Parantaako rankaiseminen skitsofrenian?

Lähde: Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study. BMJ 1.3.2011

 

Suomalainen lehdistö julkaisi jälleen yhden kannabispsykoositutkimuksen todeten hyvin vakuuttavasti, että nyt on (jälleen) todistettu kannabiksen aiheuttavan psykooseja ja skitsofreniaa. Mutta antaako tutkimus perusteita tällaiselle uutisoinnille?

 

Tutkimuksessa oli alunperin 3021 henkilöä, joista lopulliseen analyysiin jäi 1923. Tutkimuksessa ilmoitetaan, että suurin poisjättämisen syy (574 henkilöä eli 23%) oli ennen tutkimusta ilmenneet psykoottiset oireet. Samoin tutkimuksesta poistettiin henkilöt, jotka olivat käyttäneet kannabista ennen tutkimuksen alkua. Silti tutkijoiden mukaan kannabiksen käytön ns. itselääkintähypoteesi kumottiin tällä tutkimuksella, minkä myös tiedotusvälineet kertoivat.

 

Tutkimuksen abstraktissa kerrotaan: ”subclinical expression of psychosis in the general population (that is, expression of psychosis below the level required for a clinical diagnosis).”

 

PsychosisTutkimustekstissä todetaan, että kohdetta mitattiin hyvin väljällä mittarilla eli henkilön tuli merkitä tutkimuksen aikana tehtyihin psykoosikyselyihin yksi positiivinen merkintä kyselykaavakkeen osioon, joka ”edustaa psykoottisia kokemuksia eikä kliinisesti edustavaa psykoottista häiriötilaa”.

 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksikin epätavallisen vahva kannabiskokemus tai pelkkä ufohavainto kymmenen vuoden aikana riitti tekemään henkilöstä psykoottisen tässä tutkimuksessa. Tätä tiedotusvälineet eivät puolestaan uutisoineet.

 

Tutkimuksessa todetaan johtopäätöksenä, että ”Kannabiksen käyttö on riskitekijä psykoottisten oireiden kehittymiselle. Jatkuva kannabiksen käyttö voi lisätä psykoottisen oireyhtymän riskiä vaikuttamalla oireiden jatkumiseen”.

 

Tämän päätelmän ensimmäinen lause on edes jotenkin suhteessa aineiston ja tutkimuksen antamaan näyttöön. Kannabiksen käytön yksi syy on henkilön tarve kokea tajuntansa muutoksia. Maailmankirjallisuus on täynnä tämän tutkimuksen psykoosikriteerit reippaasti ylittäviä kokemuksia kannabiksen aiheuttamista fantasioista, jotka kannabiksen käyttäjät tosin tulkitsevat kannabiksen vaikutuksiksi ja jotka haihtuvat parissa tunnissa, tai hyvin suurilla annoksilla vuorokaudessa (Gautier, Melleri, Dumas, Waltari).

 

Mutta voidaanko tästä vetää edes sitä varovaista johtopäätöstä, että pelkästään kannabiksen vaikutuksesta kehittyisi psykoottisen oireyhtymän kaltainen mielenterveydellinen häiriö? Tai peräti mielisairaus skitsofrenia? Kyllä voidaan mikäli uskomme toimittajia: mm. Poliklinikka.fi uutisoi 2.3.2011, että ”Kannabis edistää skitsofrenian ja psykoosin syntyä”.

 

Tätä tutkimusta käytetään Suomessa kannabiksen käyttäjien rankaisemisen perusteluna ja jopa rankaisemisen lisäämisen perusteluna. British Medical Journalin pääkirjoituksessa otetaan kantaa psykoositutkimuksen ja kriminaalipolitiikan suhteeseen:

 

”Suurin haaste on kuitenkin estää nuoria ihmisiä käyttämästä kannabista, jotta psykoosien esiintyvyys saataisiin alenemaan. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että meidän tulisi estää 2018 - 4530 nuoren päätyminen kannabiksen säännöllisiksi käyttäjiksi tai 4 - 5 kertaa suuremman määrän (10000 - 23000) päätyminen kannabiksen satunnaiskäyttäjiksi ehkäistäksemme yhden skitsofreniatapauksen.

 

Todistusaineisto kannabiksen ja psykoosien yhteydestä vaikutti Englannin hallituksen päätökseen palauttaa kannabiksen käytöstä langetettavat rangaistukset vaikka tutkimuksen mukaan rangaistuksilla on vain pieni tai ei lainkaan vaikutusta kannabiksen käytön yleisyyteen. Tutkittuun tietoon perustuvan kannabispolitiikan ei tulisi perustua ainoastaan kannabiksen käytön aiheuttamiin haittoihin vaan myös kannabiksen käyttöä rajoittavan yhteiskuntapolitiikan (käytöstä ja hallussapidosta langetettavat rangaistukset) aiheuttamiin haittoihin.”

Add comment


Security code
Refresh

Copyright © 2010 Turun seudun kannabisyhdistys. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.