2018 Uutiset

Kannabis etenee kriittiseen tarkasteluun

Tusky on seurannut kannabiksen huumeluokituksen ensimmäistä arviointiprosessia WHO:n historiassa. Itse asiassa tämä on ensimmäinen tieteellinen arviointi koko kannabiksen valvonnan historiassa, mikä kertoo tämän valvontajärjestelmän ja huumeluokituksen epätieteellisestä poliittisuudesta.

WHO:n asiantuntijakomitea, ECDD, suoritti kannabiksen alustavan arvioinnin kesäkuussa, ja heinäkuussa se julkisti tämän arvioinnin perusteella tehdyt johtopäätökset:

1. Löytyy riittävästi näyttöä edetä kannabiksen kriittiseen arviointiin seuraavassa ECDD:n kokouksessa marraskuussa 2018.

2. ECDD suosittelee, että pelkästään CBD:tä sisältäviä tuotteita ei laiteta kansainvälisen huumevalvonnan alaisuuteen, koska sillä ei ole psykoaktiivisia vaikutuksia eikä se aiheuta väärinkäyttöä eikä sillä ole riippuvuusriskiä.

Heinäkuun 23. päivänä kirjatussa kirjeessä WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus selittää YK:n pääsihteerille António Guterresille ECDD:n ratkaisua: 

”Kannabis on aikoinaan luokiteltu vuoden 1961 huumesopimuksen I ja IV  luokkiin. Näihin samoihin luokkiin on laitettu mm. fentanyyli johdannaisineen sekä muita vaarallisiksi luokiteltuja opioideja. Kannabiksen luokittelu vuoden 1961 huumesopimuksen I ja IV luokkiin ei ole yhdenmukainen näiden luokkien kriteerien kanssa.”

Kannabiksen vaikuttava ainesosa THC on lisäksi asetettu vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevan sopimukseen ja lievemmän valvonnan piiriin.

”Sellainen aine, jolla on samanlainen väärinkäyttöpotentiaali ja aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin jo aiemmin vuoden 1961 sopimukseen laitettu aine, tulisi luokitella samalla tavalla.”

ECDD nostaa vihdoin esille tämän kannabiksen huumeluokittelun historiallisen virheen. YK:n pääsihteeri lähetti kirjeen edelleen sopimusosapuolien eli valtioiden tiedoksi. Eli tämän pitäisi nyt olla THL:n, Valviran ja Fimean tiedossa!

Kaiken järjen mukaan kannabiksen luokitusta lievennetään, ja tämä ratkaiseva askel tullaan ottamaan vuoden 2019 maaliskuussa YK:n huumekomission, CND, kokouksessa. Kokous voi myös päätyä hylkäämään ECDD:n suosituksen, mikä merkitsisi kansainvälisen huumevalvontakoneiston arvovallan ja uskottavuuden tappiota.

 

Lähde: ECDD:n kirje YK:n pääsihteerille 23.7.2018WHO/ECDD tiedonanto heinäkuu 2018

alt