Kannabis lisää luovaa ajattelua

Psychiatry Research -tiedelehdessä julkaistiin tutkimus, joka liittyi kannabiksen psykoositutkimukseen. Teoreettisesti psykoottiset oireet liitetään skitsofreniapotilaiden semanttisen- eli tietomuistin häiriöihin. Maailman suosituimman laittoman huumeen, eli kannabiksen, vaikutuksesta semanttiseen muistiin ja siitä, liittyykö tämä psykotomimeettisiin eli psykoosin kaltaisiin olotiloihin, tiedetään vain vähän.

CreativeTutkimuksessa ongelmaa selvitettiin semantic priming -ilmiön kautta tutkimalla miten ihmiset assosioivat eri sanoja. Semantic priming -käsitteen voisi kääntää ”sanan merkitykseen liittyvänä ehdollistumana” eli sana-assosiaationa, kuinka eri sanat liittyvät toisiinsa ja kuinka sanan merkitys vaikuttaa sitä seuraavan sanan merkitykseen. Perinteisesti tiedetään kannabiksen aiheuttavan vapaana virtaavia ajatuksia ja siksi tutkijat halusivat selvittää, kokevatko kannabista käyttävät ns. hyper-priming-vaikutusta, mikä tarkoittaa merkitykseltään kaukana olevien käsitteiden yhdistämistä toisiinsa.

Kannabis voi laajentaa mielen vapaata assosiointia eli asioiden yhdistelykykyä. Se tuottaa uusia yhteyksiä käsitteiden välille ja laajentaa sitä ajatusten piiriä, jotka voisivat liittyä toisiinsa.

Tutkimuksessa tuli esille se, että kannabiksen psykoottisina oireina pidetyt vaikutukset haihtuvat kannabiksen käytön loputtua, eivätkä koehenkilöt ja verrokit eronneet toisistaan millään mittarilla. Akuutti kannabispäihtymys lisää skitsotyyppisiä oireita ja sana-assosiaatiokykyjä kannabiksen viihdekäyttäjillä. Automaattisen assosiaation välitön lisääntyminen voi olla yksi tekijä kannabiksen psykotomimeettisistä vaikutuksista eli psykoosiksi koetusta olotilasta.

Kieltolain sanelemassa huumetutkimuksessa psykoosioireina pidetyt kannabiksen vaikutukset ovat osa kannabiksen aiheuttamaa luovan ajattelun voimistumista, joka tämän tutkimuksen mukaan jatkuu myös käytön väliaikoina. Toiset kokevat olotilan luovana ja uusia maailmoja avaavana, mutta toiset voivat kokea ajatusten tulvan ahdistavana ja hallitsemattomana kaaoksena - varsinkin jos virallinen huumevalistus ruokkii ja vahvistaa tällaisia ajatuksia.

Lyhyt esitys kannabiksen aiheuttamasta perhosensiipivaikutuksesta ajatuksiin:Lähde: Psychiatry Research 30.4.2010

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.