitä tullakseen pilveen. Hän sai myös kuulla, että hänen kemikaaleihinsa perustuvaa ”jäljitelmämarihuanaa” oli alkanut ilmestyä markkinoille Euroopassa vuonna 2006 pian sen jälkeen, kun hän oli julkaissut artikkelin niiden valmistamisesta. Näitä aineita käytettiin Etelä-Koreassa kasvien lannoitusaineina ja Huffman epäilee niiden ajautuneen sieltä Kiinaan, jossa niitä valmistetaan nyt Spice -huumeiden raaka-aineiksi.

”Ajattelin, että jossain vaiheessa joku yritteliäs henkilö voisi yrittää polttaa sitä", jatkaa Huffman. Mutta hän ei osannut kuvitella siitä tulevan maailmanlaajuinen teollisuudenhaara.

Jokainen, joka nauttii sitä viihdetarkoituksissa, on hullu ja leikkii venäläistä rulettia, ja sitä myyvät kauppiaat tietävät mitä tekevät. He lukevat sanomalehtiä ja katsovat TV:tä. He tietävät mitä se on. Mielestäni he käyttävät hyväkseen nuoria, jotka ostavat niitä." Huffman painottaa.

Aineita myyvien kauppiaiden edustaja kertoi ABC News:lle, että näitä tuotteita tulisi valvoa eikä kieltää.

Huffmanin mukaan kieltolaki ei toimi

Huffman, joka on yleensäkin kieltolakia vastaan, epäilee näiden aineiden kieltämisen pitävän nuorisoa erossa niistä.

”Julistimme kannabiksen laittomaksi vuonna 1937. Liittovaltio sääti siitä lain. Tämähän teki paljon ihmisten erossa pitämiseksi marihuanasta, eikö totta!”

Spice Huume 131897bHuffman sanoo, että JWH-yhdisteiden laittomaksi julistamisella olisi vastaavanlaisia seurauksia, mutta korostaa, että kaikki JWH-yhdisteiden laillistamispäätökset tulee perustua perusteellisille tutkimuksille niiden vaikutuksista ihmisiin. USA:n huumepoliisi DEA on juuri kieltämässä viisi kannabinoidia mukaan lukien JWH-018 ja yhden toisen JWH-yhdisteen ja kongressissa pohditaan vielä kattavampaa kieltoa.

Huffman uskoo, että marihuana tulisi laillistaa, koska sen vaikutukset tunnetaan.

Sitä tulisi myydä vain yli 21 vuotiaille. Sitä pitäisi verottaa raskaasti.”

Yksi kannabiksen dekriminalisoinnin hyödyistä olisi pienempi houkutus käyttää sen vaarallisempia korvikkeita.

”Puhuin yhden kalifornialaisen marihuanan tuottajan kanssa, joka on lääkäri, ja hän sanoi, ettei synteettiset kannabinoidiyhdisteet ole lainkaan sellainen ongelma kuin ne ovat muualla USA:ssa siitä yksinkertaisesta syystä, että siellä saa marihuanaa. Marihuanaa on helppo hankkia jopa viihdekäyttöön Kaliforniassa, missä se on oikeastaan dekriminalisoitu. Eikä marihuana ole lähimainkaan niin vaarallinen kuin nämä yhdisteet.”

EU:n huumeseurantakeskus: synteettiset kannabinoidit muuntohuumeiden suurin aineryhmä


Lähde: EMCDDA 11.5.2011

Euroopan huumeseurantakeskuksen julkaisemien tuoreiden tietojen mukaan laittomille huumemarkkinoille virtaa yhä uusia laillisia psykoaktiivisia aineita: vuonna 2010 Euroopassa havaittiin peräti 41 uutta kemikaalia, joita käytetään päihdyttävissä tarkoituksissa. Vuonna 2009 havaittiin 24 uutta kemikaalia ja vuonna 2008 13. Tämä on jo asettanut perinteisen ”huumevalvonnan” uuteen tilanteeseen, koska kuten suomalaiset esimerkit osoittavat, ei näistä uusista aineista voida tuomita huumelain säätämiä ankaria rangaistuksia eikä niiden haittoja ihmiskäytössä tunneta. Huumelainsäädäntömme altistaa ihmiset sellaisiin kokeisiin, joita aikoinaan tätä valvontajärjestelmää laadittaessa ei pystytty lainkaan ennakoimaan.

Vuonna 2010 havaittiin markkinoilla 11 uutta synteettistä kannabinoidia. Kaikkiaan markkinoilla on havaittu 27 erilaista synteettistä kannabinoidia ja ainakin 16:ssa EU-valtiossa on laadittu tai suunniteltu laillisia toimenpiteitä näiden valvontaan.

Huumeiden kieltolaki on synnyttänyt täysin uuden ilmiön: ”lailliset huumeet”

Spice-ilmiö on osa uutta maailmanlaajuista kehitystä, jossa perinteisiä huumeita valmistaneet ja salakuljettaneet rikollisliigat ovat alkaneet valmistaa ja salakuljettaa lääkeyhtiöiden kehittämiä kemikaaleja laittomille huumemarkkinoille. Tämä kehitys on osoittanut perinteisen huumevalvonnan heikkouden: aineet ovat laillisia ja aina yhden aineen joutuessa kiellettyjen aineiden listalle, löytyy laboratorioista yhä uusia. Myöskään perinteiset huumetestit ja huumekoirat eivät tunnista eivätkä haista näitä aineita. Ja kaiken huippuna niiden kaupasta ei voida tuomita yhtä kovia rangaistuksia kuin perinteisistä huumeista kuten kannabiksesta. Kokemattomat käyttäjät ovat tämän kehityksen suurin kärsijä.

Uudet kemikaalit ja uusi rahti-infrastruktuuri yhdistettynä uuteen kansainväliseen taloudelliseen järjestelmään asettaa vanhanaikaisen, YK:n huumesopimuksiin perustuvan huumepolitiikan uskottavuuden kyseenalaiseksi. Niiden soveltaminen nykykäytännön mukaan asettaa ihmiset alttiiksi tuntemattomille riskeille, mikä rikkoo vuoden 1961 huumesopimuksen tavoitetta ”ihmiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen”.

Ratkaisuna ongelmaan virkamiesvetoinen huumepolitiikka laatii uusia mietintöjä, uusia sopimuksia, keksii jopa uusia nimiä kemikaaleille kuten design- tai muuntohuume kun todellinen ratkaisu olisi huumeiden laillistaminen ja siirtyminen kokonaan uuden valvontajärjestelmän soveltamiseen, ns. yhtenäisen näkökulman soveltamiseen kemikaaleihin niiden todettujen haittojen mukaan eikä sen mukaan, mikä hyödyttää eniten kemikaaliteollisuutta.

Synteettinen kannabis - kieltolakivirkamiesten aiheuttamia kuolemia

Lähde: MTV 25.5.2011 ja YLE 25.5.2011

Suomessa on kohistu huumemarkkinoille ilmestyneistä uusista synteettisistä aineista, joita ei olla luokiteltu huumeiksi mutta uutisten mukaan niihin on jopa kuollut ihmisiä. Yksi markkinoille tulleista aineryhmistä on synteettiset kannabinoidit, joita lääkeyhtiöt ovat kehitelleet laboratorioissaan, koska itse luonnontuote on laissa kielletty huumausaineena. Lääkeyhtiöiden tiedotteiden mukaan kyseessä on luonnon kannabinoideja vahvemmat aineet mutta koska kannabinoidit vaikuttavat ihmiskehossa moniin eri kohteisiin, on niiden synteettisten vastineiden vaikutuksia mahdotonta yrittää arvioida maallikkopohjalta.

Jwh StructureYksi synteettinen kannabinoidi JHW-018 eli katukielessä jehovaksi ristitty aine on uutisten ja poliisin antamien tietojen mukaan aiheuttanut kuolemantapauksia mutta kuten niin usein huumeuutisoinnin ja huumevirkamiesten lausuntojen kohdalla tässäkin täytyy suhtautua asiaan hyvin suurella varauksella. Ongelmana on huumevirkamiesten asiantuntemattomuus, mitä sekoittaa vielä pillereiden ja pulvereiden samankaltaisuus: käyttäjillä ja virkamiehillä on sama ongelma aineiden ja annostelujen oikeassa arvioinnissa, koska kieltolain takia tutkittua tietoa ei ole tai sitä ei osata käyttää.

MTV3 ja YLE ehtivät uutisoimaan jehovan aiheuttamista kuolemantapauksista, mikä peruttiin myöhemmin:

"Rikoskomisario Esa Uusi-Kakkuri kertoi kuitenkin Ylelle, että kyseessä on MDPV-huume, jonka aiheuttamista kuolemista Yle on uutisoinut jo aiemmin."

Tätä ihmishengistä piittaamatonta sekoilua ilmenee huumevirkamiesten korkeinta johtoa myöten, mistä esimerkkinä Europolin johtajan Rob Wainwrightin lausunto: ”Laillisten huumeiden ilmaantuminen on Euroopan huumeongelman tärkein ilmiö tällä hetkellä. Tätä asiaa korostettiin Europolin järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttaman uhkan arvioinnissa vuodeksi 2011. Olemme huomanneet, että järjestäytynyt rikollisuus on koko ajan aktiivisempi ekstaasin kaltaisten huumeiden tuottamisessa ja levittämisessä. Yhteistyössä laintäytäntöönpanon kumppaneiden kanssa Europol on päättänyt taistella tätä ilmiötä vastaan.”

Huumevirkamiehet ylimmästä johtoportaasta alhaisimpaan huumetestaajaan haluavat ainoastaan pitää kiinni viroistaan ja virastoistaan ihmishengistä piittaamatta. Varsinkaan huumepoliisin lausuntoihin ei voi näissä asioissa luottaa lainkaan, koska heillä ei ole pätevyyttä arvioida aineita eikä niiden riskejä, mikä on nähty heidän kannabislausunnoissa. Itse asiassa poliisin politiikka on johtanut siihen, että kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus tuo maahan yhä uusia laillisia kemikaaleja poliisien käyttäessä yhteiskunnan resursseja pienimuotoisen kannabiksen kotikasvatuksen jahtaamiseen kansalaisten terveyden ja turvallisuuden kustannuksella.

Comments  

 
0 #4 mikko 2011-06-28 12:07
Otsikkoon lisätty lainausmerkit, toivottavasti se on nyt edes vähän siedettävämpi =)
Quote
 
 
0 #3 S 2011-06-28 11:40
Quoting E:
Todella huono otsikko, hyvä sisältö.

Muuttakaa se otsikko sellaiseksi että tämän ihan oikeasti voi linkata jonnekkin ilman että tulee ensimmäisenä mieleen Iltalehti.


Todellakin. Laittakaa nyt vähintään heittomerkit, tai käyttäkää mieluummin jotain vakiintuneempaa / virallisempaa termiä, kuten synteettinen kannabinoidi. Itse ainakin luulin pelkän urlin perusteella että kyseessä on joku sekava jeesusteluhomma , kun ei heti muistunut mieleen typerän uuskatutermin nykyinen tulkinta.
Quote
 
 
0 #2 Kerttu 2011-06-28 10:55
Jep, tarpeeton tuossa tuo jehova, laittakaa JHW vaan niin on asiallisempi.
Quote
 
 
+2 #1 E 2011-06-28 02:03
Todella huono otsikko, hyvä sisältö.

Muuttakaa se otsikko sellaiseksi että tämän ihan oikeasti voi linkata jonnekkin ilman että tulee ensimmäisenä mieleen Iltalehti.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.