2011

Portugalin huumelait tuottavat tulosta kymmenen vuoden jälkeen

Lähde: France 24 1.7.2011 ja EMCDDA

Joao Goulao
Terveydenhoidon asiantuntijoiden mukaan Portugalin päätös dekriminalisoida huumeiden käyttö ja antaa narkomaaneille hoitoa rankaisemisen sijaan on ollut kokeilu, joka toimii.

Institute of Drugs and Drugs Addiction -laitoksen johtaja Joao Goulao kertoi lehdistötilaisuudessa, ettei ole ”epäilystäkään siitä, että huumeriippuvuus on vähenemässä Portugalissa”.

Ongelmaisiksi laskettujen huumeriippuvaisten eli ns. kovien ja suonensisäisesti käytettyjen aineiden säännöllisien käyttäjien määrä on laskenut puoleen 1990-luvun lopun jälkeen, jolloin heidän lukumäärän arvioitiin olevan 100 000.

Myös muut tekijät ovat vaikuttaneet tähän omalta osaltaan, selittää lääkäri Goulao. Hänen mukaansa koko kehitystä ei voi laittaa vain dekriminalisoinnin ansioksi, vaan siihen on vaikuttanut myös hoidon lisääminen ja haittojen vähentämiseen tähtäävä politiikka.

Portugalin kokonaisvaltainen lähestymistapa on johtanut tartuntatautien huomattavaan vähenemiseen suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskuudessa sekä huumeisiin liittyvien rikosten merkittävään vähenemiseen.

Heinäkuun 1. päivänä vuonna 2001 voimaan astunut laki ei laillistanut huumeita vaan pakotti laittomien aineiden hallussapidosta kiinnijääneet erityisten huumeriippuvuuslautakuntien eikä tuomioistuimen eteen.

Lautakunnissa on mukana psykologeja, tuomareita ja sosiaalityöntekijöitä, jotka arvioivat onko henkilö satunnaiskäyttäjä vai huumeriippuvainen, ja suosittelevat erilaisia toimenpiteitä tapauskohtaisesti.

”Suurin osa tällä hetkellä hoidossa olevista 40 000 ongelmaisesta käyttäjästä saa nykyään tukea järjestelmältä, joka ei kohtele heitä rikollisina, vaan sairaina”, Goulao kertoo.

Euroopan huumeseurantakeskuksen (EMCDDA) tuoreen maaraportin mukaan Portugali on käsitellyt ongelmaansa ”käytännöllisellä ja innovatiivisella tavalla”. Raportin mukaan huumeiden käyttöä kuvaavat tilastot ovat yleisesti ”Euroopan keskiarvon alapuolella ja paljon alhaisemmalla tasolla kuin sen naapurimaalla Espanjalla”. EMCDDA:n raportin mukaan ”Portugalissa tehdyt uudistukset tarjoavat mielenkiintoisen ennen-ja-jälkeen tutkimuksen dekriminalisaation mahdollisista vaikutuksista”.

Vastaa