Kannabis tyhmentää - mutta kenet?

Kannabisyhdistyksiä syytetään usein siitä, että sivuutamme nettisivuillamme kannabiksen haittavaikutukset. Siksi käymme tässä läpi viimeisimpiä uutisia kannabiksen ja muiden aineiden haitoista.

Kannabis tyhmentää

Lähde: Uusi Suomi 18.11.2010, HS 18.11.2010 ja Aviisi 16/2010

Obama"Kannabis aiheuttaa vaikeuksia ajatella ja sopeutua nopeisiin muutoksiin tilanteessa, jossa tarvitaan älyä. Toisin sanoen kannabiksen käyttäminen tyhmentää."

Näin uutisoivat monet suomalaiset lehdet, jotka pohjasivat väitteensä "Harvardin lääketieteen laitoksen tutkimukseen", jossa selvitettiin marihuanan käyttäjien aivotoimintaa. Kyseistä "tutkimusta" ei kuitenkaan tehty Harvardin lääketieteen laitoksella, vaan Harvardin lääketieteen laitoksen kanssa opetusyhteistyötä tekevässä McLean-sairaalassa.  Eikä kyseessä ollut edes varsinainen tutkimus, vaan seminaariesitys, joka ei ole käynyt läpi vertaisarviointia eikä sitä olla julkaistu missään. Koehenkilöitä oli ainoastaan 33, joten otantaa ei voida pitää myöskään kovin laajana.

Suomalaisista tiedotusvälineistä ainoastaan HS kertoi aiheesta enemmän, mm. sen että neurotieteilijöiden konferenssissa San Diegossa esitetyt tulokset osoittivat päihteiden vaikuttavan nuoriin eri tavalla kuin aikuisiin.

Varsinaisessa esityksessä todettiin "löydösten olevan tärkeitä, koska nuoruus on tärkeä aika aivojen kehityksessä, ja nuorten aivot ovat alttiimpia huumeiden vaikutuksille kuin aikuisten aivot".

Eli kaikki päihteet ovat haitallisempia nuorille kehittyville aivoille kuin aikuiselle.

Samassa neurotieteellisen seuran konferenssissa käsiteltiin myös muiden päihteiden vaikutuksia. Tutkimuksista raportoi 15.11.2010 mm. Society for Neuroscience ja CNN.

Konferenssissa esitettiin neljä tutkimusta huumeiden ja päihteiden vaikutuksesta kehittyviin aivoihin mutta vain kannabis herätti suomalaisen median huomion eikä esimerkiksi alkoholi.

Alkoholi vaurioittaa nuorissa kehittyvissä aivoissa niitä yhteyksiä, jotka ovat tekemisissä stressihormonin tuotannon kanssa siten, että henkilö ei enää kykene hallitsemaan stressiä. Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään tämän lisäävän päihteiden käytön riskiä myöhemmällä iällä.

Seminaariesityksen viesti oli se, ettei alle 16-vuotiaan pitäisi aloittaa käyttämään kannabista. Mutta voidaan aiheellisesti kysyä, pitääkö kieltolaki, kuten sitä nykyisin toteutetaan, alle 16-vuotiaat erossa kannabiksesta? Kieltolaista huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, päivittäin yli 4300 amerikkalaisteiniä kokeilee laittomia huumeita ensimmäistä kertaa.

Kannabis suojaa alkoholin aiheuttamilta haitoilta

Lähde: Neurotoxicology and Teratology 2009 Nov-Dec;31(6):349-55 ja Gardenstate Alternative 1.7.2010

Kannabiksen ainesosat suojelevat aivoja alkoholin aiheuttamilta vaurioilta. Tutkimuksessa tarkasteltiin nuoria, joilla oli taustalla alkoholin ja kannabiksen väärinkäyttöä. Ainoastaan alkoholia käyttäneillä nuorilla oli havaittavia vaurioita kahdeksalla eri alueella aivoissa. Mutta alkoholin lisäksi myös kannabista käyttävien nuorten aivoissa ei havaittu lainkaan niin selviä eroja verratessa niitä raittiiden nuorten aivoihin.

Alkoholi vaarallisempaa kuin heroiini tai crack - tai kannabis

Lähde: The Lancet 6.10.2010, Guardian 1.11.2010

Arvostetussa brittiläisessä The Lancet -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa joukko riippumattomia tutkijoita laittoi eri päihteitä ja huumeita järjestykseen niiden tunnettujen haittojen perusteella. Alkoholi todettiin selvästi ykköseksi, toisena heroiini ja kolmantena crack-kokaiini. Kannabis tuli kahdeksannelle sijalle tässä vertailussa.

Psykoosin kannabishypoteesi edelleen vailla pohjaa
Lähde: Archives of General Psychiatry 1.11.2010 ja Medscape Today 17.11.2010

Vaikka tutkimusartikkelissa todetaan, että ”tämä tutkimus osoittaa jälleen, kuinka monimutkaista on todentaa jotakin skitsofrenian geneettisestä rakenteesta”, on tutkimuksessa lähtökohtana se, että kannabiksella ja psykooseilla on syy-seuraussuhde. Tässä tutkimuksessa sen suhteen välittäjäksi veikataan AKT1-geenin poikkeavaa muotoa.

Suomalaiset huumevirkamiehet ottivat aikoinaan COMT-geeniteorian vastaan kuten huumehaukat kautta maailman. Vihdoinkin kannabis oli todistettu skitsofrenian aiheuttajaksi eikä asiasta enää tarvitsisi keskustella. Tuore tutkimus osoittaa, ettei tällä väittämällä ollutkaan pohjaa:

Tohtori McGrath kertoo: ”Täytyy huomauttaa, että COMT-geenin osuus ei tullut esille tässä tutkimuksessa…Tämä on tärkeä löydös ja heikentää sitä oletusta, että COMT-geenin variaatio selittäisi kannabiksen käytön ja psykoosiriskin yhteyttä, mistä seuraa se, että kannabiksen käytön ja dopamiinin metaboliaan keskittyneet hypoteesit tulee tutkia uudestaan”.

Niinpä kannabiksen osuus psykoosien ja varsinkin skitsofrenian aiheuttajana on edelleen auki ja perustuu vain ja ainoastaan siihen, että marihuana kiellettiin USA:ssa vuonna 1937 sillä perusteella, että se aiheuttaa ns. reefer madnessia.

Kannabiksen käyttö skitsofreniapotilailla
Lähde: Journal of Clinical Psychiatry 2010;71(11):1552-3

USA:ssa kahdeksalle skitsofreniapotilaalle, jotka eivät ole saaneet apua perinteisestä lääkehoidosta, annettiin THC:tä. Neljän tilanne koheni huomattavasti ja niiden neljän potilaan tilanteessa, jotka eivät hyötyneet THC-lääkityksestä, ei tapahtunut myöskään huononemista. Tämä tulos aikaisempien tutkimusten kanssa viittaa skitsofrenian ja kannabinoidijärjestelmän yhteyteen siten, että pienellä joukolla skitsofreniapotilaita psykoosit johtuvat keskushermoston endokannabinoidien alhaisesta tasosta.

Immuunivastetutkimus
Lähde: Physorg.com 25.11.2010, Helsingin Sanomat 27.11.2010

”Vaikka kannabiksessa ei itsessään olisi karsinogeenejä, se tekee käyttäjän haavoittuvaiseksi muualta tuleville karsinogeeneille. Tutkimuksessa marihuanan aktiivinen ainesosa, THC, stimuloi MDSC-soluja tehokkaasti, joten paljon THC:tä sisältävät "voimakkaat" lajikkeet voivat olla erityisen haitallisia.

Tutkijoiden mukaan kannabiksesta voi kuitenkin olla hyötyä sairauksissa, joissa immuunijärjestelmä toimii ylikierroksilla.

Tutkimuksen tekijä kommentoi asiaa: ”Immuunivastetta alentavan vaikutuksen takia kannabiskasvin sisältämät kannabinoidit lisäävät altistusta syövälle ja tartunnoille. Kuitenkin näiden aineiden lisätutkimus voi tarjota mahdollisuuksia hoitaa suurta joukkoa erilaisia tauteja, joissa immuunivasteen alentamisesta on hyötyä.”.

Entäpä jo kannabis suojaakin syövältä?
Lähde: Cancer Prevention Research, syyskuu 2009, Reuters 9.8.2009 ja Journal of the National Cancer Institute (2008) 100 (1): 59-69

Näitä uutisia suomalainen media ei ole uutisoinut lainkaan:

Tutkimuksen mukaan kohtuullinen kannabiksen käyttö vähentää pään ja kaulan alueen syöpiä. Nuorena (15-19 -vuotiaana) aloitettu kannabiksen käyttö vähentää syöpäriskiä 47% mutta myöhemmällä iällä aloitettuna peräti 61%.

Kannabinoideilla tiedetään olevan syöpäkasvaimia parantavia ja ehkäiseviä vaikutuksia. Yhdessä toisessa tutkimuksessa havaittiin, että yksi kannabinoidien vaikutuksista on syöpäkasvaimen leviämisen ehkäiseminen. Tämä löytö on tärkeä niiden syöpätyyppien hoidossa, joissa syöpäkasvain leviää aggressiivisesti.

Psyykenlääkkeiden haitallisuus ja niiden valvonta

Lähde: Independent 7.11.2010, 5.12.2010

Julkitulleet dokumentit paljastavat, että hallituksen rahoittamat asiantuntijat varoittivat jo 30 vuotta sitten, että rauhoittavat lääkkeet, joita nykyään miljoonat ihmiset käyttävät, voivat aiheuttaa aivovaurioita.

Brittien The Medical Research Council (MRC) päätti vuonna 1982, että tarvitaan laajamittaisia tutkimuksia bentsodiatsepiinien pitkäaikaisvaikutuksista, koska tutkimuksissa oli tullut ilmi, että ne aiheuttavat samanlaista aivojen surkastumista kuin pitkäaikainen alkoholin väärinkäyttö.

Tällaisia tutkimuksia ei kuitenkaan koskaan toteutettu mm. Valium, Mogadon ja Librium nimillä myytävistä lääkkeistä ja lääkärit määräävät niitä yleisesti ahdistukseen, stressiin, unettomuuteen ja lihaskramppeihin.

Briteissä 1,5 miljoonaa ihmistä on jäänyt bentsodiatsepiinikoukkuun. Tällä hetkellä kartoitetaan vieroitushoitoavun tarvetta, koska pitkäaikaiskäyttäjät eivät kykene lopettamaan käyttöään ja lisäksi potilailla voi ilmetä aivovaurion aiheuttamia oireita jopa vuosia käytön lopettamisen jälkeen. Briteissä toimii ainoastaan yksi katkaisuhoitolaitos heitä varten.

Myös Suomessa psyykenlääkitys on räjähtänyt käsiin hallitsemattomasti
Lähde: Taloussanomat 8.12.2010

Kelan vuoteen 2008 päättyvien tilastojen mukaan psykoosilääkkeiden kulutus on Suomessa lisääntynyt kymmenessä vuodessa 26 prosenttia ja depressiolääkkeiden kulutus lähes 60 prosenttia. Nykyisin noin 740000 kansalaista syö Kela-korvattuja psyykenlääkkeitä. Määrä on 14-kertaistunut vuodesta 1990.

Jo lähes miljoona suomalaista käyttää erilaisia psyykenlääkkeitä selvitäkseen arjen ja töiden paineista. Jopa kolmekymppiset käyttävät dementialääkkeitä pitääkseen töissä yllä supervaihdetta. Finanssimaailmassa tunnetaan myös toimistokokaiinin teho. – Työelämä on sairasta, sanoo tutkija.

Passiivinen tupakointi tappaa joukoittain
Lähde: Helsingin Sanomat 26.11.2010 ja YLE 26.11.2010

Passiivinen tupakointi aiheuttaa vuosittain jopa 600000 ihmisen kuoleman, ja heistä liki joka kolmas eli noin 165000 on lapsi. Synkät luvut käyvät ilmi Maailman terveysjärjestön WHO:n tekemästä ensimmäisestä maailmanlaajuisesta asiaa koskevasta tutkimuksesta.

Passiiviseen tupakointiin kuolleista noin puolet on naisia, loput tapaukset jakautuvat suurin piirtein tasan miesten ja lasten kesken.

Kuolemat johtuvat sydänsairauksista, hengitystieinfektioista, astmasta ja keuhkosyövästä.

Surkeimmassa asemassa näyttävät olevan kehitysmaiden lapset. Tutkimuksen mukaan vuonna 2004 passiivinen tupakointi tappoi Euroopan teollisuusmaissa 35388 aikuista ja 71 lasta, mutta Afrikan maissa lapsia kuoli peräti 43375 ja aikuisia 9514.

Liki puolet maailman lapsista joutuu säännöllisesti hengittämään tupakansavuista ilmaa. Lapset altistuvat tupakansavulle todennäköisimmin kotona. Infektiotautien ja tupakan yhdistelmä näyttää olevan tappava, tutkijat pohtivat. Heidän mielestään tarvittaisiin aloitteita, jotka kannustaisivat perheitä pitämään kotinsa savuttomina. Aktiivinen tupakointi tappaa vuosittain 5,1 miljoonaa ihmistä.

Sikiöiden alkoholivauriot uhkaavat lisääntyä
Lähde: Kaleva 28.11.2010

Alkoholin aiheuttamat sikiövauriot ovat vaarassa lisääntyä. Kelan tutkimusprofessorin Ilona Autti-Rämön mukaan yhtenä syynä tähän on nuorten naisten yleistynyt humalahakuinen juominen. Alkoholista tulee arkipäiväistä, eikä juomista pidetä riskinä myöskään raskauden aikana.

Kemikaalit heikentävät suomalaismiestenkin spermaa
Lähde: YLE 17.11.2010

Suomalaisten miesten sperman laatu on huonontunut ja kivessyöpien määrä on kasvussa. Syyksi epäillään kemikaalien, erityisesti muovien ftalaattien vaikutusta. Tutkija varoittaakin naisia käyttämästä kosmetiikkaa ja kemikaaleja raskausaikana sekä pidättymään niiden käytöstä myös lapsilla.

Ftalaatteja sisältäviä kemikaaleja on joka paikassa, fysiologian professori Toppari muistuttaa.

- Niitä on muoveissa, muovinpehmentimissä, elektroniikassa, muovimateriaaleissa, auton sisäpinnoissa. Kun uudessa autossa istuu ja tuntee sen hyvän tuoksun, se on itse asiassa ftalaatin tuoksu. Ftalaatteja hengitetään ja niitä on iholla tekstiileissä. Niitä tulee myös ruuan mukana muovipakkauksista.

Kipulääkkeet ovat vaaraksi sydämelle
Lähde: Tohtori.fi 23.1.2011 ja British Medical Journal 11.1.2011

IbuprofenTuoreen tutkimuksen mukaan monet tavalliset kipulääkkeet, kuten ibuprofeiini ja diklofenaakki, voivat lisätä merkittävästi sydänkohtausten ja aivohalvausten riskiä, mikä tulee ehdottomasti ottaa huomioon tämänkaltaisia lääkkeitä määrätessä, Sveitsissä sijaitsevan Bernin yliopiston tutkijat kirjoittavat.

British Medical Journalissa julkaistussa meta-analyysissä tarkasteltiin 31 aiemmin tehtyä tutkimusta, joihin oli osallistunut yli 166 000 potilasta. Meta-analyysissä pyrittiin arvioimaan, millainen sydänperäisiä riskejä erilaiset tulehduskipulääkkeet aiheuttavat. Analyysissä kipulääkkeistä olivat mukana diklofenaakki, ibuprofeiini, naprokseeni, selekoksibi, etorikoksibi, rofekoksibi, lumirakoksibia ja niiden vaikutuksia verrattiin plaseboon.

Meta-analyysissä selvisi, että kaikkiin edellä mainittuihin tulehduskipulääkkeisiin liittyy jollain tasolla kohonnut sydäntautivaara.

Tästä syystä tutkijat kirjoittavat tutkimuksen päätelmissä, että NSAID-lääkkeiden, kuten ibuprofeiinin ja diklofenaakin, myyntiä ilman reseptiä tulisi kenties harkita uudelleen.

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.